Wykroczenie a przestępstwo skarbowe – różnice - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe – różnice

Jesteś przedsiębiorcą i zależy Ci na legalnym i uczciwym prowadzeniu działalności gospodarczej? Znajomość definicji wykroczenia, przestępstwa skarbowego jest pierwszą rzeczą, z którą powinieneś się zapoznać. Sprawdź, co oznaczają poszczególne czyny i jakie są między nimi różnice. 

Kodeks karny skarbowy – czym jest?

Kks, czyli Kodeks karny skarbowy to ustawa obowiązująca w polskim systemie prawnym. Dokument określa zasady związane z odpowiedzialnością karną zarówno za przestępstwa skarbowe, jak i wykroczenia skarbowe. Został uchwalony 10 września 1999 roku i obowiązuje od dnia 17 października tego samego roku. Kodeks karny skarbowy składa się z trzech kolejno następujących po sobie Tytułów: 

 • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. 

W poszczególnych rozdziałach można znaleźć informację na temat tego, jakie są przepisy ogólne, kim są strony i ich procesowi przedstawiciele, na czym polega postępowanie przygotowawcze i to obowiązujące przed sądem. Dostępne są również objaśnienia wyrażeń ustawowych. W ostatnim Tytule dostępne są zakresy obowiązywania poszczególnych kar, a także informacje na temat ich wykonywania.

Jakie są czyny zabronione przez kodeks karny skarbowy?

Zanim powstał Kodeks karny skarbowy, wszelkie zasady odpowiedzialności karnej związanej z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi można było znaleźć w zwykłych ustawach karnych skarbowych. Od momentu uchwalenia obecnego Kks wszystkich obywateli obowiązuje ten właśnie dokument. Jak wspomniano wcześniej, Kodeks karny skarbowy zabrania przestępstw i wykroczeń skarbowych. Rozumiane są one jako określone w Kks zachowania, które obejmują czyny i zaniechania, godzące w:

 • podatki,
 • opłaty,
 • daniny publiczne.

Są to więc wszelkie czynności, które nie tylko wchodzą w interes finansowy Skarbu Państwa, ale również jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej.  

Czym jest wykroczenie?

Warunkiem, który pozwala na nadanie danemu czynowi mienia wykroczenia, jest fakt, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, a także wartość danego przedmiotu czynu nie przekraczała pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, jakie obecnie obowiązuje w państwie. O wykroczeniu skarbowym mówi się między innymi, gdy osoba nie wpłaca lub wpłaca niepełną należność podatkową. Są to również wszystkie inne sytuacje, jakie można znaleźć w Kodeksie karnym skarbowym w rozdziale o wykroczeniach skarbowych. Są to między innymi: 

 • wystawianie błędnych dowodów sprzedaży,
 • opóźnianie płatności podatku,
 • niewykazanie należności celnych od eksportowanego towaru,
 • podszywanie się za inny podmiot.

Czym jest przestępstwo skarbowe?

Przestępstwo skarbowe jest obarczane znacznie większą karą niż wykroczenie. Jest to bowiem czyn związany z groźbą kar takich, jak:

 • grzywny w stawkach dziennych,
 • ograniczenie wolności,
 • pozbawienie wolności.

O przestępstwie skarbowym można mówić, gdy przedsiębiorca swoim zachowaniem naraża budżet państwa na wartość, która przekracza limit pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. 

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe – jakie są różnice?

Zarówno przestępstwo skarbowe, jak i wykroczenie są czynami zabronionymi. Oba zachowania wiążą się z odbyciem dość surowej kary. Istnieją jednak różnice, które pozwalają na odróżnienie obu tych przestępstw. 

Pierwszą kwestią, która pozwala na zróżnicowanie obu czynów, jest wymiar zagrożenia karą. W przypadku przestępstwa skarbowego kara jest bowiem znacznie większa i poważniejsza. W sytuacji wykroczenia przedsiębiorca nie może być ukarany surowiej niż zapłatą dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość kary jest zależna od sytuacji materialnej ukaranego, a także jego możliwości zarobkowych. Na określenie wysokości kary pieniężnej mają wpływ również takie czynniki, jak:

 • wysokość dochodów,
 • liczba osób na utrzymaniu karanego,
 • stabilność dochodów.

Znaczącą różnicą pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem skarbowym jest fakt, iż osoby ukarane za wykroczenie zachowują status osoby niekaranej, co oznacza, że nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Inaczej jest w przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego. Tutaj bowiem osoba karana otrzymuje owy tytuł, który znacznie ogranicza późniejsze możliwości działania na rynku przedsiębiorczym. Oba działania wiążą się z nielegalnym i niekorzystnym działaniem na rzecz Państwa. Chcąc uniknąć tego rodzaju zachowań, warto stale konsultować sprawy związane z finansami i księgowością firmy z ekspertami. Profesjonaliści z biur rachunkowych zajmują się działaniami w sposób, który pozwala na uniknięcie popełnienia przestępstw w przypadku danego przedsiębiorstwa. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM