Czym i dla kogo jest IP Box? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Czym i dla kogo jest IP Box?

Zastanawiasz się, czym jest ulga IP Box i komu jest przyznawana? Poznaj jej dokładną definicję i dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać. 

Ulga IP Box – czym jest?

Ulga IP Box jest preferencyjnym opodatkowaniem dochodów, które uzyskiwane są w ramach sprzedaży usług lub produktów. Kwoty te muszą być wytwarzane zgodnie z prawem własności intelektualnej. Celem wprowadzenia ulgi IP Box, jest zwiększenie na rynku obecności nowych technologii oraz znajdowania innowacyjnych rozwiązań. Może się to odbywać poprzez:

 • badania naukowe,
 • prace rozwojowe.

Działalność badawczo-rozwojowa definiowana jest jako ta, która podejmowana systematycznie, zwiększa wiedzę oraz prowadzi do wykorzystania jej w tworzeniu nowych zastosowań. Takie pobudzenie rynku wiąże się z wprowadzeniem preferencyjnego opodatkowania 5% w podatku PIT i CIT, związanego z dochodami, uzyskanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przedsiębiorcy mają możliwość korzystać z ulgi podatkowej IP Box już od 2020 r.

Czym jest kwalifikowany IP? 

Art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT wyraźnie wskazuje listę praw własności intelektualnych, które umożliwiają zastosowanie ulgi IP Box. Należą do nich: 

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje mebla albo sposób techniczny jego wykonania),
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. mebla),
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową),
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku),
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

IP Box ulga – jakie warunki należy spełnić?

Z ulgi IP Box można skorzystać w zeznaniu rocznym. Wstępnej formie opodatkowania podlegają więc wszystkie dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które zostały uzyskane w ciągu roku. Aby uzyskać odciążenie w ramach IP Box, obowiązkowe jest spełnienie kilku wymogów. Oprócz tego, że działalność musi być prowadzona w celach badawczo-rozwojowych, obowiązkowe jest również wytworzenie kwalifikowanego IP, czyli prawa własności intelektualnej. Osoby ubiegające się o uzyskanie ulgi powinny osiągać dochód, który podlega opodatkowaniu w Polsce. Do wymogów zalicza się także poniesienie ewentualnych kosztów, które związane są z wytworzeniem, rozwijaniem i ulepszaniem kwalifikowanego IP. Dodatkowo należy tworzyć odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych, zawierającą operacje finansowe, zgodne z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Ulga IP Box – o czym należy pamiętać?

Jednym z dodatkowych wymogów jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Ewidencja powinna zawierać sumę uzyskanych w danych okresie:

 • przychodów,
 • kosztów,
 • dochodów,
 • strat. 

Dodatkowo należy umieścić w niej dokładny opis projektu, czas trwania jego realizacji oraz wykaz wszystkich osób, które nad nim pracowały (z dokładnym wyszczególnieniem stworzonych przez nich prac). Transakcje gospodarcze, tak jak w przypadku B+R, należy wyszczególnić w KPiR lub w księgach rachunkowych. Podatnik, chcący wytworzyć więcej niż jeden wykwalifikowany IP, jest zobowiązany do prowadzenia osobnej dokumentacji dla każdego projektu. 

Spełnienie wszystkich wymogów jest podstawą, która umożliwia przyznanie ulgi IP Box, jednak jej uzyskanie, wymaga pozytywnej opinii organów skarbowych, która ustalana jest poprzez interpretację indywidualną. 

Ulga IP Box – kto przyznaje?

Aby uzyskać IP Box, urząd patentowy musi nadać jedno z podanych praw. Dokonuje tego na podstawie następczej kontroli merytorycznej już na etapie rejestracji lub zgłoszenia. O oryginalności stworzonego IP świadczy otrzymanie ochrony, a jej szczegółowe objaśnienia są zawarte w ustawie o prawie własności przemysłowejprawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Podatnik może udzielić wyłączne prawo do IP innemu podmiotowi. W takim przypadku, preferencyjną stawkę podatku w wysokości 5% może zastosować twórca IP, jak jego nabywca w celu jego dalszego rozwoju. 

Dla kogo ulga IP Box?

Oprócz spełnienia wyżej warunków, aby ubiegać się o ulgę IP Box, trzeba należeć do jednej z grup osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Podatnicy muszą być opodatkowani podatkiem PIT lub CIT. 

W przypadku PIT są to:

 • wspólnicy spółek (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej),
 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • przedsiębiorstwa w spadku.

W przypadku CIT są to:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki (komandytowo-akcyjne z siedzibą na terenie Polski)
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki, które posiadają siedzibę lub zarząd poza RP, a podlegają opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsca ich osiągania.

Jeżeli o ulgę IP Box chce ubiegać się osoba, która uzyskała dochód za granicą, obowiązują ją przepisy dotyczące IP Box i opodatkowanie w Polsce. Z preferencyjnej 5% stawki nie mogą skorzystać prowadzący działalność gospodarczą, która jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Ulga IP Box – jak obliczyć?

Dochód z kwalifikowanego IP jest traktowany jako nadwyżka przychodów osiągniętych z kwalifikowanego IP ponad kosztami poniesionymi z tym przychodem. Do obliczenia podstawy opodatkowania, która podlega preferencyjnemu opodatkowaniu w wysokości 5%, należy wyliczyć dwie wartości:

 • dochód, pochodzący z kwalifikowanego IP, osiągnięty w roku podatkowym,
 • wskaźnik nexus, który obliczany jest według specjalnego wzoru, podanego w objaśnieniach podatkowych na stronie Ministerstwa Finansów.

Dochód, który pochodzi z kwalifikowanego IP, jest traktowany jako iloczyn tych dwóch wartości. Jeżeli nadwyżka przychodów nie wystąpi, podatnik może odliczać straty w odniesieniu do dochodu w kolejnych 5 latach podatkowych. Dotyczy to dochodu osiągniętego z kwalifikowanego IP lub tego produktu czy usług, w których zostało wykorzystane to samo kwalifikowane IP.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM