CRPA – kto powinien być zarejestrowany? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

CRPA – kto powinien być zarejestrowany?

Posiadasz swoją firmę, która korzysta z wyrobów akcyzowych? Zużywasz je jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej i posługujesz się zwolnieniem od akcyzy? Jednym z Twoich obowiązków jest dokonanie zgłoszenia do CRPA. Sprawdź, jak rozwija się ten skrót, czym on jest i dowiedz się wszystkiego, czego powinieneś o nim wiedzieć. 

Czym jest CRPA?

Dnia 1 lutego 2021 roku utworzono CRPA, które rozumiane jest jako Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Celem jego powstania było ujednolicenie wszystkich poprzednich rejestrów dotyczących kwestii wyrobów akcyzowych. CRPA uznano za ogólnopolską bazę podmiotów składających zgłoszenia rejestracyjne w celach opłacania podatku akcyzowego. W tym zakresie niezbędna jest wiedza na temat rodzaju podatników zobowiązanych do rejestracji, a także sposobu dokonywania tego obowiązku. 

Co to jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy reguluje wszelkie wyroby akcyzowe, do których zalicza się między innymi:

 • wyroby energetyczne,
 • energię elektryczną,
 • napoje alkoholowe,
 • wyroby tytoniowe.

Jest on zharmonizowany na terenie całej Unii Europejskiej tak, aby ujednolicić cały rynek. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym regulują ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku oraz rozporządzenia Ministra Finansów w niej zawarte. 

CRPA – kto powinien się rejestrować?

Ze względu na to, że CRPA zastąpił dotychczasowe rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych, obowiązkiem wpisania się do Rejestru Podmiotów Akcyzowych były i są zobligowane zarówno osoby, które chcą przystąpić do pierwszej rejestracji jako podatnik akcyzowy, jak i te, które już jej dokonały. Dotyczy to między innymi przedsiębiorców, którzy:

 • wykonują czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą,
 • wykonują czynności przy wykorzystaniu wyrobów akcyzowych,
 • dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego,
 • wykorzystują wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

Poza tymi osobami rejestracja do wpisu obowiązuje również podmioty decydujące się na zużywanie wyrobów akcyzowych np. gazu do celów opałowych. Jest to także czynność niezbędna w przypadku osób, zajmujących się niszczeniem wyrobów akcyzowych. Obowiązek rejestracji dotyczy też sprowadzających wyroby akcyzowe lub samochody osobowe z UE, pośredniczących podmiotów węglowych i gazowych oraz reprezentujących zagraniczne obroty tytoniowe. 

Co jest potrzebne do rejestracji w CRPA?

Podczas rejestracji do CRPA należy podać podstawowe dane, będące podstawą możliwości wpisania się do rejestru. Wśród nich ze względu na rodzaj firmy obowiązkowe jest podanie przynajmniej kilku informacji z niżej wymienionych:

 • dane osobowe podmiotu,
 • upoważnienie,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od upoważnienia,
 • dokumenty rejestrowe,
 • podpis elektroniczny,
 • kody CN zużywanych wyrobów. 

Jak się zgłosić do CRPA?

Podczas rejestracji do CRPA niezbędne jest posiadanie konta na PUESC. Zakładając je, należy wybrać formę “rozszerzony zakres uprawnień”, tak aby bez problemu móc dokonać zgłoszenia w Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. 

Przechodząc do rejestracji do CRPA należy zalogować się na swoje konto PUESC i przejść do wypełniania formularzu “WRP0001 Rejestracja danych firmy”. Wniosek należy elektronicznie podpisać i wysłać. W rubryce obszary działania konieczne jest zaznaczenie opcji “akcyza”. Na tym etapie niezbędne jest podanie wszystkich potrzebnych do rejestracji informacji takich, jak np. numer NIP, data prowadzenia działalności, jej forma prawna czy kod PKD. Po przesłaniu wniosku otrzymuje się Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Następnie należy odebrać potwierdzenie rejestracji podmiotu oraz nadać ID SISC. Rejestracja do CRPA jest usługą darmową z wyjątkiem pełnomocników, których obowiązkiem jest uiszczenie niewielkiej opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa. 

Po zakończonej rejestracji warto się upewnić, że zostało to zrobione w prawidłowy sposób. Aby tego dokonać, należy zalogować się do swojego konta, przejść w zakładkę “Mój pulpit” oraz “Moje dane”, wybrać w menu “wyszukaj podmiot” oraz wpisać numer NIP. Wszystkie ewentualne zapytania dotyczące rejestracji do CRPA należy kierować bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM