Czym jest odpowiedzialność solidarna? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Czym jest odpowiedzialność solidarna?

Osoby, które uczestniczą w realizacji umowy, niekiedy mogą zostać pociągnięte do tzw. odpowiedzialności solidarnej. Z tego rodzaju obowiązkiem wiążą się różne inne skutki. Poznaj dokładną definicję tego rodzaju czynności i sprawdź, z czym ona się wiąże. 

Odpowiedzialność solidarna – czym jest?

Nawiązanie współpracy z innymi osobami bardzo często wiąże się ze sporządzeniem odpowiednio skonstruowanej umowy. Ta natomiast zawierana jest pomiędzy osobami, które są zobowiązane do realizacji części lub całości ustalonych warunków. W trakcie zawarcia umowy wszystkie strony są pociągnięte do odpowiedzialności solidarnej. Szczegółową definicję tej czynności można znaleźć w Kodeksie cywilnym, a konkretniej w art. 366 i 367. Zgodnie z nimi dłużnicy są zobowiązani wobec wierzyciela, na podstawie czego może on wymagać spełnienia świadczenia od wszystkich, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Wszyscy dłużnicy odpowiadają solidarnie za widniejące zobowiązania aż do tzw. zaspokojenia wierzyciela. Zgodnie z zasadą solidarności w momencie, gdy wierzyciel zostanie zaspokojony przez jednego dłużnika z wszystkich istniejących, to pozostali są zwolnieni z obowiązku spłaty długu. 

Należy wiedzieć, iż Kodeks cywilny przewiduje, że stronę wierzycieli też obowiązuje odpowiedzialność solidarna, a więc kilku z nich może posiadać prawo do realizacji świadczenia długu. Dzięki temu w takim momencie następuje zaspokojenie pozostałych wierzycieli, a dług wygasa.

Co warto wiedzieć o odpowiedzialności solidarnej?

Jak wspomniano wcześniej, informacje na temat znaczenia odpowiedzialności solidarnej znajdują się w Kodeksie cywilnym. Warto zapoznać się z kilkoma z nich, a w szczególności dobrze mieć wiedzę na temat:

  • tego, kto odpowiada za zobowiązania spółki – wszyscy wspólnicy,
  • kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi – wszyscy ze względu na odpowiedzialność solidarną,
  • kto ponosi odpowiedzialność za przyjmowane zlecenia – wszyscy solidarnie względem drugiej strony,
  • kto odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe – przedstawiciel podatkowy.

W ramach odpowiedzialności solidarnej w przypadku rejestracji i aktualizacji trybów rozliczania VAT, pełnomocnik odpowiada z zarejestrowanym solidarnie do kwoty 500 000 złotych za zaległości powstałe z tytułu czynności, które zostały wykonane w ciągu pół roku od dnia zarejestrowania się jako podatnik czynny. 

Konsekwencje ponoszenia solidarnej odpowiedzialności

W przypadku braku weryfikowania danych kontrahentów i dokonywania wpłaty na niesprawdzone wcześniej konto, wskazane na umowie lub fakturze, można narazić się na poniesienie negatywnych konsekwencji, które wynikają właśnie z poniesienia solidarnej odpowiedzialności. Nabywca odpowiada bowiem solidarnie wraz z dostawcą towaru za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność solidarna w tym przypadku dotyczy tylko tych sytuacji, w których istnieje obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, a więc, gdy jednorazowa wartość przekracza 15.000 złotych. 

Odpowiedzialność solidarna – podsumowanie

Reasumując, odpowiedzialnością solidarną nazywa się pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które uczestniczą w realizacji części lub całości umowy. Dotyczy to współprac podejmowanych na różnych przestrzeniach życia codziennego i biznesowego. W umowach występują zazwyczaj strona dłużnika i wierzyciela. 

Najczęściej spotykaną odpowiedzialnością solidarną jest ta, która dotyczy podatku VAT. W jej momencie nieuiszczenie należnego podatku przez jedną ze stron transakcji może prowadzić do obarczenia tą odpowiedzialnością również innych osób będących jej stronami. Organ podatkowy zazwyczaj w takim momencie żąda zapłaty zaległej kwoty od każdego, kto uczestniczy w transakcji. 

Odpowiedzialność solidarna dotyczy również takich sytuacji jak małżonkowie, z których jeden zaciąga zobowiązania wynikające z zaspokojenia potrzeb rodziny, spadkobiercy, którzy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe, osoby pełnoletnie zamieszkujące dane miejsce, które odpowiadają solidarnie z najemcą za zapłatę czynszu i opłat (bez zstępnych niemających możliwości samodzielnego utrzymania się).

Jak widać odpowiedzialność solidarna może towarzyszyć każdej osobie na co dzień, dlatego warto zapoznać się z jej dokładną definicją oraz ewentualnymi konsekwencjami, jakie z niej płyną. W tym celu można dokładnie zweryfikować Kodeks cywilny lub umówić spotkanie z doradcą biznesowym.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM