Inflacja – przyczyny i skutki wzrostu cen - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Inflacja – przyczyny i skutki wzrostu cen

Zastanawiasz się, jakie są główne powody pojawiania się na świecie inflacji? Chcesz sprawdzić jakie mogą być jej negatywne skutki, które może odczuć zarówno gospodarka, jak i obywatele? Dowiedz się więcej informacji na temat inflacji. 

Inflacja – czym dokładnie jest?

Proces inflacji definiowany jest jako wzrost ogólnie obowiązującego poziomu cen różnego rodzaju dostępnych na rynku towarów i usług w gospodarce. Celem jest przede wszystkim zobrazowanie sytuacji gospodarczej danego kraju i wzrostu cen obowiązujących na rynku. Czynnikiem charakterystycznym dla inflacji jest stałość wzrostu, która utrzymuje się na równym poziomie w pewnym okresie czasu. Nie jest to więc jednorazowy skok cen. Wzrost musi bowiem oddziaływać na siłę nabywczą pieniądza. Jest to dość naturalny proces, jeśli jednak jest zbyt wysoki, powoduje on wiele negatywnych skutków, odczuwalnych przez państwo i jego obywateli. 

W trakcie inflacji znacząco zmniejsza się wartość pieniądza, mimo tego, iż wartość nominału nie ulega jakiejkolwiek zmianie. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, która definiowana jest jako wzrost wartości pieniądza. 

Jak sprawdzić inflację?

Miarą wszelkiego rodzaju wzrostów cen towarów oraz usług, która stosowana jest najczęściej i przez największą liczbę osób jest tzw. wskaźnik inflacji konsumenckiej, inaczej CPI (Consumer Price Index). Liczby określane są według zmian cen określonego koszyka dóbr, który zaspokaja potrzeby przeciętnego obywatela zamieszkującego dane gospodarstwo domowe. Dobra te są nieustannie weryfikowane, tak aby lista była aktualna do danych czasów. Innym wskaźnikiem jest PPI, czyli Producer Price Index. wykorzystywany jest on do obrazowania zmian średnich cen w przemyśle. Aby sprawdzić obecne dane poszczególnych wskaźników należy wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego. 

Inflacja – jakie są jej przyczyny?

Inflacja to zjawisko, które jest odczuwalne w gospodarce bardzo silnie niemal przez każdego obywatela. Wyróżnia się kilka przyczyn tego, dlaczego w szybkim tempie wzrost pieniądza maleje. Do najważniejszych należą:

 • wzrost ceny ropy naftowej – jest to bardzo ważny surowiec, który reguluje zarówno zmiany cen paliwa, jak również innych produktów, wymagających transportu,
 • czynnik środowiskowy, jakim jest długotrwała susza – powoduje ona przeważnie wzrost cen żywności, który prowadzi do podwyższenia wartości innych przedmiotów oraz usług,
 • polityka pieniężna danego kraju – to, w jaki sposób jest prowadzona polityka przez bank centralny ma ogromny wpływ na to, jakie są możliwości produkcyjne gospodarki poprzez podwyższanie lub obniżanie stóp procentowych,
 • niezrównoważony budżet państwa,
 • nadmierne akcje kredytowe banków,
 • monopolizacja gospodarki – oznacza moment, w którym rynek zostaje opanowany przez jednego, dominującego sprzedawcę,
 • przeinwestowanie gospodarki – następuje, gdy wydatki rządu danego państwa są znacznie wyższe niż wpływy, jakie ono przyjmuje.

Skutki inflacji

Inflacja jest odczuwalna na wiele sposobów. Wpływa nie tylko na procesy gospodarcze danego kraju dotkniętego zjawiskiem, ale również pojedyncze jednostki. Zazwyczaj podkreśla się, iż inflacja ma negatywne skutki finansowo-ekonomiczne, które spowodowane są wzrostem cen produktów i usług. Zwłaszcza, gdy inflacja trwa bardzo długo, a jej poziom jest duży, powoduje ona bardzo widoczne, negatywne konsekwencje w dalszych latach. Najwięcej nieprzyjemnych skutków w trakcie inflacji odczuwają przede wszystkim konsumenci. Dotyka ich bowiem:

 • spadek wartości pieniądza – obywatele bardzo często tracą zaufanie do wartości, jaką ma dany banknot pieniężny, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko, że za kilka miesięcy lub lat, jego znaczenie znacznie spadnie,
 • wzrost niemal wszystkich produktów – proces inflacji ma ogromny wpływ na zniekształcenia związane z ustalaniem cen produktów i usług,
 • wycofanie się producentów z gospodarki – obawa przed znacznymi stratami prowadzi do tego, iż producenci rezygnują z dalszych działań oraz inwestycji w dalsze plany rozwojowe,
 • niejednakowe tempo inflacji – które sprawia, że niektóre produkty ulegają znacznemu zdrożeniu, a inne dalej zachowują stosunkowo niskie ceny, przez co występuje dysproporcja w redystrybucji siły nabywczej,
 • spadek pożyczek i wzrost kredytów – oddawane pożyczki mogą mieć znacznie mniejsze wartości niż w momentach ich udzielania, a raty kredytów znacznie wzrastają.

Wyżej wymienione skutki to jedynie przykłady tego, w jaki sposób inflacja w danym państwie może być odczuwalna. Istnieje bowiem wiele innych złych konsekwencji tego zjawiska, odczuwalnych w różnych obszarach życia obywateli.

Inflacja w Polsce

W ciągu ostatnich lat w polskiej gospodarce do czynienia mieliśmy z dość niewielkich wzrostem cen dóbr i usług. Była to tzw. zdrowa inflacja, która jest dość naturalnym procesem gospodarczym w wielu państwach. Z hiperinflacją, czyli taką, która była zbyt duża niż przewidywało to państwo, polski rynek miał do czynienia w latach 1989-1990. Nieco bardziej optymistycznie prezentował się rok 2015 i 2016, gdzie poinformowano o deflacji. 

Obecnie polska gospodarka spotyka się ponownie z dużą inflacją, której korzyści mogą być bardzo odczuwalne na przestrzeni przyszłych lat. Warto w takim przypadku ważne jest zabezpieczenie swoich finansów. Aby zrobić to jak najlepiej, dobrze jest skorzystać z doradztwa profesjonalnego, które oferowane jest przez wykształconych ekspertów w dziedzinie ekonomii i finansów.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM