Zwolnienie podmiotowe z VAT — co to jest i kiedy przysługuje? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Zwolnienie podmiotowe z VAT — co to jest i kiedy przysługuje?

Wielu przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą jest zobowiązanych do rejestracji jako podatnik VAT, co wiąże się z jego opłacaniem. Istnieje jednak tzw. zwolnienie podmiotowe, które ten obowiązek likwiduje. Dowiedz się, czym dokładnie jest takie rozwiązanie i w jakich przypadkach można z niego skorzystać.

Podatnik VAT – kim jest?

Każda osoba, która zdecydowała się na otworzenie firmy, jest zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT. Jest to podatek, który pobiera się na każdym etapie działania przedsiębiorstwa, w momencie, gdy istnieje czynny obrót towarami i usługami. Pełną listę zarejestrowanych podmiotów w tym zakresie prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to tzw. Biała lista i stanowi ona podstawowe narzędzie do weryfikacji kontrahentów.

Wartość VAT dolicza się w przypadku wykonywania każdorazowej transakcji. To, o czym należy pamiętać, to fakt, iż podatek VAT trzeba regularnie rozliczać.  Co więcej, jest to podatek niezależny od podatku dochodowego PIT i dotyczy m.in.:

 • sprzedaży towarów i usług na terenie Polski,
 • eksportu i importu towarów,
 • wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów.

Czy jest możliwe zwolnienie z VAT?

Zwolnienie podmiotowe

Ze względu na to, iż opłacanie podatku VAT może być dla niektórych przedsiębiorców bardzo dużym obciążeniem, wprowadzone zostało tzw. podmiotowe zwolnienie z VAT. Oznacza to, że objęte nimi osoby nie mają konieczności rejestrowania się jako podatnicy VAT. Dotyczy to jednak wyłącznie tych przedsiębiorców, których przychody, a więc wartość sprzedaży, nie przekraczają w danym roku określonego limitu. Obecnie jest to kwota 200 tysięcy złotych. Należy podkreślić, iż nie dotyczy to wliczania kwoty podatków i innych dokładniej określonych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT rodzajów sprzedaży takich, jak:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i sprzedaż towarów na odległość, niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju,
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych, niepodlegająca opodatkowaniem na terytorium kraju,
 • odpłatna dostawa towarów, która jest zaliczana do środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, które podlegają amortyzacji,
 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, zwolnione od podatku na postawie art. 43 ust. 1 bądź art. 82 ust. 3 poza transakcjami związanymi z nieruchomościami, usług ubezpieczeniowych.

Warto również mieć na uwadze tę wartość w momencie, gdy firmę otwiera się w trakcie roku. Jeśli przewidywana wartość sprzedaży jej nie przekroczy, to również nie ma obowiązku rejestracji do VAT. 

Zwolnienie przedmiotowe

Od podatku VAT można się uchronić na podstawie zwolnienia przedmiotowego. Jest to z góry narzucony brak konieczności rejestracji jako podatnik VAT, który określany jest przez wzgląd na świadczenie usług i sprzedaż towarów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy VAT. Dotyczy to przedsiębiorców zajmujących się między innymi:

 • opieką medyczną,
 • świadczeniem usług w zakresie zdrowia (nie tylko lekarz, ale i pielęgniarka, położna, psycholog), 
 • prywatnym nauczaniem,
 • nauczaniem języków obcych,
 • usługami finansowymi m.in.: zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, udzielaniem kredytów i pożyczek. 

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT – kiedy?

W niektórych przypadkach zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT jest wskazane i nie ma możliwości zrezygnowania z niego, nawet jeśli określony w ustawie limit nie jest przekraczany. W art. 113 ust. 13 ustawy o VAT można znaleźć pełną listę podatników, którym takie zwolnienie podmiotowe nie przysługuje. Są to np. osoby, które:

 • dokonują dostaw wyrobów z metali szlachetnych,
 • dostarczają określone towary opodatkowane podatkiem akcyzowym,
 • pełnią dostawy nowych środków transportu.

Mając pomysł na działalność gospodarczą, warto dokładnie zapoznać się z pełną listą czynności, które w żaden sposób nie zwalniają z opłacania podatku VAT. 

Czy warto być zwolnionym z płacenia podatku VAT? 

Niekiedy przedsiębiorcy decydują się na opłacanie podatku VAT, mimo iż mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie, biorąc pod uwagę zarówno zalety, jak i wady takiego rozwiązania. Podatnik bierny, a więc ten, który nie jest zarejestrowany do VAT, nie odprowadza podatku od swojej sprzedaży. Nie może jednak tego podatku odliczyć również od swoich zakupów. Aby dokładnie przeanalizować dany przypadek i podjąć optymalną decyzję, warto skorzystać ze wsparcia biznesowego lub pomocy biura rachunkowego.  

Co, gdy bierny podatnik VAT przekroczy limit zwolnienia? 

W momencie, gdy przedsiębiorstwo się rozwija, istnieje możliwość przekroczenia limitu 200 tysięcy złotych będących określonych przez ustawę jako maksymalna kwota ze sprzedaży umożliwiająca zwolnienie z VAT. Jeśli tak się stanie, każda kolejna wartość wynikająca ze świadczenia usług powinna zostać opodatkowana. W tym momencie konieczna jest również rejestracja. Należy ją wykonać poprzez złożenie formularza VAT-R. Istotne jest, by zrobić to przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług. Warto również wiedzieć, że rejestracja jest niezbędna przed dniem, w którym utracone zostanie prawo do zwolnienia, a więc przekroczona zostanie kwota 200 tysięcy złotych. W momencie, gdy pojawią się jakiekolwiek trudności z wypełnieniem formularza lub wątpliwości dotyczące konieczności rejestracji, warto udać się do doradcy biznesowego. Można go spotkać między innymi w niektórych biurach rachunkowych. Doświadczony księgowy może również okazać się bardzo pomocny w przypadku rozliczania VAT oraz wystawiania faktur z nim związanych.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM