Progresywny podatek dochodowy – jak go obliczyć? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Progresywny podatek dochodowy – jak go obliczyć?

Planujesz założenie działalności gospodarczej? Chcesz dowiedzieć się, jaki sposób opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejszy? Poznaj najpopularniejsze rozwiązanie wśród właścicieli firm, jakim jest progresywny podatek dochodowy. Dowiedz się, czym dokładnie jest oraz w jaki sposób go obliczyć. 

Czym jest progresywny podatek dochodowy? 

Progresywny podatek dochodowy to nic innego jak skala podatkowa lub podatek na zasadach ogólnych. Wiele przedsiębiorców decyduje się na jego wybór podczas decyzji o sposobie opodatkowania firmy. Progresywny podatek dochodowy polega na tym, że stawka podatku jest uzależniona od wysokości dochodu. Jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą. Wybierając tę opcję, nie narażają się one bowiem na duże koszty związane z podatkami. 

Kwartalny czy miesięczny – jak wybrać progresywny podatek dochodowy? 

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na wybór progresywnego podatku dochodowego, są zobowiązani do tego, aby samodzielnie obliczać zaliczki. Mogą one przybierać postać miesięczną lub kwartalną. Druga opcja jest jednak dostępna wyłącznie dla właścicieli działalności gospodarczych, których przychodu wraz z podatkiem VAT nie przekraczają równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski. Dotyczy to także dla osób, które dopiero założyły swoje firmy. Wybór formy kwartalnego rozliczania się należy umieścić w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy, w którym był stosowany ten sposób.  

Jakie są stawki progresywnego podatku dochodowego?  

Należy wiedzieć, że stawki progresywnego podatku dochodowego nie są zawsze stałe. Niekiedy zmieniają one swoją wartość, dlatego dobrze jest być stale na bieżąco, tak aby uniknąć ewentualnych błędów związanych z rozliczaniem działalności gospodarczej. W 2022 roku zmieniono stawki podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z wprowadzeniem nowych zasad Polskiego Ładu. Przed zmianami Polskiego Ładu wynosiły one:

 • do 120 000 zł – 17% minus kwota zmniejszająca podatek,
 • ponad 12 000 zł – 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. 

Po nowych regulacjach ustawy Polski Ład stawka podatku została obniżona z 17% na 12%. Dotyczy ona dochodów od początku roku. Obecnie w związku z Polskim Ładem 2.0 podatek od osób fizycznych w obliczaniu zaliczek od czerwca lub II kwartału 2022 oblicza się jako:

 • do 120 000 zł – 12% minus kwota zmniejszająca podatek,
 • ponad 120 000 zł – 10.800 + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. 

Progresywny podatek dochodowy – jak go obliczyć?

Wyróżnia się dwa progi podatkowe. Dla przedsiębiorców, których dochód nie przekracza umownej kwoty 120 000 złotych oraz dla tych, których próg podatkowy zostanie przekroczony. Oba warianty różnią się od siebie nie tylko wartością podatku, jaki należy uiścić, ale również sposobem wyliczania zaliczki. 

Próg podatkowy I – jak obliczyć zaliczkę? 

Aby obliczyć zaliczkę przy nieprzekroczeniu progu podatkowego wynoszącego 120 000 złotych, należy przede wszystkim obliczyć ogólny dochód danej firmy. Aby to zrobić, wystarczy od przychodu uzyskanego od początku roku podatkowego odjąć koszty jego uzyskania. Następnie trzeba wyliczyć dochód do opodatkowania według schematu: dochód-strata z lat ubiegłych-suma zapłaconych składek na ubezpieczenie (jeśli zostały ujęte w KPiR). Zaokrąglając powstałą wartość, można uzyskać tzw. podstawę opodatkowania. Tą natomiast należy pomnożyć przez wskazane w Polskim Ładzie 2.0 – 12%. Od powstałej wartości należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie podatku od początku roku. Od tego należy jeszcze odjąć zaliczki zapłacone we wszystkich wcześniejszych miesiącach np. za dany miesiąc lub kwartał. 

Wszystkie te działania pozwalaja na uzyskanie kwoty, która jest należna do urzędu skarbowego, traktowana jako zaliczka za dany miesiąc lub kwartał (zaokrąglona do pełnych złotówek). 

Próg podatkowy II – jak obliczyć zaliczkę?  

W przypadku przedsiębiorców, którzy przekraczają I próg podatkowy, należy trzymać się schematu: 

 • odjęcie kosztów od początku roku od przychodu od początku roku,
 • uzyskanie podstawy obliczenia podatku (tak jak w przypadku progu podatkowego I),
 • powstałą wartość zaokrąglić do pełnych złotych,
 • umowną podstawę 120 000 zł pomnożyć przez 12% oraz dodać do niej działanie nadwyżka ponad 120 000 pomnożona przez 32%,
 • obliczyć podatek od początku roku odejmując od powstałej wartości kwotę zmniejszającą podatek,
 • obliczyć zaliczkę za dany miesiąc według wzoru: podatek od początku roku-zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. 

Czym jest kwota wolna od podatku? 

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest nie tylko płacenie podatków, ale również regularne składanie zeznań podatkowych. Dzięki nim można poinformować o tym, jaki dochód został osiągnięty w danym roku lub ewentualnie ile wynosiła strata firmy. Robi się to za pomocą formularza PIT-36 do ostatniego dnia kwietnia roku następnego. 

Na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia istotne znaczenie ma kwota wolna od podatku. Jest to wartość, jaka nie musi być odprowadzana od podatku. Do tego roku podstawą wyliczania takiej kwoty były dochody podatników. Wraz z wprowadzonymi zmianami w 2022 roku, jest to natomiast wartość stała. Do maja 2022 wynosiła ona 5 100 złotych, natomiast po wprowadzeniu nowelizacji Polskiego Ładu oblicza się ją, mnożąc 30 000 przez 12%. Obecnie więc wynosi ona 3 600 złotych.

Progresywny podatek dochodowy – czy warto?

Forma opodatkowania, jaką jest progresywny podatek dochodowy, jest nie tylko atrakcyjna dla osób rozpoczynających swoją działalność. Może ona być również korzystna ze względu na to, że:

 • istnieje możliwość jej rozliczania wraz z małżonkiem,
 • dotyczą jej zasady związane z rozliczaniem przewidzianym dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • pozwala skorzystać z ulg na dzieci, rehabilitacyjnych czy osób osiągających dochody za granicą. 

Wybór tej lub innej formy opodatkowania następuje w trakcie składania wniosku CEIDG-1. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto skonsultować ją z ekspertami, którzy na bieżąco śledzą rynek finansowy. Doradztwo biznesowe na wysokim poziomie pozwala na obiektywną ocenę sytuacji danego przedsiębiorcy i dostosowania do potrzeb jego firmy odpowiedniej formy opodatkowania

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM