Rozliczanie księgowości dużej firmy? Podatki 2019-2020

Zagadnienia podatkowe, prawne i księgowe, to obszary, które są niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania każdej firmy niezależnie od jej wielkości. Badania pokazują, że około 65% przedsiębiorców korzysta z outsourcingu usług księgowych, a co drugi z nich zleca je tylko jednej firmie. W niniejszym artykule postaram się przedstawić, jak wyglądają możliwości rozliczania księgowości w przypadku dużej firmy oraz porównam plusy i minusy każdego z możliwych rozwiązań.

Rozliczanie księgowości dużej firmy 2019-2020 – definicja dużego przedsiębiorcy

Przepisy prawne w prawdzie nie podają bezpośredniej definicji dużej firmy, jednak ze względu na definicję sektora MŚP zawartą w rozporządzeniu wydanym przez Komisję Europejską można stwierdzić, że duży przedsiębiorca, to taki, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie więcej, niż 250 pracowników lub,
 • zatrudniał średniorocznie mniej, niż 250 pracowników jego roczny obrót netto przekraczał równowartość w złotych 50 mln euro lub suma aktywów bilansu przekraczała równowartość 43 mln euro.

Rozliczanie księgowości w dużej firmie 2019-2020 – możliwości

Rozliczanie księgowości dużej firmy prowadzącej pełną księgowość bardzo często przebiega przy pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Outsourcing usług księgowych na zewnątrz firmy jest działaniem długoterminowym i tworzy zupełnie nowy rodzaj więzi. Głównym argumentem przemawiającym za wyborem biura rachunkowego jako podmiotu rozliczającego księgowość w dużej firmie jest pozbycie się funkcji ubocznych i pomocniczych, a więc redukcja kosztów. W związku z tym, outsourcing usług księgowych stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejsze są ponadto inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy i inne. Duże przedsiębiorstwo, które korzysta z usług biura rachunkowego osiąga lepsze wyniki, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich szybko zwiększa swoją wartość rynkową.

Drugim rozwiązaniem jest przyjęcie założenia, zgodnie z którym rozliczanie księgowości dużej firmy powinna wziąć na siebie. Rozliczanie księgowości w dużej firmie przy udziale wewnętrznego księgowego ma liczne zalety. Należą do nich m.in. szybszy obieg dokumentów oraz bezpośredni kontakt pomiędzy działem księgowości i innymi działami w firmie. Zgodnie z takim podejściem niezbędne jest, jednak zatrudnienie odpowiedniego personelu oraz stworzenie odrębnego działu księgowego, co przekłada się na znacznie wyższe koszty osobowe. Wymaga to także zaadaptowania dodatkowej powierzchni biurowej i zainwestowania w sprzęt oraz oprogramowanie.

Rozliczanie księgowości średniej firmy? Podatki 2019-2020

Praktyka pokazuje, że w mikro i małych firmach korzysta się najczęściej z uproszczonej księgowości. Z kolei w przypadku jednostek średnich lub dużych księgowość prowadzona jest przeważnie w formie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). W rzeczywistości rozliczanie księgowości w średniej firmie może odbywać się na różne sposoby, a ostateczny wybór metody uzależniony jest przede wszystkim od wysokości obrotów i formy prawnej prowadzonej działalności. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Ci najczęściej wykorzystywane metody przy rozliczaniu księgowości średniej firmy wraz z wadami i zaletami każdej z nich.

Rozliczanie średniej firmy 2019-2020 – definicja

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej średnia firma, to taka, która spełnia, co najmniej dwa z trzech warunków:

 • zatrudnia mniej, niż 250 pracowników,
 • jej roczny obrót netto wynosi mniej, niż równowartość w polskich złotych 50 mln euro,
 • suma aktywów bilansu wynosi mniej, niż 43 miliony euro w przeliczeniu na polskie złote.

Jeśli chociażby jeden wymienionych warunków przewyższa normy graniczne, firmę należy uznać za jednostkę dużą. Niespełnienie minimalnej liczby warunków oznacza z kolei, że firmę należy zaliczyć do kategorii mikro lub małych przedsiębiorców (w zależności od konkretnych parametrów).

Rozliczanie księgowości średniej firmy pod względem księgowej

Rozliczanie księgowości średniej firmy sprowadza się do wyboru pomiędzy księgowością pełną, a uproszczoną. Jeżeli limit obrotów w przedsiębiorstwie nie przekroczył równowartości w polskiej walucie 2 mln euro, a charakter prawny spółki nie wymaga od jej właścicieli prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. sp. z o.o.), to firmy korzystają najczęściej z form uproszczonych, np. podatkowej księgi przychodów lub rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Korzystanie z takich metod ma wiele zalet, gdyż daje możliwość stosowania względnie prostych rozwiązań w zakresie rejestrowania i gromadzenia informacji finansowych, a także nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Jeśli, natomiast rozliczanie księgowości średniej firmy wymaga zastosowania pełnej księgowości przedsiębiorcy mają tutaj do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest outsourcing usług księgowych do firmy z zewnątrz. W tym celu można skorzystać z usług dobrego biura rachunkowego, które za odpowiednią, comiesięczną odpłatą zajmie się prowadzeniem spraw rachunkowych firmy. Drugim rozwiązaniem jest przyjęcie założenia, zgodnie z którym rozliczanie księgowości średniej firma powinna wziąć na siebie. Taka metoda wymaga zatrudnienia odpowiedniej liczby personelu oraz stworzenia odrębnego działu księgowego, co wiąże się, jednak z większymi wydatkami. 

Rozliczanie księgowości małej firmy? Podatki 2019-2020

Jednym z elementów nowoczesnego zarządzania jest outsourcing. Utrzymywanie często kosztownych działów niemających wpływu na procesy produkcji bądź sprzedaży wydają się pomysłem dość archaicznym. Firmy zewnętrzne zajmujące się estetyką obiektów, opieką medyczną, czy nadzorem technicznym funkcjonują wyśmienicie, przysparzając sobie zleceń a usługodawcom paradoksalnie oszczędności. Trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie ogranicza koszty związane z zatrudnieniem, inwestycjami w drogi sprzęt oraz zmniejsza niezbędną kubaturę powierzchni zakładu.

Rozliczanie księgowości małej firmy w roku 2020

20 lat obecnego wieku powinno skłaniać, do spojrzenia na finanse firmy w sposób nowoczesny. Działy księgowe, często rozbudowane są generatorem olbrzymich wydatków. Nikt nie umniejsza oczywiście ich ogromnej roli na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednak ich wpływ na poszczególne aspekty działania jest niewielki. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by powierzyć rozliczanie księgowości małej firmy profesjonalistom z zewnątrz, bez szkody na komunikację związaną z procesami zarządzania, tym bardziej że postępująca dynamicznie cyfryzacja, nie ogranicza przedsiębiorców do lokalnych usług. Za przykład niech posłuży MB Biuro Rachunkowe, które mimo lokalizacji we Wrocławiu kieruje swoją ofertę do zakładów w całym kraju.

Dokonując bilansu korzyści wynikających z takiej współpracy, możemy wymienić:

 • Rejestracja działalności gospodarczej;
 • Pełna obsługa księgowa;
 • Reprezentacja klienta przed stosownymi urzędami;
 • Ewidencja środków trwałych;
 • Ewidencja na potrzeby ustalenie podatku od towarów i usług (VAT);
 • Uczestnictwo w działaniach kontrolnych;

Dodajmy, że usługi świadczone przez biuro są objęte ubezpieczeniem OC, co w znacznym stopniu podwyższa atrakcyjność współpracy.

Pełna obsługa księgowa dla małej firmy

 MB Biuro Rachunkowe oprócz prowadzenia ksiąg podejmuje się także obsługi spraw związanych z zatrudnieniem pracowników. Dokumentacja pracownicza wymaga profesjonalnej wiedzy nie tylko w zakresie ubezpieczeń społecznych, lecz także prawa pracy. Zatrudnienie specjalistów we własnym zakresie byłoby niewątpliwie dużym obciążeniem budżetu firmy. Konsolidacja obsługi pracowniczej oraz podatkowej w znakomity sposób usprawnia poprawną wymianę informacji niezbędnych do prawidłowego naliczania zobowiązań prawnych przedsiębiorstwa.

Obsługa zdalna dla małej firmy

W przypadku nawiązania współpracy z podmiotem odległym od siedziby biura, dokumentacja w postaci zabezpieczonej bazy danych przekazywana jest bezpośrednio do urządzeń odbiorczych. Jest to w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami, a prace nad wydaniem szczegółowych rozwiązań legislacyjnych toczą się w sejmie od dłuższego czasu. Zatem nie istnieje konieczność bezpośredniego udziału osób delegowanych w kontaktach z biurem.

Rosnące zapotrzebowanie na usługi tego typu świadczy o niewątpliwych zaletach outsourcingu księgowego. W przypadku jakichkolwiek zapytań bądź w celu umówienia spotkania MB Biuro Rachunkowe zaprasza do skorzystania formularza kontaktowego.

Rozliczenie roczne PIT 2019-2020 – co można odliczyć od podatku?

Samodzielne rozliczanie zeznania podatkowego nie jest wcale prostym zadaniem! Z roku na rok pojawia się bowiem wiele zmian dotyczących ulg, z którymi warto być na bieżąco. Pomyłka w rozliczaniu tego typu dokumentów może nieść ze sobą spore konsekwencje. Warto zatem zapoznać się z wszelkimi uwagami, na temat rozliczenia rocznego PIT.

Rozliczenie roczne PIT 2019-2020

Rozliczenia roczne za ubiegły rok należało złożyć w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia. Termin ten dotyczył zarówno deklaracji, które były składane w formie tradycyjnej, jak również tych składanych drogą elektroniczną. Co ważne, rozliczenie roczne PIT może być składane wspólnie z małżonkiem – deklarację taką należało złożyć nawet po ostatecznym terminie składania dokumentów (30 kwietnia 2020). W sytuacji zmiany takiej decyzji mogą jednak znacząco zmienić się zasady rozliczania ulg podatkowych – na przykład ulgi prorodzinnej.

Osoby, które nie złożą swojej deklaracji, a także nie zalogują się do odpowiedniego systemu, rozliczeni zostaną na podstawie wersji pierwotnej dokumentów, czyli takiej, która będzie wynikała z danych przekazanych za pośrednictwem pracodawców w PIT-11 oraz PIT-8C. 

Rozliczanie PIT tak, by wziąć pod uwagę wszelkie możliwe ulgi – a przede wszystkim prawidłowo je rozliczyć – nie jest wcale proste. W takiej sytuacji warto znaleźć profesjonalne biuro rachunkowe, które zajmie się takim skomplikowanym procesem. Szczególnie pomocna może być firma M&B Biuro Rachunkowe, które posiada ogromne doświadczenie w tej dziedzinie, zatem z pewnością będzie w stanie pomóc każdemu – zarówno przedsiębiorstwu, jak i klientowi indywidualnemu.

Co odliczamy od podatku? 

rozliczeniu rocznym PIT 2019-2020 pojawiły się aż trzy nowe możliwości odliczenia:

 • ulga dla osób poniżej 26. roku życia – osoby te mogą być całkowicie zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego przy sprzyjających warunkach. Ulga ta dotyczy tych, którzy posiadają własną umowę o pracę lub umowę zlecenie; z ulgi podatkowej nie mogą natomiast skorzystać osoby posiadające własną działalność gospodarczą bądź pracujący na umowę o dzieło;
 • ulga termomodernizacyjna – dotyczy osób, które posiadają własny dom jednorodzinny. Odliczyć od podatku można na przykład zakupy materiałów budowlanych bądź cały koszt usługi termomodernizacyjnej. Limit takiego odliczenia wynosi aż pięćdziesiąt trzy tysiące;
 • odliczenia darowizny edukacyjnej – z tej ulgi mogą skorzystać jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które wspierają swoimi funduszami placówki edukacyjne oraz zawodowe.

 Jeśli chodzi o ulgi, które wciąż funkcjonują, to jedną z najczęściej wybieranym odliczaniem w 2020 roku jest ulga rodzinna na dzieci. Odliczać od podatku można także składki zdrowotne i emerytalne – oczywiście po spełnieniu konkretnych warunków. Do tego dochodzi również ulga na rozwój i badania, która może wynosić aż sto pięćdziesiąt procent kosztów. Wciąż obowiązuje również ulga na Internet, z której niestety można korzystać jedynie przez dwa lata – od dochodu można odliczyć do siedmiuset sześćdziesięciu złotych.  Na rozliczenie podatków w 2020 roku było nieco więcej czasu – więcej osób skorzystało z pewnością z elektronicznej formy składania takiego rozliczenia, z uwagi na obowiązujący lockdown. W 2021 rozliczenie roczne będzie wyglądało nieco inaczej. Zwiększą się bowiem kwoty limitu – na przykład z tytułu zapomogi z funduszu zakładowej organizacji związkowej. Zmianie ulegną również świadczenia do zakładu pracy na rzecz emerytów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.    

Mieszkanie i remont – co można odliczyć od podatku?

Remont – co można odliczyć od podatku?

Remont wiąże się z wieloma wydatkami. Konieczne jest zakupienie potrzebnych materiałów i opłacenie pracy robotników. Warto jednak wiedzieć jakie przysługują nam prawa i co dokładnie można odliczyć od podatku.

Co można odliczyć od podatku? Remont i prace budowlane

Warto wiedzieć jakie wydatki można odliczyć od podatku, kiedy organizuje się remont domu lub mieszkania. Chcąc skorzystać z ulgi, należy wypełnić specjalny formularz VZM-7. Wzór można otrzymać w każdym urzędzie, a kompletny dokument należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia. Jednak, aby został on zweryfikowany prawidłowo, muszą zostać w nim umieszczone wszystkie najważniejsze informacje. Nie można pominąć szczegółowych danych personalnych wnioskodawcy, opisu inwestycji, kwoty zwrotu o jaką się wnioskuje, kopii pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych, kopii faktury za materiały budowlane, sposobu w jaki zostanie zwrócony podatek, a także czytelnego podpisu wnioskodawcy. 

Warto jednak wiedzieć, jakie materiały można odliczyć od podatku. Dokładna lista jest dostępna w najnowszym Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury. 

Na jaki zwrot podatku można liczyć?

To jak wysoki może być zwrot podatku, jest zależne od kilku czynników. Przede wszystkim znaczenie mają aktualne limity, a także wysokość opodatkowania. Osoba fizyczna, która złoży poprawnie wypełniony wniosek, może liczyć na zwrot w wysokości:

 • 60%, w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 25% stawki podatku VAT,
 • 62,5 % w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 24 % stawki podatku VAT,
 • 65,22 % w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 23% stawki podatku VAT,
 • 68,18% w przypadku materiałów budowlanych, które zostały oprocentowane na 22 % stawki podatku VAT.

Remont odliczanie od podatku – limity

Wartości przedstawione powyżej nie wskazują na całkowitą kwotę, która może otrzymać osoba fizyczna, w wyniku zwrotu podatku. Autor ustawy, wskazał także na konkretne limity, które ograniczają tę kwotę. Kupując materiały, odliczanie od podatku powinno się odbywać zgodnie z następującymi zasadami. W przypadku stawki 25%, wartość odliczenia może wynosić 12% kwoty, która stanowi iloczyn 70 m2 i ceny za 1 m2 powierzchni. W przypadku 24%, wartość ta stanowi 12,097 % tego iloczynu, a w przypadku 23% to 12,295 % iloczyny. 

Koszty i wydatki – co można odliczyć od podatku?

Korzystanie z ulg i odliczeń to przywilej dzięki, któremu można znacznie obniżyć podatek dochodowy i zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Wielu podatników zadaje sobie pytanie co można odpisać od podatku oraz czy takich odliczeń może dokonać każdy. W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie oraz przedstawić podstawowe ulgi i odliczenia oraz zasady związane z ich stosowaniem.

Kto może korzystać z odliczeń?

Odpowiadając na pytanie: “Co można odliczyć od podatku?” należy pamiętać, że korzystanie z różnego rodzaju ulg uzależnione jest przede wszystkim od wybranej przez podatnika formy opodatkowania. Obecnie korzystanie ze wszystkich ulg i odliczeń możliwe jest tylko dla tych, którzy płacą podatek na zasadach ogólnych, czyli stosują tzw. skalę podatkową. W przypadku takich form opodatkowania, jak: ryczałt, karta podatkowa, czy podatek liniowy odliczenia i ulgi są mocno ograniczone. Poruszając temat kosztów i wydatków warto też zwrócić uwagę na to, że część z nich będzie odliczana bezpośrednio od podatku, a część od dochodu.

Co można odliczyć od podatku dochodowego?

Bezpośrednio od podatku można odliczyć:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • ulgę prorodzinną,
 • 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Odliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy pamiętać, że niniejsza ulga dotyczy składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników i obejmuje tylko 7,75% podstawy wymiaru. Co więcej, jeśli wysokość zapłaconej składki przewyższa podatek, to odliczeniu podlega tylko składka do wysokości podatku, a nieodliczona kwota nie przechodzi na następny rok. Z odliczenia tego mogą skorzystać wszyscy podatnicy, tj. zarówno ci, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, jak i liniowo lub ryczałtem. Podobnie jest w przypadku 1% podatku na OPP, przy czym warunkiem jest złożenie deklaracji i opłacenie podatku w terminie. Z ulgi prorodzinnej korzystają natomiast tylko podatnicy opodatkowani skalą podatkową, a jej wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Co ważne, przedsiębiorca może dochodzić zwrotu niewykorzystanej ulgi.

Co można odliczyć od dochodu?

Od dochodu odliczać można:

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • wpłaty na IKZE
 • darowizny,
 • stratę podatkową.

Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane od dochodu obejmują składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe i dotyczą zarówno składek zapłaconych w danym roku za siebie, jak i za współpracowników. Wpłaty na IKZE odlicza się maksymalnie do wysokości limitu dopuszczalnych wpłat w danym roku kalendarzowym, z kolei darowizny nie mogą przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Odliczenie straty podatkowej możliwe jest w ciągu 5 lat, a w jednym roku można odliczyć maksymalnie 50% straty. Odliczenie do dotyczy wyłącznie przedsiębiorców rozliczających się liniowo lub na zasadach ogólnych.

Lista płac – czym jest i jak ją sporządzić?

Listy płac są rodzajem dokumentu księgowego, który jest stosowany w rachunkowości, w celu potwierdzenia poprawności naliczonych wynagrodzeń za dany okres. Zawiera informację o wszystkich odprowadzonych składkach zarówno przez pracownika, jaki i pracodawcę. Sporządzanie listy płac nie jest obowiązkowe, jednak w praktyce jest stosowane we wszystkich przedsiębiorstwach w cyku miesięcznym. Składniki listy płac są punktem wyjścia przy wypełnianiu deklaracji podatkowych oraz dokumentów ubezpieczeniowych, pozwala również na prawidłowe zaksięgowanie wynagrodzeń.

Jak sporządzić listę płac? 

Listę plac sporządzamy na podstawie informacji o składnikach dodatkowych, ewidencji czasu pracy oraz zapisów z umowy o pracę. W prawidłowo sporządzonym dokumencie powinniśmy zawrzeć następujące elementy listy płac:

 • nazwa pracodawcy
 • okres, którego dotyczy dana lista
 • datę wypłaty
 • nazwę lub numer listy
 • podpis osoby sporządzającej 
 • wszystkie składniki listy płac
 • jeśli wynagrodzenie jest wypłacane gotówką, również podpis pracownika, wraz z datą wypłaty wynagrodzenia

Przy wypełnianiu listy plac nie należy uwzględniać umów cywilnoprawnych. Rozliczanie tych umów na liście płac wraz z wynagrodzeniami z umów o pracę jest błędem. Lista płac nie ma jednego, prawidłowego schematu. Jest to katalog otwarty, do którego zawsze można dodać inne składniki wynagrodzeń w zależności od potrzeb i specyfiki organizacji. Dane zawarte w liście płac są automatycznie zaczytywane do deklaracji ZUS, dlatego też nie mogą zawierać błędów, czy nieścisłości. Jeśli masz wątpliwości, czy potrafisz zrobić to poprawnie, zastanów się czy nie delegować tego zadania profesjonalistom, np. M&B Biuro Rachunkowe posiada taką usługę w swojej ofercie. Więcej szczegółów znajdziesz na https://mb-ksiegowa.pl/.

Rodzaje list dodatkowych

rachunkowości lista płac główna  nie jest jedyną występującą. Dostępne są typy list dodatkowych “A” i “B”. Typ “A” to lista płac przeznaczona do wypłaty wszystkich składników listy płac, które nie są związane z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Najczęściej są to premie kwartalne, roczne, wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Listy typu “B” są przeznaczone do wyrównań. Ten typ listy stosuje się, kiedy mamy konieczność zrobienia korekty, która nie powinna czekać do rozliczenia regularnego w kolejny miesiącu. Ten rodzaj listy, analogicznie jak listy główne wywołuje rozliczenie wsteczne. Poprawne wywiązywanie się z obowiązku płatnika składek ZUS i podatku staje się coraz trudniejsza misją, dlatego tez niezbędne jest systematyczne śledzenie przepisów i zmian w ustawach w tym zakresie, aby wypełnianie listy płac mogło ułatwić to zadanie.

Formy opodatkowania – zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt

Decydując się na założenie własnej firmy zastanawiamy się nad tym jak nazwać firmę, jak zaprojektować logo czy wizytówki. Zastanawiamy się też co zrobić żeby nie przepłacać, być może mieć coś za darmo. Zamiast w biurze, zacznijmy w domu. Tak, na początku zawsze szukamy oszczędności. W tym miejscu często zapominamy o jednej z najważniejszych rzeczy, a więc doborze odpowiedniej formy opodatkowania dla naszego biznesu. Jest to o tyle istotne, że wyboru odpowiedniej formy opodatkowania możemy dokonać wyłącznie raz w roku, a źle dobrana może sprawić, że każdego kolejnego miesiąca z kasy firmy ubywać będą niepotrzebne złotówki na zobowiązania podatkowe.

Złotówki, których nie wydalibyśmy, gdybyśmy dobrali odpowiednią formę opodatkowania podatkiem dochodowym. W tym artykule dowiesz o 3 podstawowych formach opodatkowania podatku dochodowego w Polsce, a są to:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych
 • podatek liniowy
 • ryczałt

Dowiesz się czym się od siebie różnią i która będzie najodpowiedniejsza dla Twojej firmy. 

Wybór formy opodatkowania w przypadku działalności gospodarczej deklarujemy już na etapie rejestracji działalności na druku CEIDG-1 (wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). O tym jak otworzyć działalność gospodarczą pisałem tutajPoszczególne formy opodatkowania różnią się od siebie przede wszystkim stawkami oraz podstawą do ich naliczania. Różnice przedstawia poniższa grafika.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – czym to w zasadzie jest?

Wciąż najpopularniejszą i najczęściej wybieraną formą opodatkowania w Polsce jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dlaczego przedsiębiorcy w Polsce najczęściej decydują się na taką formę rozliczania podatku dochodowego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie ulega wątpliwości, że najczęściej jest to najkorzystniejsza pod względem fiskalnym forma opodatkowania dla najmniejszych firm, których dochody roczne nie przekraczają 85 000 zł. Część przedsiębiorców decyduje się również na tę formę opodatkowania ze względu na fakt, iż jest ona bardzo popularna, zatem zakłada się, że również najbardziej korzystna. Czy aby na pewno? Odpowiedź jest jak zawsze prosta – to zależy. 

Analizę tej formy opodatkowanie należy rozpocząć od określenia stawki podatku oraz podstawy jego naliczania. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatek naliczany jest od dochodu, nie przychodu. Zatem przychód minus koszty równa się dochód. Jest to tzw. podatek progresywny, ponieważ wysokości stawki podatku dochodowego zależna jest od wysokości osiąganych dochodów.  

Jeżeli nasze dochody nie przekroczą kwoty 85 000 zł netto rocznie – stawka podatku dochodowego wyniesie 17%. W przypadku, gdy nasze dochody będą wyższe – od każdej zarobionej złotówki powyżej kwoty 85 000 zł zapłacimy tzw. podatek dla najbogatszych, a więc podatek w wysokości 36% od wypracowanego dochodu. Jest to najwyższa stawka podatku w polskim systemie podatkowym. Zatem czy opodatkowanie na zasadach ogólnych opłaca się większości polskim firm? No oczywiście, że nie. Jeżeli nasze średnie dochody przekraczają znacznie kwotę ok 7 000 zł miesięcznie to zdecydowanie nie jest to odpowiednia forma opodatkowania dla naszej firmy. Jest to najlepsza forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którym nie opłaca się rozliczanie w formie ryczałtu. Zatem jest to forma opodatkowania przeznaczona dla firm, które generują spora ilość kosztów. 

Przykład:

Pan Andrzej prowadzący hotel zastanawia się nad opodatkowaniem w formie ryczałtu lub zasad ogólnych. Dochody Pana Andrzeja to 70 tys rocznie, przychody – 500 tys rocznie, koszty – 430 tys rocznie.

Wybierając ryczałt Pan Andrzej zapłaci podatek w wysokości 8,5 % od uzyskanego przychodu (500 tys zł). W przypadku zasad ogólnych zapłaci podatek w wysokości 17% od uzyskanego dochodu (70 tys zł). Zatem wyraźnie widać, że bardziej opłaca się Panu Andrzejowi zapłacić wyższą stawki podatku, liczona jednak nie od przychodu, lecz od dochodu.

Podatek liniowy – dla kogo?

Przedsiębiorcom, którzy w dalszym ciągu chcą rozliczać się z podatku dochodowego płacić podatek od dochodu, a których dochody przekraczają kwotę 85 000 zł rocznie z pomocą przychodzi podatek liniowy. Podatek liniowy pozwala nam również płacić podatki uzależnione od dochodu, nie przychodu. Stawka podatku liniowego jest wyższa niż pierwszy próg podatkowy w przypadku zasad ogólnych. Stawka podatku liniowego to 19% od uzyskanego dochody. Podatek ten nie jest jednak podatkiem progresywnym. Jak sama nazwa wskazuje podatek liniowy jest stały – niezależnie od wysokości osiągniętych przez podatnika dochodów. 

Zatem widać wyraźnie, że w przypadku, gdy Pan Andrzej z poprzedniego przykładu zacznie osiągać wyższe zarobki i przekroczy próg 85 000 zł zł o np 30 000 zł to najkorzystniejszą forma opodatkowania dla niego będzie podatek liniowy. 

Ryczałt – dla kogo?

Zarówno w przypadku rozliczania się w oparciu o zasady ogólne i podatek liniowy, przedsiębiorca płaci podatek uzależniony od wysokości osiąganych dochodów. Co do zasady jest to najkorzystniejsza forma opodatkowania, bo przecież ciężko sobie wyobrazić dobrze prosperujące przedsiębiorstwo bez kosztów. Nie mniej na rynku działają firmy, których koszty są bardzo niskie. Tutaj najcześciej rozmawiać będziemy o małych firmach jednoosobowych, które sprzedają usługi ściśle związane z wartością intelektualną. 

Przyjmij sobie za przykład Pana Andrzeja, który prowadzi firmę, która projektuje strony www. Jedynym kosztem Pana Andrzeja może być np. program graficzny w subskrypcji za 50 zł miesięcznie. W takiej sytuacji warto byłoby sprawdzić czy Pan Andrzej nie może płacić niższej kwoty podatku liczonego od przychodu. W takiej sytuacji zdecydowanie lepszym pomysłem będzie rozliczyć się w formie ryczałtu. 

Taką formę opodatkowania najczęściej wybierają przedsiębiorcy budowlanej, ponieważ dla nich przewidziano stawkę w wysokości 5,5% od uzyskanego przychodu. Zryczałtowany podatek jest stały i jego wysokość nie zmienia się wraz ze wzrostem przychodu przedsiębiorcy. Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego zmieniają się nie w zależności od dochodu czy przychodu przedsiębiorcy, lecz w zależności od przedmiotu działalności. Przykładowo przedsiębiorca trudniący się handlem zapłaci 3% zryczałtowanego podatku dochodowego, a przedsiębiorca, który zajmuje się fotografią zapłaci 17% od uzyskanego przychodu. O wysokościach stawek zryczałtowanego podatku dochodowego w poszczególnych branżach napisałem w innym artykule. 

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Zgodnie z z przepisami ustawy o PIT (art. 9a ust. 1) ustawy o PIT jeżeli przedsiębiorca nie zadeklaruje konkretnej formy opodatkowania to jego dochody opodatkowane zostaną na zasadach ogólnych. 

Od 1 stycznia 2019 roku podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

 • 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;

Podsumowując, powyższy przepis pozwala nam na dokonanie zmiany formy opodatkowania raz w roku. Najczęściej będzie to termin do 20 stycznie każdego roku, chyba, że w danym roku pierwszy przychód osiągniemy w miesiącu późniejszym. Wtedy zmiany możemy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym osiągnęliśmy dochód. 

Przykład:

Pan Andrzej w 2019 roku rozliczał się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Pan Andrzej przewidział jednak, że w 2020 roku jego dochody  znacznie wzrosną i postanowił zmienić formę opodatkowanie na podatek liniowy. W styczniu i lutym jednak nie wystawił żadnej faktury. Pierwszą fakturę po wykonanej pracy wystawił dopiero 2 marcu 2020 roku. 

Pytanie: Do kiedy Pan Andrzej miał termin na zmiany formy opodatkowania?

Odpowiedź:

Pan Andrzej osiągnął swój pierwszy przychód w 2020 roku dopiero w miesiącu Marcu, zatem ma czas na zmianę do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód. Pan Andrzej ma czas na zmianę formy opodatkowania do 20 kwietnia 2020 roku. 

Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1. Może to zrobić przez internet lub w urzędzie lista lub gminy.

Podsumowując, jeżeli nasz biznes nie generuje dużo kosztów być może warto sprawdzić jakie ustawodawca przewidział dla naszej branży stawki zryczałtowanego podatku dochodowego liczonego od uzyskanego przychodu. Jeżeli biznes generuje koszty to warto wybrać zasady ogólne lub podatek liniowy mając na uwadze wysokości osiąganego przez nasza firmę dochodu. Nie mniej dobór najodpowiedniejszej formy opodatkowania zawsze należy ustalać indywidualnie w oparciu nie tylko o sama branżę, lecz to w jaki sposób prowadzimy swój biznes. W tym celu możesz również zwrócić się do profesjonalnego biura rachunkowego lub doradcy podatkowego.

Mam nadzieje, że choć po części udało mi się pomóc. Serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia innych naszych artykułów o tematyce związanej z podatkami i działalnością gospodarczą. Zapraszam również do polubienia naszego profilu na Facebooku i śledzenia podobnych treści.  

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O.

Chroń swój majątek prywatny i nie płać ZUS

Wybór odpowiedniej formy prawnej jest jednym z największych dylematów, gdy chcemy otworzyć własny biznes. Niewątpliwie spółki kapitałowe (spółka akcyjna i spółka z o.o.) – ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za ich zobowiązania – pozwalają przedsiębiorcom spać spokojnie. Prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością posiada oczywiści cały szereg innych korzyści takich jak brak konieczności płacenia składek ZUS oraz wiele innych. Decydując się na rejestrację spółki z o.o. warto się jednak zapoznać z procedurą jej rejestracji. Procedura rejestracji spółki z o.o. dla osoby, która zrobiła to choć raz będzie stosunkowo szybka i prosta. Większość z nas jednak nigdy nie przeszła tego procesu. W tym artykule dowiesz się jak krok po kroku zarejestrować spółkę z o.o., zarówno w tradycyjnej formie – przez notariusza, jak i tej uproszczonej – przez internet – w trybie S24. 

W Polsce najpopularniejszą i najczęściej wybieraną formą prawną obok jednoosobowej działalności gospodarczej jest właśnie spółka z ograniczona odpowiedzialnością. O to w jaki sposób otworzyć spółkę z o.o. 

Krok 1: Tradycyjna rejestracja

Pierwszym krokiem w procesie rejestracji spółki z o.o. jest przygotowanie umowy spółki. Umowę podpisać powinni wspólnicy stawiający spółkę z o.o(założyciele spółki). Zgodnie z kodeksem spółek handlowych umowa sp. z o.o. musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać: 

• nazwę i adres siedziby, 

• przedmiot działalności, 

• wysokość kapitału zakładowego (zgodnie z przepisami, minimalna jego wysokość wynosi 5 tysięcy złotych), 

• wzmiankę, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 

• liczbę i nominalną wartość udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników, 

• czas trwania spółki (jeżeli jest założona na czas określony). 

Wspólnikami spółki z o.o mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Wspólnikiem spółki z o.o. może być również inna spółka z o.o. Może nim być również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza może bowiem zostać przekształcona w spółkę z o.o. 

Z chwilą podpisania przez wspólników umowy spółki z o.o., spółka uzyskuje status spółki z o.o. w organizacji i utrzymuje go przez 6 miesięcy. W tym czasie spółka ma obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS). W tym czasie spółka ma również czas na przygotowanie kapitału zakładowego i powołanie zarządu spółki z o.o. 

Krok 2: Wpis do KRS

Wyłoniony w ciągu tych 6 miesięcy(liczonych od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.) zarząd reprezentujący spółkę z o.o. powinien w tym terminie dokonać wpisu spółki z o.o. do KRS. Wpisu dokonuje się w sądzie rejestrowym, właściwym dla siedziby spółki. Do rejestracji spółki z o.o. służą następujące druki: 

• KRS-W3 – główny druk do rejestracji 

• KRS-WE – zawiera informacje o wspólnikach 

• KRS-WK – zawiera informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki z o.o. 

• KRS-WM – informuje o przedmiocie działalności rejestrowanej spółki z o.o. 

• KRS-WL – jeżeli powołujemy prokurenta/ów 

• KRS-WA – jeżeli spółka posiada odziały 

Należy również pamiętać, by do wniosku dołączyć następujące dokumenty: 

• listę wspólników, 

• umowę spółki z o.o., 

• oświadczenie członków zarządu, że kapitał zakładowy pokryty został w całości 

• złożone wobec sądu albo notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu 

• dowód opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Po dokonaniu wpisu w KRS należy pamiętać również o takich podstawowych czynnościach jak założenie rachunku bankowego dla spółki z o.o., zgłoszenie wybranej formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego czy zgłoszenie się do VAT, jeżeli spółka będzie płatnikiem podatku VAT. Nie mniej te ostatnie to czynności, których dopilnować powinno biuro rachunkowe prowadzące pełną księgowość spółki z o.o.. 

Ile kosztuje rejestracja spółki z.o.o.

W odróżnieniu od rejestracji działalności gospodarczej, rejestracja spółki z o.o. kosztuje. Rejestracja w tradycyjnym trybie kosztuje niemało. Rejestracja w trybie s24 jest stosunkowo tania. W procesie rejestracji spółki z o.o. trzeba zapłacić za: 

• Przygotowanie umowy spółki – zgodnie z cennikiem kancelarii – średnio ok 1000 zł w przypadku mało skomplikowanych umów 

• taksę notarialną od umowy spółki z o.o., której kwota zależy od wysokości kapitału zakładowego (196,80 zł w przypadku kapitału 5 000 zł) 

• Odpis umowy spółki z o.o. to 6 zł netto za każdą stronę 

• notarialne poświadczenie podpisów członków zarządu to koszt 20 zł za każdy podpis 

• wpis do KRS to 500 zł 

• wpis d MSiG(Monitor Sądowy i Gospodarczy) to 100 zł 

• Podatek PCC od wysokości kapitału zakładowego – 0,5 % kwoty kapitału (dla 5000 zł to kwota 250 zł) 

Rejestracja spółki z.o.o. przez internet

Rejestracja spółki z o.o. w sposób tradycyjny jest czasochłonna i kosztowna. Mało tego, podobnie będzie w przypadku, gdy będziemy chcieli dokonać jakiejś prostej zmiany, wprowadzić wspólnika, zmienić zarząd, co w praktyce obrotu gospodarczego zdarza się bardzo często. W takim przypadku również by takich zmian dokonać trzeba będzie udać się do notariusza i pokryć te wszystkie koszty: notariusz, odpisy, wpis do KRS czy wpis do MSiG. 

Od 2012 r w Polsce możemy zarejestrować spółkę z o.o. przez internet tanio i szybko. Tanio, bo koszt rejestracji to tylko opłaty za wpis oraz ogłoszenie w MSiG, które są dwukrotnie niższe niż w tradycyjnym trybie. Sama rejestracja trwa do 24 h. 

Rejestracja spółki z o.o. przez internet odbywa się za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, który znajduje się pod tym linkiem. Tryb rejestracji spółki z o.o. przez internet nazywamy s24. W tym trybie również przygotowujemy umowę spółki z o.o.. Przygotowanie jej jest jednak dużo prostsze ponieważ polega ono na wypełnieniu krok po kroku internetowego formularza udostępnionego na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Podobnie jak w trybie tradycyjnym przygotowujemy listę wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu przez wspólników kapitału zakładowego. W tym wypadku jednak również nie przygotowujemy niczego papierowo, lecz wypełniamy internetowy formularz. Po przygotowaniu wymienionych 3 dokumentów (elektronicznie) wypełniamy ostatni formularz, a więc wniosek o wpis naszego podmiotu do KRS. 

Oprócz umowy spółki z o.o., listy wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego do wniosku dołączyć należy również 3 inne proste dokumenty: 

• Oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

• Listę adresów do doręczeń członków zarządu 

• Listę osób uprawnionych do powoływania zarządu 

Te dokumenty należy przygotować na komputerze lub ręcznie ( i zeskanować). Następnie należy je importować (w formacie pdf) do wniosku w systemie s24 i podpisać profilem zaufanym ePUAP. 

Do rejestracji spółki w tym trybie wymaga się, by każdy wspólnik oraz członek zarządu posiadał nr PESEL i profil zaufany ePUAP do podpisania dokumentów i wniosku elektronicznie. 

Rejestracja spółki w trybie s24 jest znacznie szybsza, prostsza i tańsza. Niesie za sobą oczywiście ograniczenia, ponieważ umowę spółki z o.o. możemy przygotować jedynie według udostępnionego w systemie wzorca umowy. Kolejnym ograniczeniem jest brak możliwości wniesienia kapitału zakładowego w formie aportu. Nie mniej treść umowy spółki z o.o. w udostępnionym przez portal ministerstwa sprawiedliwości w zupełności wystarczy i odpowie na potrzeby większości małych i średnich przedsiębiorstw. Również późniejsze zmiany odbywają się szybciej, sprawniej i dużo taniej (koszt to 350 zł). 

Mam nadzieje, że choć po części udało mi się pomóc. Serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia innych naszych artykułów o tematyce związanej z podatkami i działalnością gospodarczą. 

Rejestracja firmy krok po kroku – jak zarejestrować własną działalność gospodarczą?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to marzenie większości społeczeństwa. Prowadzenie własnej firmy kojarzy się przede wszystkim z prestiżem, nienormowanym czasem pracy i możliwością zarobienia dużo większych pieniędzy niż praca na etacie, na czyjś rachunek. Wszystkie wymienione zalety prowadzenia działalności gospodarczej są oczywiście kuszące i atrakcyjne, ale przede wszystkim – realne do osiągnięcia. Wciąż jednak dla wielu z nas prowadzenie własnej działalności gospodarczej kojarzy się z wielką odpowiedzialnością i całym szeregiem formalności, z którymi z pewnością bez odpowiedniego doradcy, prawnika i księgowego nie damy sobie rady. Ten artykuł kierowany jest do wszystkich, którzy planują założyć własna firmę i mają wątpliwości czy dadzą radę zrobić to sami, jak i do tych, który po prostu chcą się dowiedzieć jak krok po kroku przejść przez cały ten – bardzo prosty i krótki proces. 

Jak już nadmieniłem akapit wyżej, własna firma to marzenie większości z nas. Warto jednak zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach coraz popularniejsze jest również zatrudnienie w formie b2b, co nie dziwi, ponieważ jest to bardzo lukratywna forma zatrudnienia. Więcej na ten temat napisaliśmy we wpisie Dlaczego warto przejść na umowę B2BWarto więc dowiedzieć się jak krok po kroku założyć własną firmę. 

Pomysł, biznesplan i wybór formy prawnej dla Twojej firmy

Podstawową i jedną z najważniejszych rzeczy do odhaczenia podczas procesu zakładania własnej firmy jest niewątpliwie pomysł na biznes oraz wstępny biznesplan. To właśnie te dwie kwestie determinują kolejne działanie oraz decyzje co do doboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania, lecz o tym później. Warto na chwile zatrzymać się przy biznesplanie, ponieważ o ile temat pomysłu na biznes nie wymaga większego rozwinięcia, tak biznesplan to coś co spędza niektórym z nas sen z powiek. Mam dla Ciebie jednak świetną wiadomość! Biznesplan nie polega na spędzeniu kilku miesięcy na przygotowywaniu 3 tomów statystyk i analiz wraz z konkretnym planem działania krok po kroku. Dlaczego nie? Odpowiedź jest prosta. Mimo największych starań nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego co się wydarzy, jak zachowa się rynek, czy wreszcie jak zareagują klienci na nasz produkt czy usługę. Ponad 80% największych firm na świecie to firmy, które powstały bez biznesplanu, a jedynie z pomysłem i zamiarem działania. Zatem odpowiedz sobie na kilka najważniejszych pytań, ustal co, komu i w jaki sposób będziesz sprzedawał i zacznij działać, bo pamiętaj, że nie planowanie, a jedynie działanie przynosi realne rezultaty. 

Rejestracja firmy krok po kroku - jak zarejestrować własną działalność gospodarczą? - blog mb-ksiegowa

Działalność gospodarcza prowadzić można w najróżniejszych formach prawnych. Na rynku występują jednak dwie najpopularniejsze i najbardziej praktyczne z punktu widzenia przedsiębiorcy formy prawne. Są to: jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto rozważyć każdą z nich, ponieważ koszty prowadzenia obydwu są w zasadzie takie same, a poszczególne ich atuty mogą zaważyć o naszej ostatecznej decyzji w kwestii doboru najodpowiedniejszej formy dla naszego biznesu. Tutaj napisałem o najważniejszych różnicach, zaletach i wadach każdej z nich. Wybór ostatecznie należy do Ciebie. Nie ma jednak wątpliwości, że w tej kwestii naprawdę warto skonsultować się z doradcą, który pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru w oparciu o Twój pomysł na biznes. 

Rejestracja działalności gospodarczej w CEiDG – jak to zrobić?

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak krok po kroku zarejestrować spółkę to zapraszam do zapoznania się z ofertą rejestracji firmy.Zdecydowałeś się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czas na złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Jak już wcześniej sygnalizowałem procedura jest bardzo prosta i nie zajmuje wiele czasu. 

Wniosek możesz złożyć w wersji w wersji elektronicznej, papierowej lub za pośrednictwem pełnomocnika. Zatem upraszczając wniosek możesz złożyć: 

– elektronicznie, za pośrednictwem profilu zaufanego (ePUAP) 

– papierowo, osobiście w urzędzie gminy (miasta) 

Jakie dane do wniosku o rejestrację w CEIDG trzeba przygotować?

Poza takimi podstawowymi informacjami jak: nazwa firmy , imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia, obywatelstwo we wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w CEiDG wskazać należy również takie informacje jak: 

• adres siedziby firmy 

• kody PKD działalności 

• data rozpoczęcia 

• informacje czy będziemy płatnikiem podatku VAT 

• forma opodatkowania (podatek dochodowy) 

– opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej 17% albo 32% 

– opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego 19% 

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatek opłaca się wyłącznie od przychodów, jednak nie każdy może z tej formy opodatkowania skorzystać 

– karta podatkowa. 

Zanim podejmiemy decyzję co do wyboru wymienionych informacji warto wcześniej skonsultować się doradcą biura rachunkowego, który pozwoli nam dokonać najlepszego wyboru, ponieważ każda z wymienionych informacji wpływa bezpośrednio na koszty i rentowność prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 

Jaki jest czas oczekiwania na akceptację i koszt wniosku o rejestrację firmy w CEiDG?

Twoja działalność zarejestrowana zostanie tego samego dnia, w którym złożysz wniosek do ewidencji działalności gospodarczej. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne. Zdarza się, że przychodzą do nas później pisma z potwierdzeniem, że Twoja działalność została zarejestrowana i należy dokonać opłaty z tego tytułu. Spokojnie, to się zdarza i zawsze są to oszuści. Nigdy nie dokonuj takich opłat i jeżeli możesz to zgłoś ten fakt na Policji. 

Pamiętaj o firmowym koncie bankowym

Przepis nie nakłada na nas obowiązku zakładania rachunku firmowego. Nie mniej należy pamiętać, że transakcje powyżej 15 000 zł powinny być realizowane wyłącznie przelewem. Na szczęście koszty prowadzenia rachunku bankowego dla działalności gospodarczej są niemal zerowe, tak jak w przypadku konta prywatnego. 

Jeżeli prowadzisz działalność i chcesz być widoczny w sieci – pomyśl nad stroną internetową

Kiedy decydujemy się na prowadzenie własnej firmy, bardzo ważnym aspektem może okazać się stworzenie strony internetowej. W dzisiejszych czasach strona naszej firmy jest podstawowym źródłem informacji o nas – naszą wizytówką – oraz świetnym narzędziem pozwalającym uwiarygodnić się na rynku jako podmiot rozpoznawalny i przede wszystkim działający profesjonalnie. 

Rejestracja firmy a pieczątka firmowa – czy jest wymagana?

Pieczątka nie jest wymagana przez przepisy prawa, jednak po zarejestrowaniu działalności warto ją również wyrobić. Wiele podmiotów np. instytucje finansowe(banki) często wymagają w swoich procedurach, by na dokumentach znalazła się również pieczątka firmowa. Bez względu na to czy pieczątka jest wymagana czy nie – jej posiadanie sprawi, że Twoja postrzegana jako działająca w sposób poważny i profesjonalny. Czy nie tak chcesz być postrzegany jako profesjonalny przedsiębiorca? 

Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym – jak to wygląda?

Jeżeli planujemy być czynnym podatnikiem VAT, a większość przedsiębiorców nimi jest, ponieważ – wbrew obecnie panującej opinii – bycie czynnym podatnikiem VAT się opłaca w zasadzie zawsze wtedy kiedy firma będzie generowała koszty. Powiedz mi teraz czy wyobrażasz sobie prowadzenie firmy bez kosztów? No właśnie. Zatem, by zostać czynnym podatnikiem podatku VAT – po dokonaniu rejestracji działalności w CEiDG – należy złożyć wniosek o rejestrację  do podatku VAT (druk VAT-R) we właściwym Urzędzie Skarbowym. Jeżeli będziemy korzystać z usług firm zagranicznych np. pozycjonowanie bądź inne usługi takich firm jak Google lub Facebook, należy się również zarejestrować się do VAT UE, by móc rozliczyć koszt takich usług po stronie kosztów uzyskania przychodu i obniżyć stosunkowo zobowiązania podatkowe. W tym celu jedyne należy zrobić to odpowiednio wypełnić druk VAT-R. 

Rejestracja w ZUS – jak to wygląda?

Po złożeniu wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać z jednej z trzech opcji: 

• „Ulga na start” – przedsiębiorca opłaca wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne przez okres 6 miesięcy. Jest to bardzo opłacalna forma przeznaczona dla osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku 

• Preferencyjne składki ZUS opłacane przez okres maksymalnie 24 miesięcy; 

• Pełne składki ZUS. 

W ZUS-ie należy również zgłosić swoich pracowników w terminie 7 dni, licząc od dnia ich zatrudnienia. 

Reasumując, założenie własnej firmy od strony formalnej jest stosunkowo proste, nie zajmuje wiele czasu i nie jest również skomplikowane. Jeżeli planujesz prowadzić księgowość swojej firmy samemu to z powodzeniem załatwisz wszystkie formalności bez większych komplikacji. Jeżeli jednak zamierzamy zlecić obsługę księgową do biura rachunkowego, zdecydowanie szkoda poświęcać na to czasu, zlecić do księgowemu, który w ramach obsługi lub za przysłowiową „dychę” załatwi wszystkie formalności za Ciebie, a Ty będziesz mógł skupić się na tych rzeczach, których nikt za Ciebie nie zrobi, a więc na przygotowaniu choćby najbardziej lakonicznego biznesplanu, udoskonaleniu produktu/usługi, którą zamierzasz sprzedawać i rzeczy najważniejszej – strategii sprzedażowej, bo co z tego, że mamy świetny produkt lub usługę jeżeli nikt się o niej nigdy nie dowie?  Mam nadzieje, że choć po części udało mi się pomóc. Serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia innych naszych artykułów o tematyce związanej z podatkami i działalnością gospodarczą. 

Autor: Bartosz Hadyński