Czym jest karta podatkowa? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Czym jest karta podatkowa?

Chcesz założyć swoją firmę i zależy Ci na opodatkowaniu według karty podatkowej? Zastanawiasz się, z czym dokładnie jest związana ta forma rozliczania się? Sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć, aby uniknąć różnego rodzaju nieprawidłowości. 

Karta podatkowa – czym jest?

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczania się przedsiębiorców z państwem. Obowiązuje ona w polskim systemie podatkowym i dla niektórych właścicieli firm jest to najkorzystniejsza forma opodatkowania. Kwota, jaką podatnik musi zapłacić, jest stała i zależna od wyniku decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Warto dowiedzieć się, ile dokładnie wynoszą stawki karty podatkowej oraz kogo mogą one dotyczyć. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania może przyczynić się nie tylko do utrzymania firmy na rynku, ale także jej znacznego rozwoju. 

Kogo obowiązuje karta podatkowa?

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu rozliczanie się według karty podatkowej nie jest już możliwe. Mogą na niej pozostać podatnicy, którzy wybrali to rozwiązanie w poprzednim roku podatkowym. W przypadku rozpoczynania działalności w tym roku lub chęci zmiany opodatkowania w 2022 roku wybranie karty podatkowej jest bezprawne. Wcześniej do osób mogących wybrać opcję rozliczania się w ten sposób należeli przedsiębiorcy prowadzący konkretne rodzaje działalności, wśród których znajdowały się między innymi:

 • usługi lub działania wytwórczo-usługowe, 
 • handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami (poza alkoholem przekraczającym wartość 1,5%),
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi rozrywkowe,
 • opieka domową nad dzieckiem lub osobami chorymi,
 • świadczenie usług weterynaryjnych,
 • usługi edukacyjne w przypadku udzielania lekcji godzinowo.

Wszystkie dodatkowe paragrafy i warunki były określone w określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Karta podatkowa – jakie warunki należy spełnić?

Nawet jeśli spełnia się wyżej wspomniane warunki, należy pamiętać o kilku innych dodatkowych kwestiach. Płacąc jedną stawkę podatku, należy pamiętać, aby:

 • prowadzić firmę na terenie Polski,
 • posiadać działalność wpisaną na listę możliwych do opodatkowania wg karty podatkowej,
 • nie zatrudniać osób na warunkach umowy o pracę i oferujących inne usługi (poza niektórymi wyjątkami),
 • nie prowadzić innej działalności,
 • nie produkować wyrobów, objętych akcyzą. 

Zawieszenie korzystania z karty podatkowej – czym skutkuje? 

Naruszenie wyżej wymienionych zasad skutkuje zdjęciem możliwości korzystania z opodatkowania kartą podatkową. Obowiązkowe w tym przypadku jest również rozliczanie się na zasadach ogólnych za cały rok lub jeśli podatnik sam zawiadomi urząd skarbowy o naruszeniu jednej z zasad, od dnia utraty możliwości korzystania z karty podatkowej. Należne jest także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od miesiąca następującego po tym, w którym została podjęta decyzja o utracie prawa do karty podatkowej.  

Kiedy i jak zgłosić chęć rozliczania się wg karty podatkowej?

W poprzednich latach, gdy istniała możliwość wyboru karty podatkowej, chęć taką należało zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego w postaci wypełnionego Formularza PIT-16 tuż przed rozpoczęciem prowadzenia działalności lub w przypadku zmiany formy rozliczania – nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Naczelnik organu podatkowego weryfikował wniosek oraz podejmował odpowiednią decyzję w tej sprawie. Ustalana była również wysokość takiego podatku. Po wprowadzeniu w życie Polskiego Ładu nie ma możliwości zgłoszenia chęci płacenia podatków w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa – ile wynosi podatek? 

Przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczanie się na podstawie karty podatkowej płacą jedną, stałą kwotę podatku, która ustalana jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jej wartość jest zależna od kilku ważnych czynników takich, jak na przykład:

 • zakres działań prowadzonych w firmie,
 • liczba osób zatrudnionych,
 • liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność,
 • wysokość stawek miesięcznych i ich granice,
 • indywidualne cechy przedsiębiorstwa (np. wnioski podatników).

Warto wspomnieć, że stawka ustalana jest na dany rok podatkowy, co powoduje, że w kolejnym okresie może ona być pomniejszona lub powiększona. Co więcej, jeśli po otrzymaniu decyzji dla danego przedsiębiorstwa, podatnik uzna, że kwota jest za wysoka, może on przystąpić do rezygnacji z chęci opodatkowania na zasadach karty podatkowej. Należy jednak zrobić to w terminie do dwóch tygodni od momentu wydania decyzji w formie wypełnienia odpowiedniego oświadczenia, stanowiącego zrzeczenie się takiej formy rozliczania się. 

Trzeba również podkreślić, że wszelkie zmiany dotyczące przedsiębiorstwa, podatnik rozliczający się na podstawie karty podatkowej, ma obowiązek podawać do Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do 7 dni od zaistnienia nowych okoliczności. 

O czym jeszcze należy pamiętać, wybierając kartę podatkową? 

Przedsiębiorcy, których obowiązuje karta podatkowa, nie muszą: 

 • prowadzić ksiąg,
 • składać zeznań podatkowych,
 • wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. 

Jest to obowiązkowe w przypadku innych form opodatkowania. Rozliczając się na zasadach karty podatkowej, należy jednak w przypadku żądań ze strony klienta wydawać odpowiednie rachunki oraz faktury potwierdzające sprzedaż bądź wykonanie usługi. Kopię takich dokumentów należy przechowywać do 5 lat od roku ich wydania. 

Podatnik rozliczający się według karty podatkowej powinien pamiętać o tym, aby uiszczać wszelkie należności do 7. dnia każdego miesiąca (w grudniu do 28. dnia). Trzeba również mieć na uwadze, że w roku 2022 zniesiona została możliwość odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM