Deklaracje podatkowe – rodzaje i terminy - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Deklaracje podatkowe – rodzaje i terminy

W polskim prawie podatkowym określa się Ciebie mianem osoby fizycznej? Prowadzisz własne przedsiębiorstwo i zastanawiasz się, co powinieneś wiedzieć na temat deklaracji podatkowych? Sprawdź, jakie są ich rodzaje, na czym dokładnie polegają oraz jakie są terminy ich składania. 

Deklaracja podatkowa – czym jest?

Deklaracja podatkowa jest obowiązkowym dokumentem, jaki musi złożyć do urzędu skarbowego każda osoba, mająca na celu rozliczenie się z tą instytucją. Jest to powinność każdego przedsiębiorcy. To, jaki dokument musi zostać przez niego złożony, jest zależne od formy rozliczania, jaką zdecydował się on wybrać oraz tego, w jaki sposób prowadzi działalność gospodarczą. Dokument sporządzany jest w celu rozliczenia podatkowego, a także pełni funkcję zeznań, wykazów, zestawień, sprawozdań oraz informacji na temat przedsiębiorstwa.

Jak złożyć deklarację podatkową? 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w odpowiednim czasie. Dopilnowanie terminu jest jedną z ważniejszych kwestii regulowanych przez przepisy o deklaracjach podatkowych. Aby ułatwić podatnikom sposób wywiązywania się z tego obowiązku, dostępne są dwa sposoby składania dokumentu. Wyjątkiem są specjalnie określone pisma, które wprost nakazują prawidłowego sposobu doręczenia deklaracji. 

  • Wersja papierowa – wypełniony dokument należy dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania danego podatnika lub siedziby spółki przedsiębiorcy. Przed odwiedzeniem konkretnego US należne jest upewnienie się, która siedziba obowiązuje, w przypadku jakiego rodzaju deklaracji podatkowej. Informacje można znaleźć na stronie biznes.gov.pl. 
  • Wersja elektroniczne – tzw. e-pit można złożyć na stronie internetowej (w systemie e-deklaracje, przez Portal Podatkowy lub za pomocą PUESC). Dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem elektronicznym użytkownika Portalu Podatkowego lub podpisem zaufanym. Przed wywiązaniem się z tego obowiązku należy jednak upewnić się, że dany podpis jest możliwy w przypadku obowiązującej deklaracji. Nie każdy sposób jest bowiem właściwy dla wszystkich form dokumentu.

Deklaracje roczne – jakie są rodzaje i kogo dotyczą?

Obowiązek złożenia deklaracji rocznej podatkowej dotyczy każdego, kto rozlicza przychody za dany rok. Chodzi zarówno o przedsiębiorców, którym udało się osiągnąć zarobek w firmie, o osoby, których przychód wynosił 0 złotych np. w przypadku zawieszonej działalności, jak i tych podatników, którzy ponieśli straty bądź nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku. Istnieje kilka rodzajów formularzy. Do najczęściej składanych należą cztery formy:

  • PIT-36 – dotyczy przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych,
  • PIT-36L – opodatkowanie według podatku liniowego,
  • PIT-28 – dla wszystkich podatników związanych opodatkowaniem w formie ryczałtu,
  • PIT-16A – obowiązujący przedsiębiorców rozliczanych według karty podatkowej. 

Kiedy należy złożyć deklarację podatkową? 

Wywiązanie się z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej nie jest jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy w tym zakresie. Konieczne jest bowiem złożenie omawianego dokumentu w określonym dniu, z góry nałożonym przez urząd skarbowy. Terminy składania deklaracji są regulowane osobno dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Inna data będzie więc obowiązywała przedsiębiorcę składającego PIT-28, a inna w przypadku rozliczania PIT-16. Pełny wykaz wszystkich rodzajów deklaracji, wraz z informacją kogo dotyczy oraz terminem ich składania, można znaleźć na oficjalnej stronie biznes.gov.pl. Warto jednak zapoznać się z najczęściej występującymi datami, które dotyczą czterech najpopularniejszych form deklaracji:

  • od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – dla osób rozliczających PIT-36 oraz PIT-36L,
  • od 15 lutego do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym – dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem (PIT-28),
  • do 31 stycznia roku następnego – w przypadku deklaracji PIT-16A.

Należy pamiętać, że jeśli dzień rozliczenia przypada na sobotę, niedzielę lub święto, to złożenie deklaracji wydłuża się o kolejny dzień roboczy. Za każde 24 godziny zwłoki naliczane są dodatkowe odsetki. Warto pilnować dokładnych terminów obowiązujących w przypadku poszczególnych deklaracji podatkowych. W przypadku niezłożenia dokumentu w odpowiednim czasie możliwe jest uznanie działania przedsiębiorcy jako przestępstwo, które wiąże się z poniesieniem dość wysokiej kary, ustalonej przez sąd.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM