Nieprawidłowości w PIT – co robić? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Nieprawidłowości w PIT – co robić?

Zastanawiasz się, jak rozliczyć PIT w danym roku podatkowym? Chcesz dowiedzieć się, jakie błędy są najczęściej popełniane podczas wypełniania tego formularza? Sprawdź, na co zwracać uwagę wykonując ten obowiązek i dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć PIT. 

PIT-11 – co to takiego? 

O dokumencie, jakim jest PIT-11 zazwyczaj pracodawcy przypominają sobie na końcu bądź początku roku podatkowego. Wielu podatników zastanawia się wtedy, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć PIT. W tym okresie następują wszelkiego rodzaju ewaluacje i podsumowania roczne. Jednym z następstw tych działań jest wypełnienie PIT. Formularz ten zawiera informacje na temat uzyskanych przez danego podatnika dochodach, a także wszystkich pobranych przez niego zaliczkach. PIT-11 zawiera również dane o wysokości potrąconych składek związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Dokument ujmuje wszelkie kwoty z takich źródeł przychodów, jak: 

 • umowa o pracę,
 • umowa o zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • działalność osobista lub społeczna,
 • prawa autorskie,
 • umowa aktywizacyjna,
 • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT-11 jest niezbędny do corocznego rozliczania każdego podatnika podejmującego się czynności zarobkowych. Pracodawca jest zobowiązany do wręczenia swojemu pracownikowi deklaracji PIT-11 do końca lutego. Z takim dokumentem podatnik może przejść do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.  

Kwota wolna od podatku – kogo nie obowiązuje PIT-11? 

Kwota wolna od podatku definiowana jest jako suma rocznych dochodów niepodlegających opodatkowaniu. Jej wartość w każdym roku podatkowym może ulec zmianie. Kwota wolna od podatku może okazać się bardzo pomocna w przypadku rozliczania PIT. Bardzo często wiąże się ona z uzyskaniem nadpłaty podatkowej za dany rok. Na podstawie tej kwoty można obliczyć podstawę opodatkowania, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od tego, czy dochód podatnika przekroczył kwotę wolną od podatku, czy nie, jest on zobowiązany do złożenia deklaracji PIT do 30 kwietnia każdego roku. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które w danym roku nie podjęły się żadnych czynności zarobkowych oraz nie prowadzą działalności gospodarczej. Do opodatkowanych dochodów nie wlicza się również alimentów i zasiłków wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej. 

Jak rozliczyć PIT-11?

Na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy należy rozliczyć PIT-36 lub PIT-37. Są to tak zwane zeznania główne, które składane są do Urzędów Skarbowych przez podatników. Może odbyć się to w formie tradycyjnej – odwiedzenie organu osobiście, bądź nowoczesnej – wypełnienie formularza elektronicznego. Sporządzając deklarację główną, należy opierać się na danych, jakie otrzymało się od pracodawcy w PIT-11. Już na tym etapie należy zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju błędy, jakie mogły się w dokumencie pojawić. Korekta PIT może bowiem być bardzo absorbująca. Źle wypełniony formularz to problem zarówno dla pracodawcy, jak i podatnika, dlatego jak najszybciej należy poprawić wszystkie ewentualne błędy w zeznaniu PIT. Aby rozliczyć PIT główny, należy w odpowiednim miejscu umieścić wszelkie potrzebne dane z formularza PIT-11. 

Najczęściej popełniane błędy w zeznaniu PIT

Może zdarzyć się sytuacja, że pojawią się błędy w zeznaniu PIT. Księgowi dzielą je ze względu na dwie kategorie. Jedna z nich dotyczy pomyłek formalnych, druga zaś merytorycznych. 

Błędy formalne w zeznaniu PIT

Do najczęstszych nieprawidłowości w PIT na tle formalnym za dany rok podatkowy należą: pominięcie wskazania NIP, czy niewypełnienie obowiązkowych pól niezbędnych do rzetelnej analizy formularza. Czasami zdarza się również, że zarówno dobrze, jak i źle wypełniony PIT trafia do niewłaściwego organu. W takim przypadku, jeżeli w PIT-11 jest podany prawidłowy adres pracownika, to Urząd Skarbowy przekazuje formularz w prawidłowe miejsce. W innym przypadku powinien on poprosić pracodawcę o korektę PIT i zamieszczenie prawidłowego adresu zamieszkania. 

Błędnie wypełniony PIT pod względem merytorycznym

Bardzo często nieprawidłowości w PIT mają miejsce pod względem merytorycznym. Jest to związane z niedołączeniem odpowiednich załączników lub błędnym wypełnieniem poszczególnych okienek. Korekta PIT w takim przypadku jest niezbędna. Organy biorą pod uwagę to, że pomyłka może się zdarzyć każdemu, dlatego umożliwiają poprawę źle wypełnionego PIT. 

Nieprawidłowości w PIT – konsekwencje prawne i korekta PIT

Źle wypełniony PIT może wiązać się z rozpoczęciem weryfikacji, którego negatywna ocena, może skutkować konsekwencjami prawnymi. Nie należy więc świadomie popełniać błędów, ponieważ w takich przypadkach organy często nakładają grzywny. Kary finansowe pojawiają się także w przypadku zwlekania z dokonywaniem korekt w błędnie wypełnionym PIT. Ich wielkość bardzo często zależy od rodzaju błędów. W przypadku drobnych pomyłek np. związanych z wprowadzeniem nieprawidłowych danych osobowych czy pominięciem rubryki, Urząd Skarbowy najczęściej zobowiązuje do dokonania korekt w celu uniknięcia kar. Istnieją jednak działania, które są traktowane jako poważniejsze oszustwa podatkowe. Najczęściej są to:

 • niepoprawne rozkładanie wspólnego podatku,
 • bezprawne łączenie rozliczeń,
 • pomijanie małżonka w załącznikach,
 • błędne odliczanie ulg podatkowych,
 • świadome pomijanie źródeł dochodu. 

Źle wypełniony PIT – co zrobić? 

Błędnie wypełniony PIT należy niezwłocznie poprawić. Na pierwszej stronie formularza PIT istnieje rubryka, gdzie zaznacza się, czy jest on wypełniany po raz pierwszy w danym roku, czy jest on korektą do wcześniej złożonej deklaracji. Poprzez zaznaczenie wariantu drugiego oraz ponowne złożenie PIT do Urzędu Skarbowego dokonuje się tzw. korekty. 

Warto podkreślić, że powyższy przypadek dotyczy błędów formalnych i merytorycznych. Jeżeli podatnik złoży deklarację na błędnym dokumencie (np. PIT-37 zamiast PIT-36) należy wziąć poprawny formularz, zaznaczając opcję, która mówi, że składa się go po raz pierwszy. Dodatkowo obowiązkowe jest dołączenie pisma wyjaśniającego z prośbą o wycofanie błędnie złożonego PIT. 

Jak uniknąć nieprawidłowości w PIT? 

Błędnie wypełniony PIT zdarza się bardzo często, dlatego istnieje kilka sposobów na to, aby jak najskuteczniej uniknąć tego rodzaju pomyłek. Przede wszystkim warto przekazać formularz bliskiej osobie, tak aby mogła ona zweryfikować wszelkie dane. Istnieją również różnego rodzaju programy elektroniczne, za pomocą których możliwe jest wypełnienie PIT z automatyczną weryfikacją błędów. Dla tych, którzy jednak nie wiedzą, jak wypełnić PIT bądź robią to po raz pierwszy, najlepszą opcją jest skorzystanie z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia księgowych. Dobrze jest zgłosić się o pomoc do sprawdzonych biur rachunkowych, świadczących tego rodzaju usługi. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM