Badania okresowe w firmie – jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika i jak je rozliczyć? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Badania okresowe w firmie – jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika i jak je rozliczyć?

Jesteś pracodawcą i planujesz badania okresowe w swojej firmie? Zastanawiasz się, jakie są Twoje obowiązki i o czym na pewno musisz pamiętać w kontekście rozliczenia takich działań. Sprawdź, czym dokładnie są badania okresowe, na czym polegają i jakie niosą za sobą obowiązki wobec przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników.

Czym są badania okresowe w firmie?

Badania okresowe w firmie to rutynowe, regularne przeglądy, analizy i oceny różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, mające na celu monitorowanie, utrzymanie i poprawę jego efektywności oraz zgodności z przepisami. Te badania są prowadzone okresowo, zazwyczaj cyklicznie, i obejmują różnorodne aspekty funkcjonowania firmy. W zależności od danego obszaru w firmie dotyczą one  monitorowania innych umiejętności i zasobów.

 • Zdrowie pracowników – przeprowadzanie badań medycyny pracy, które są gwarancją tego, że zatrudniona osoba jest w stanie pod kątem zdrowotnym wykonywać dany zawód i wywiązywać się z określonych w umowie obowiązków.
 • Finanse i rachunkowość – np. analiza kondycji finansowej, sprawozdań finansowych, skrupulatne badanie księgowości, zysków i strat, oraz ocena zgodności z przepisami podatkowymi.
 • Zasoby ludzkie – przegląd struktury organizacyjnej, ocena wydajności pracowników, analiza kosztów zatrudnienia, a także sprawdzenie zgodności z obowiązującym prawem pracy i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Procesy operacyjne – ocena efektywności procesów biznesowych, identyfikacja ewentualnych obszarów do usprawnienia, analiza jakości produktów lub usług oraz monitorowanie zgodności z normami i standardami branżowymi.
 • Zarządzanie ryzykiem – badanie i ocena ryzyka związanego z działalnością firmy, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i opracowanie strategii zarządzania nimi.
 • Zarządzanie projektami – ocena postępów w realizacji projektów, analiza kosztów i korzyści, identyfikacja potencjalnych problemów oraz dostosowanie strategii projektowej.
 • Zarządzanie jakością – analiza procesów zapewniających jakość produktów lub usług, monitorowanie satysfakcji klienta, oraz wdrażanie działań korygujących w razie potrzeby.
 • Zgodność z przepisami i standardami – sprawdzenie, czy firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi.

Badania okresowe są kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw, pozwalającym na utrzymanie wysokich standardów, identyfikację obszarów do poprawy oraz dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Regularne przeglądy pozwalają unikać problemów, a także efektywnie reagować na zmiany wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Badania okresowe – obowiązki pracodawcy i pracownika

Ze względu na holistyczne podejście badań okresowych w firmie, zarówno pracownik, jak i pracodawca ma w obowiązku wywiązać się z różnego rodzaju czynności. Ze względu na stanowiska, a także rodzaj odpowiedzialności, różnią się one od siebie w niektórych kwestiach. 

Jakie są obowiązki pracodawcy przy badaniach okresowych w firmie?

Obowiązki pracodawcy przy badaniach okresowych w firmie zazwyczaj wynikają z przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewentualnych specyficznych regulacji branżowych. Pracodawca musi przede wszystkim:

 • przygotować listę obszarów, które wymagają kontroli,
 • zatrudnić odpowiednich profesjonalistów potrafiących wykonywać testy związane z badaniem efektywności pracowników, a także monitorowaniem ich postępów, zysków oraz strat w każdym obszarze działania firmy,
 • organizować regularne badania okresowe zgodnie z przepisami prawa,
 • określać rodzaj badań, który zależy od charakterystyki pracy wykonywanej przez pracowników oraz zagrożeń związanych z danym stanowiskiem,
 • umożliwić pracownikom udział w badaniach okresowych,
 • zapewnić odpowiednie warunki do pracy,
 • dbać o poufność i bezpieczeństwo wyników badań okresowych, 
 • dostosować stanowiska pracy np. podjąć działania mające na celu dostosowanie warunków pracy do potrzeb zdrowotnych pracownika (np. zmiana stanowiska, dostosowanie ergonomii),
 • zachowywać  dokumentację oraz przedstawiać ją odpowiednim organom przeprowadzającym badania okresowe.

Warto zaznaczyć, że specyfika obowiązków pracodawcy może się różnić w zależności od konkretnych przepisów krajowych i branżowych. Dlatego też zawsze warto sprawdzić aktualne regulacje obowiązujące w danym kraju oraz dostosować procedury zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jakie są obowiązki pracownika przy badaniach okresowych w firmie?

Pracownicy mają pewne obowiązki związane z badaniami okresowymi w firmie. Najczęściej są one powiązane z wykonywanymi przez nich zawodami. Do najważniejszych kwestii należą:

 • prowadzenie dziennika obecności w zakładzie pracy w sposób wybrane przez pracodawcę,
 • wywiązywanie się z obowiązków oraz dokumentowanie swojej pracy,
 • uczestnictwo w badaniach związanych z medycyną pracy,
 • stałe poszerzanie swoich umiejętności,
 • zgłaszanie i dokumentowanie ewentualnych nieprawidłowości przełożonemu,
 • zgłaszanie zmian o stanie zdrowia czy innych danych personalnych.

Pracownicy powinni być świadomi, że badania okresowe są często narzędziem służącym zapewnieniu bezpieczeństwa i zwiększania efektywności miejsca pracy, a współpraca ze specjalistami ma na celu ochronę zarówno pracowników, jak i pracodawcy.

Jak rozliczyć badania okresowe w firmie?

Nie każdy wie, że za badania okresowe w firmie najczęściej koszty ponosi pracodawca. Rozliczenie płatności tego rodzaju wymaga uwzględnienia kilku aspektów, takich jak podatek dochodowy, koszty pracownicze i księgowość. Poniżej znajdziesz ogólne wytyczne dotyczące sposobu rozliczenia tych kosztów. Warto pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach:

 • czas, jaki pracownicy spędzają na badaniach okresowych, może być traktowany jako czas pracy, za który pracownicy powinni otrzymać wynagrodzenie,
 • koszty związane z badaniami okresowymi mogą być kwalifikowalne jako koszty uzyskania przychodów, co wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania,
 • przedsiębiorstwo powinno upewnić się, że wszystkie koszty związane z badaniami okresowymi są zgodne z lokalnymi przepisami podatkowymi, co może obejmować określone limitacje i wymogi,
 • koszty badań okresowych powinny być dokładnie ujęte w księgach rachunkowych,
 • konieczne jest zachowanie dokładnej dokumentacji, takiej jak faktury za badania, umożliwi późniejsze śledzenie i udokumentowanie poniesionych kosztów.

Przed rozpoczęciem procesu rozliczania kosztów związanych z badaniami okresowymi, warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym. To pozwala bowiem zachować zgodność z lokalnymi przepisami i dostosować strategię rozliczeniową do specyfiki firmy oraz lokalnego otoczenia prawno-podatkowego.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM