65 / 100

Pierwsze 2 miesiące obsługi księgowej

50% ceny

ZOSTAW SWÓJ NUMER

Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na Twoje pytania

Rozliczanie kadr i płac we Wrocławiu

Co dla Ciebie zrobimy w ramach rozliczania kadr i płac?

Planujesz zatrudnienie i nie wiesz jakie dokumenty przygotować? Zastanawiasz się w jakiej formie najbardziej opłaca się zatrudnienie? Jak policzyć urlop? Jak zarejestrować lub wyrejestrować pracownika? Spokojnie. Wszystko to zrobimy za Ciebie. Nasze Biuro Rachunkowe we Wrocławiu: – wskaże Ci najlepszą formę zatrudnienia – przygotuje dokumentację związaną z zatrudnieniem – sporządzi listę płac oraz – zgłosi i wyrejestruje Twoich pracowników z ZUS. W ramach usługi – bezpłatnie – przygotowujemy również gotowe szablony umów dla pracownika. Ile Cię to wszystko kosztuje? Cena za obsługę, czyli rozliczenie kadr i płac jednego pracownika to najczęściej 25 zł. Dodatkowo otrzymasz:

%

RABATU przez pierwsze 2 miesiące

Czynności podejmowane w ramach współpracy:
 • Zastępstwo personelu kadrowo-płacowego podczas długotrwałej nieobecności.
 • Administrowanie aktami osobowymi pracowników.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na umowę o pracę.
 • Przygotowywanie dokumentacji do umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski).
 • Sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym m.in.: umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika, umowa o używanie samochodu i telefonu do celów służbowych.
Rozwiń listę
 • Zgłoszenie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS (program Płatnik).
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i zwolnień pracowników.
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich, badań sanitarnoepidemiologicznych, szkoleń BHP.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, np. RP-7.
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa, zasadami regulaminu wynagradzania oraz wewnętrznymi zarządzeniami Klienta.
 • Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.).
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie paczek przelewów wynagrodzeń pracowniczych oraz przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych do autoryzacji Klienta.
 • Przygotowywanie pasków pracowniczych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu.
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń pracowniczych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego: PIT-11, PIT 4, PIT 8AR, IFT-1.
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, PFRON, SODiR.
 • Sporządzanie wewnętrznych regulacji takich jak m.in.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS oraz wewnętrznych zarządzeń i procedur dla Klienta.
 • Przygotowywanie na życzenie Klienta niezbędnych raportów i zestawień, m.in. z zakresu wynagrodzeń.
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami.
 • Reprezentowanie Klienta w toku postępowania kontrolnego i podatkowego przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej
ZOSTAW SWÓJ NUMER Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na Twoje pytania

Zaznacz temat kontaktu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności