Jak przeprowadzić remanent? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Jak przeprowadzić remanent?

Chcesz sporządzić remanent swojego przedsiębiorstwa i zastanawiasz się, o czym musisz pamiętać? Dowiedz się, na czym dokładnie polega ta czynność, kogo obowiązuje oraz w jaki sposób ją przeprowadzić i udokumentować.  

Remanent – czym jest i kogo obowiązuje?

Każdy właściciel firmy powinien wiedzieć, jakie czynności wchodzą w jego zakres, tak aby uniknąć wszelkich błędów, mogących prowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest przeprowadzenie remanentu firmy. Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który wybrał rozliczanie się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Niektórzy przedsiębiorcy podczas przeprowadzenia remanentu decydują się na sięganie po pomoc do biur rachunkowych lub księgowych, co znacznie ułatwia tę powinność. 

Remanent zwany jest inaczej inwentaryzacją i polega na spisaniu aktualnego stanu majątkowego w przedsiębiorstwie. Oznacza to między innymi dokumentację ilości towarów przeznaczonych na handel, jakie firma posiada. Faktyczną liczbę porównuje się z dokumentami księgowymi potwierdzającymi nabycie. Należą do nich między innymi:

 • faktury,
 • informacje magazynowe (PZ),
 • raporty kasowe,
 • umowy kupna i sprzedaży. 

Kiedy należy przeprowadzić remanent w firmie?

Remanent w firmie należy przeprowadzić wraz z zakończeniem roku podatkowego lub w dniu, na który przewidziane jest na zamknięcie Księgi Przychodów i Rozchodów. Najczęściej przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia zestawienia towarów i usług, znajdujących się w przedsiębiorstwie na dzień 31 grudnia. Wartość, jaka zostanie ustalona w tym dniu, jest jednocześnie tą, która kończy KPiR za poprzedni rok oraz tą, która otwiera nowy okres podatkowy. Inwentaryzacja zarówno w dużej, jak i małej firmie jest świetną formą podsumowania przypadającego na koniec roku. 

Dlaczego należy zrobić remanent działalności?

Przeprowadzenie remanentu może kojarzyć się z mozolnym obowiązkiem, jest to jednak czynność, która jest bardzo przydatna podczas oceny funkcjonowania firmy. Celem wykonywania inwentaryzacji jest określenie dochodu, jaki został osiągnięty w przedsiębiorstwie dzięki prowadzeniu w nim działań mających na celu zarobek. Ze względu na tę czynność możliwa jest ocena braków oraz nadwyżek w magazynie. Ustalenie faktycznego stanu dochodu firmy pozwala na zaplanowanie kolejnego roku podatkowego z korzyścią dla rozwoju przedsiębiorstwa. 

Dochód rozumiany jest w tym przypadku jako różnica pomiędzy przychodami firmy a kosztami, jakie zostały w niej poniesione. Suma ta powinna zostać pomniejszona bądź powiększona o różnicę, jaka jest pomiędzy wartością remanentu za dany rok oraz liczbą, jaka istniała na jego początku. 

Jak przeprowadzić remanent?

Spis przedsiębiorstwa jest w szczególności związany z towarami handlowymi. Należy w nim również uwzględnić materiały, które służą do ich produkcji. Podczas inwentaryzacji ujmuje się także:

 • gotowe wyroby,
 • półwyroby,
 • produkty, których produkcja nie została zakończona,
 • braki (wyroby niespełniające wymagań i odpady).

Istnieją trzy główne sposoby przeprowadzania remanentu. Są one ujęte w art. 26 ustawy o rachunkowości. 

Remanent w formie spisu z natury

Jest związany z określeniem faktycznego stanu wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa. Odbywa się jedną z czterech dostępnych dróg:

 • oszacowanie,
 • zmierzenie,
 • policzenie,
 • zważenie.

Najczęściej spisu z natury dokonuje się w przypadku budowli, maszyn, środków trwałych, pieniędzy w kasie, papierów wartościowych oraz rzeczowych składników majątku obrotowego. 

Remanent metodą uzgodnienia sald

Remanent metodą uzgodnienia sald dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają potwierdzone przez kontrahentów, wierzycieli oraz dłużników firmy informacje pisemne. W tym przypadku inwentaryzacja polega na potwierdzeniu aktualnego stanu aktywów i pasywów. Salda kasowe mogą zostać również potwierdzone wyciągami z kont bankowych. 

Ważne jest, aby wszelkie błędy i braki natychmiast wyjaśniać. Całą dokumentację należy załączyć do ostatecznej wersji remanentu. 

Remanent metodą weryfikacji

W przypadku:

 • funduszy specjalnych i własnych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,
 • należności i zobowiązań wobec pracowników,
 • należności spornych i wątpliwych,
 • gruntów i środków trwałych o utrudnionym dostępie,

dokonuje się remanentu zgodnie z metodą weryfikacji. Jest ona związana z zestawieniem dokumentów źródłowych z zapisami księgowymi. 

Remanent i spis – w jaki sposób udokumentować? 

Sporządzenie remanentu powinno odbywać się w sposób staranny i trwały. Oznacza to, że wszelkie błędy należy przekreślać i parafować. Korzystanie z ołówka czy długopisu zmazywalnego jest więc zabronione. Dobrze przeprowadzony spis powinien zawierać: 

 • datę sporządzenia,
 • imię oraz nazwisko przedsiębiorcy bądź nazwę firmy,
 • numery pozycji,
 • określenie towaru oraz składników majątku,
 • jednostkę miary,
 • wszystkie niezbędne wartości.

Dokument powinien posiadać klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”.  Wartość remanentu należy wpisać w Księdze Przychodów i Rozchodów. Może on stanowić spis wyszczególnionych rodzajów towarów i materiałów lub pozostać w sumie całości w jednej pozycji. W drugim przypadku niezbędne jest dołączenie oddzielnego zestawienia, które dokumentuje proces inwentaryzacji. 

Jeżeli dana działalność gospodarcza nie jest związana ze sprzedażą towarów, to wartość remanentu wynosi 0 złotych. Taką informację należy również umieścić w Księdze Przychodów i Rozchodów. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM