68 / 100

Pierwsze 2 miesiące obsługi księgowej

50% ceny

ZOSTAW SWÓJ NUMER

Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na Twoje pytania

Księgowość spółki Wrocław – pełna księgowość

Co otrzymasz w ramach obsługi księgowej spółki?

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi księgowe. Jako nasz klient masz pewność, że profesjonalnie i efektywnie poprowadzimy zarówno księgowość spółki z o.o. we Wrocławiu, jak i księgowość spółki z o.o. poza Wrocławiem. Usługa księgowości spółki we Wrocławiu polega na tym, że nasze biuro rachunkowe wykonuje wszystkie czynności, których wymaga od Ciebie pełna księgowość i przepisy podatkowe.

Gdzie znajduje się nasze biuro?

Nasze biuro księgowe znajduje się we Wrocławiu, lecz obsługujemy księgowość spółek z całego kraju. Dojazd oraz dokładną lokalizację naszego biura można sprawdzić na mapie załączonej poniżej. 

Posiadamy certyfikaty świadczące o skuteczności prowadzenia księgowości spółki

Zważywszy na fakt, iż M&B to certyfikowane biuro rachunkowe we Wrocławiu, zobligowani jesteśmy do świadczenia usług w sposób profesjonalny i rzetelny – czyli tak jak wymaga tego prowadzenie księgowość spółki z o.o. we Wrocławiu. Nasze biuro cieszy się ogromnym szacunkiem Wrocławskich firm, ponieważ zważywszy na naszą misje, zgodnie z którą księgowość spółki nie powinna być droga.

Ponieważ świadcząc usługi księgowe dla spółek powinniśmy dążyć przede wszystkim do optymalizacji kosztów, a więc redukcji kosztów prowadzenia księgowości spółki oraz pozostałych kosztów, oferujemy stosunkowo tanią usługę rozliczenia własnej spółki.  

Co wchodzi w zakres usługi księgowości spółki we Wrocławiu?

W ramach współpracy M&B Biuro rachunkowe we Wrocławiu zapewnia Ci kompleksową obsługę księgową spółki oraz kadrowo-płacową oraz:

 • bezpośredni kontakt z księgową
 • pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz 
 • bieżący dostęp do raportów oraz dokumentów dotyczących księgowości spółki(niezbędne przy pełnej księgowości spółki)
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i ZUSem

Ile to wszystko kosztuje?

Mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Koszt naszej obsługi księgowej małej spółki to najczęściej zaledwie 350-500 zł Dodatkowo otrzymasz: 

%

RABATU przez pierwsze 2 miesiące

W ramach obsługi księgowej M&B Biuro Rachunkowe wykonuje następujące czynności:
Rozwijana lista wszystkich czynności
 • Nadzór głównego księgowego nad prowadzoną dokumentacją księgową.
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości.
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia przy przejęciu lub sporządzenie nowego planu kont.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez dokonywanie zapisów na kontach głównych (ewidencja syntetyczna) i kontach pomocniczych (ewidencja analityczna) .
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).
 • Sporządzanie informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • Sporządzanie miesięcznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg. wytycznych Klienta
 • Sporządzanie kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg. wytycznych Klienta
 • Zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji.
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
 • Bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych oraz wystawianych faktur VAT.
 • Bieżąca weryfikacja obowiązku podatkowego dla krajowych oraz zagranicznych operacji gospodarczych.
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT oraz rocznej deklaracji podatkowej CIT-8.
 • Sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE i VAT-27.
 • Sporządzanie JPK.
 • Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.
 • Sporządzanie paczek przelewów za faktury do autoryzacji Klienta.
 • Kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego.
 • Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym podczas czynności sprawdzających i kontrolnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz VAT.
 • Sporządzanie pism w sprawach księgowych i podatkowych.
 • Bieżące informowanie Klienta o zmianach prawnych w rachunkowości i podatkach.
 • Kontrola limitów oraz czynników mających wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do danej formy opodatkowania.
 • Zgłoszenie do ZUS i wyrejestrowanie płatnika składek.
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowywanie.
 • Naliczanie składek na ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i funduszu pracy).
 • Kontrola poprawności wpłat do ZUS.
 • Aktualizacja danych w ZUS – sporządzanie deklaracji (np. DRA, RCA, RMUA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA) oraz informacji ZUS IWA.
 • Sporządzanie pism w sprawach ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta przed ZUS i podczas kontroli urzędu.
 • Wsparcie biznesowe Doradcy Klienta.
 • Sporządzanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu firmą.
 • Sygnalizowanie problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych.
 • Przedstawianie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania.
 • Sporządzanie analiz transakcji z jednostkami powiązanymi.
 • Bieżące wsparcie personelu Klienta w przygotowywaniu dokumentów księgowych.
 • Okresowe szkolenia personelu Klienta z przygotowywania dokumentów księgowych.
 • Przygotowanie instrukcji księgowych.
 • Przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
 • Wykonywanie czynności sprawozdawczych, np. do GUS.
 • Przechowywanie rozliczanej dokumentacji.
ZOSTAW SWÓJ NUMER Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na Twoje pytania

Zaznacz temat kontaktu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności