Czym jest i komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Czym jest i komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zastanawiasz się, czy masz możliwość skorzystania z zasiłku wyrównawczego? Chcesz go zastosować, jednak nie wiesz, w jaki sposób go uzyskać? Poznaj dokładną definicję zasiłku wyrównawczego, dowiedz się, komu on przysługuje oraz sprawdź, w jaki sposób wcielić go w życie. 

Czym jest zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy zaliczany jest do grupy świadczeń, przysługujących pracownikowi w przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia związanego z wypadkiem przy pracy lub też choroby. Podstawą prawną opisującą ten zasiłek jest ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Celem stworzenia zasiłku wyrównawczego było przede wszystkim zachęcenie pracowników mających kłopoty zdrowotne do rehabilitacji zawodowej. Ta bowiem umożliwia im przystosowanie się do nowego stanowiska oraz zapewnia umiejętność radzenia sobie z wymaganiami pracodawcy. 

Zasiłek wyrównawczy – komu przysługuje? 

Zasiłek wyrównawczy to duże ułatwienie i pomoc dla pracownika, który zmaga się ze zdrowiem. Aby go jednak uzyskać, należy spełnić pewne warunki, które określone są podstawą prawną we wcześniej wymienionym dokumencie, jakim jest ustawa społeczna z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z nią, świadczenie należy się osobie, która:

 • ma zmniejszoną sprawność do pracy, a jej wynagrodzenie zostało obniżone,
 • posiada pomniejszone wynagrodzenie ze względu na wypadek w pracy lub chorobę, a w związku z tym, poddaje się rehabilitacji zawodowej,
 • poddaje się rehabilitacji, która ma prowadzić do adaptacji lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy np. innej niż wykonywana dotychczas. 

Zasiłek wyrównawczy należy się również w dwóch innych przypadkach, mianowicie:

 • dla pracownika, który wykonuje pracę w zakładowym bądź międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej,
 • osobie, której pracodawca wyodrębnił stanowisko pracy dostosowane do potrzeb adaptacji bądź przyuczenia w celu nabycia umiejętności służących do wykonywania określonej pracy. 

Należy podkreślić, iż zasiłek wyrównawczy mogą uzyskać wyłącznie osoby, które są zatrudnione na umowie o pracę. Nieistotny jest tu natomiast jej wymiar czy staż. Świadczenia nie wypłaca się również osobom, które korzystają z renty, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zasiłek wyrównawczy – ile wynosi? 

Koniecznym warunkiem, jaki należy spełnić, by uzyskać zasiłek wyrównawczy, jest otrzymywanie niższego wynagrodzenia niż przeciętne miesięczne, które pracownik dostawał w ciągu wcześniejszych 12 ostatnich miesięcy. Liczone jest ono tak, jak w przypadku ustalania podstawy zasiłku chorobowego.

Zasiłek wyrównawczy stanowi bowiem różnicę pomiędzy wynagrodzeniem pracownika, jakie otrzymywane jest przez niego w trakcie odbywania rehabilitacji zawodowej, a uzyskaną kwotą, liczoną jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy. 

Zasiłek wyrównawczy – jak go otrzymać? 

Podkreśla się, iż zasiłek wyrównawczy może być uzyskany przez danego pracownika tylko i wyłącznie, gdy zdecyduje się on na podjęcie rehabilitacji zawodowej. W momencie, gdy przyczyną całego postępowania jest wypadek przy pracy, to zasiłek ten wypłacany jest z ubezpieczenia wypadkowego i wypłaca go ZUS. Każdy inny przypadek sprawia, że świadczenie wyrównawcze płacone jest z ubezpieczenia chorobowego. W zakładach pracy, w których pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób, wypłaca go właśnie on z tytuł uprawnienia do wypłaty zasiłków ze środków ZUS. 

Do przyznania zasiłku wyrównawczego niezbędne jest:

 • orzeczenie lekarza,
 • zaświadczenie pracodawcy,
 • zaświadczenie płatnika składek Z-3,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia,
 • protokół wypadkowy (w przypadku choroby),
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej (w przypadku choroby). 

Rehabilitacja zawodowa – czym dokładnie jest? 

Rehabilitacja to sposób na ułatwienie pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością utrzymania bądź uzyskania odpowiedniego zatrudnienia poprzez poradnictwo zawodowe czy szkolenia. Jest ona obowiązkową czynnością w przypadku ubiegania się o zasiłek wyrównawczy. Konieczność podjęcia się rehabilitacji zawodowej określają specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne, których celem jest ocena stanu pracownika pod względem funkcjonowania:

 • psychicznego,
 • fizycznego,
 • umysłowego.

Holistyczne spojrzenie na jego zdrowie ma na celu sprawdzenie, czy podjęcie się rehabilitacji zawodowej jest czynnikiem koniecznym, czy też nie. 

Rehabilitacja zawodowa – jak się jej podjąć? 

W przypadku, gdy pracownik lub pracodawca stwierdza, że istnieje możliwa konieczność przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej, należy udać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy lub lekarza orzecznika ZUS. Najczęściej pozytywne decyzje uzyskują pracownicy w przypadkach, gdy:

 • są oni zagrożeni chorobą zawodową i z tego powodu wymagane jest przekwalifikowanie,
 • pracują w warunkach szkodliwych i stan ich zdrowia wymaga podjęcia się innej pracy,
 • ze względu na wypadek lub chorobę utracili oni zdolność do wykonywania obecnej pracy, lub wymagają oni adaptacji do niej. 

Jak wypłacany jest zasiłek wyrównawczy? 

W momencie, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki, czyli przede wszystkim, lekarz orzecznik ZUS lub ośrodek medycyny pracy stwierdzi konieczność odbycia rehabilitacji zawodowej, rozpoczyna się proces wypłacania zasiłku wyrównawczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż czas uzyskiwania świadczenia nie może być dłuższy niż okres dwóch lat. Jest to czas, który uznany jest za wystarczający do przystosowania pracownika do nowej sytuacji. Istnieją również przypadki, w których zasiłek wyrównawczy może zostać wstrzymany. Dzieje się tak w momencie, gdy rehabilitacja została zakończona wcześniej, niezdolność do pracy w okresie rehabilitacji trwała nieprzerwanie jeden miesiąc, a także kiedy rehabilitacja została uznana za niecelową z uwagi na stan zdrowia pracownika. Wypłacanie zasiłku wstrzymuje się również, gdy pracownik poprzez swoje zachowanie uniemożliwia przeprowadzenie rehabilitacji zawodowej w poprawny sposób.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM