Zadatek a zaliczka – czym się różnią? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Zadatek a zaliczka – czym się różnią?

Zastanawiasz się, jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką? Chcesz dowiedzieć się, która z tych opcji będzie dla Ciebie korzystniejsza i bezpieczniejsza? Dowiedz się, czym charakteryzują się obie formy zabezpieczenia wykonania umowy oraz w jakich momentach sprawdzają się one najlepiej.

Zadatek i zaliczka – co warto wiedzieć?

Dla wielu osób zadatek i zaliczka to pojęcia, które stosowane są zamiennie. Jest to dość duży błąd, który może przysporzyć sporą liczbę problemów zarówno finansowych, jak i prawnych. Obie formy pełnią formę pewnego rodzaju wpłaty przed wykonaniem umowy. W przypadku wywiązania się z umowy, wpłacone kwoty są zaliczane jako końcowe wynagrodzenie. Inaczej dzieje się jednak w momencie, gdy w trakcie działania na rzecz umowy pojawiają się trudności – wtedy różnice w przypadku zaliczki i zadatki są znaczące.

Warto wiedzieć, iż zadatek i zaliczka nie są objęte definicją przychodu, aż do momentu wykonania umowy. Przedpłata nie jest więc obejmowana podatkiem dochodowym. Inaczej, gdy dochodzi do sfinalizowania płatności. Wtedy początkowa wpłata księgowana jest zgodnie z fakturą końcową. Inaczej jest natomiast w przypadku podatku VAT. Ten bowiem naliczany jest wraz z otrzymaniem zadatku czy zaliczki. Uzyskana kwota jest bowiem liczona w formie brutto, a nie netto. Co za tym idzie, po należytym wykonaniu usługi, w trakcie przygotowania faktury końcowej, kwota świadczenia powinna być skorygowana o wartość zaliczki, a kwota podatku pomniejszona o tę wykazany w fakturze zaliczkowej. W przypadku sporządzania tych umów koniecznie trzeba pamiętać, by dokument przygotowywany na końcu zawierał numer pozostałych faktur zaliczkowych.  

Zadatek i zaliczka – jakie są różnice?

Wpłata częściowej sumy pieniędzy przed wykonaniem danej umowy, bardzo często ułatwia wywiązanie się z obowiązków i pełni pewną formę zabezpieczenia finansowego. Z tego względu sporo osób decyduje się na takie rozwiązanie, wybierając rozliczenie w postaci zadatku lub zaliczki. Jak wspomniano wcześniej, nie każdy wie, czym oba rodzaje wpłaty różnią się od siebie. 

Różnica dotycząca regulacji prawnych

Podkreśla się, iż zaliczka jest formą wpłaty nieregulowanej wprost przez ustawy prawne. Nie jest ona bowiem zapisana w przepisach bezpośrednio. Informacje na temat zadatku można natomiast znaleźć w Kodeksie cywilnym.  

Różnica dotycząca niewykonania usługi

W momencie, gdy umowa nie przebiega zgodnie z założeniami, a z jej wykonaniem pojawiają się trudności, zaliczka podlega zwrotowi. Nie ma więc możliwości automatycznego zatrzymania takiej kwoty. Inaczej jest w momencie wpłacenia tzw. zadatku. Dla niektórych jest on korzystniejszy, ponieważ niezależnie od tego, czy realizacja umowy przebiega zgodnie z planem, czy nie, jest on zatrzymywany przez jedną ze stron. Należy jednak podkreślić, że przypadek ten jest możliwy wyłącznie, gdy umowa nie zostanie wykonana z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

Różnica dotycząca zabezpieczenia umowy

Podkreśla się, iż solidniejszym zabezpieczeniem jest zadatek. Chroni on obie strony w momencie niezrealizowania przez jedną należytego obowiązku. Zaliczka pełni natomiast funkcję rezerwacji towaru lub usługi, jednak nie daje gwarancji doprowadzenia do finalizacji umowy. 

Zadatek – kto może na nim skorzystać?

Jak wielu wykonawców podkreśla, zadatek jest bardzo korzystną formą zabezpieczenia swoich działań. W momencie, gdy jedna ze stron zlecających wykonanie danej czynności, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, kwotę tę można zatrzymać dla siebie nawet w przypadku niewykonania umowy. Aby to zrobić, należy jednak pamiętać, aby złożyć kontrahentowi odpowiedni dokument, będący oświadczeniem o odstąpieniu umowy. Jest to warunek, który umożliwia zachowanie zadatku. 

Warto podkreślić, że zabezpieczenie w formie zadatku dotyczy również osoby, która go wpłaca. W momencie, gdy druga strona nie wywiązuje się z umowy, zaniechując jej wykonanie, możliwe jest zażądanie zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. 

Zadatek – jak zabezpieczyć umowę

Aby wspomniane wcześniej zabezpieczenie w przypadku zachowania zadatku lub otrzymania go w podwojonej wartości było możliwe, konieczne jest przygotowanie specjalnego dokumentu, mającego na celu odstąpienie od umowy z powodu jej niewykonania. W celu spełnienia tego obowiązku należy wręczyć kontrahentowi oświadczenie w formie pisemnej. Warto wiedzieć, iż podstawy przepisów o zadatku nie przewidują również obowiązku wyznaczenia wcześniej innego terminu, umożliwiającego późniejsze zrealizowanie należytego obowiązku wynikającego z umowy. 

Istnieją przypadki, kiedy niewywiązanie się z umowy nie wynika z popełnienia błędu przez żadną ze stron. Kiedy się tak dzieje, zadatek powinien być zwrócony bez dodatkowych opłat. Obowiązuje to również w momencie, gdy za nienależyte wykonanie obowiązków odpowiadają obie strony. Należy pamiętać, że zadatek jest formą zabezpieczenia umowy w przypadku jej niewykonania. Jednak, gdy podczas ostatecznego rozliczania się z kontrahentem występują jakiekolwiek nieprawidłowości z jego strony, warto zgłosić się do doradcy biznesowego. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM