Jak wygląda rejestracja płatnika VAT? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Jak wygląda rejestracja płatnika VAT?

Chcesz zarejestrować się jako podatnik VAT, jednak nie jesteś pewien, o jakich krokach musisz pamiętać? Dowiedz się, czym jest rejestracja do VAT, kiedy jest ona niezbędna oraz jak jej dokonać w legalny i prosty sposób.

Zwolnienie obowiązku rejestracji jako podatnik VAT – kogo dotyczy?

Podatnicy VAT dzieleni są na tzw. zwolnionych i czynnych. Podkreśla się, że to dana osoba decyduje o tym, czy chce skorzystać z opcji zwolnienia, czy też nie. Niezbędne jednak jest spełnienie kilku ważnych kwestii. Istnieją również sytuacje, w których podatnicy są zwolnieni z obowiązku rejestracji w formie VAT. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy jednostka rozpoczyna prowadzenia działalności (nie dotyczy to jednak czynności określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług). Na stronie państwowej biznes.gov.pl można znaleźć informację, że zwolnienie z tego obowiązku następuje również w sytuacjach, gdy: 

 • wykonuje się czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • nie przekracza się limitu sprzedaży 200 tys. złotych,
 • w momencie rozpoczynania działalność w trakcie roku nie przekracza się limitu ustalonego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku.

Osoby, które zostały zwolnione podmiotowo, nie są zobowiązane do składania deklaracji, mającej na celu zarejestrowanie się. Nie ma także konieczności informowania o tym urzędu skarbowego. Firma nie musi więc składać deklaracji rozliczających VAT, a więc przykładowo pliku JP-K_V7K lub JPK_V7M. 

Jak wygląda rejestracja płatnika do VAT? 

Osoba, której zależy na tym, aby zarejestrować się do VAT, powinna złożyć tzw. formularz VAT-R. Należy zrobić to przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Najlepiej, jeśli dzieje się to w czasie określonym jako:

 • dzień poprzedzający dokonanie pierwszej sprzedaży towaru lub usługi,
 • dzień poprzedzający dokonanie pierwszej czynności określonej w art. 5,
 • dzień poprzedzający utracenie prawa do zwolnienia,
 • dzień poprzedzający miesiąc, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia.

Wszelkie szczegółowe informacje może znaleźć we wcześniej wspomnianym art. 113. 

Druk składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danego miejsca zamieszkania. Osoby, które nie mają w Polsce siedziby, jednak mają tu stałe miejsce prowadzenia działalności, powinny udać się do urzędu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. W przypadku jego braku formularz należy złożyć do drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zanim urzędnik dokona rejestracji, weryfikowane są wszelkie dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli poszczególne informacje będą niezgodne z prawdą lub nie będzie możliwości skontaktowania się z podatnikiem, bądź jego pełnomocnikiem w celu ich sprawdzenia, urzędnik może nie dokonać rejestracji do VAT. Należy wspomnieć również, że rejestracja nie jest możliwa, gdy:

 • podatnik prowadzi działania z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi,
 • sąd orzekł o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Rejestracja jako płatnik VAT – co trzeba zrobić? 

Aby zarejestrować się jako płatnik VAT, wystarczy:

 • zorientować się, że czynność ta jest w danym przypadku możliwa,
 • złożyć zgłoszenie rejestracyjne poprzez formularz VAT-R (osobiście, pocztą lub elektronicznie).

Niektórzy przedsiębiorcy nie mogą samodzielnie złożyć wniosku o zarejestrowanie jako podatnik VAT. W takim przypadku można skorzystać z pełnomocnictwa. Udzielenie go mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom czy rodzeństwu jest bezpłatne. Pełnomocnictwo ogólne PPO-1 jest również darmowe. Konieczność uiszczenia opłaty następuje wyłącznie w przypadku skorzystania z pełnomocnika szczególnego PPS-1, a jej koszt wynosi 17 zł opłaty skarbowej. Ustanowienie pełnomocnika może odbyć się na wszelkich działkach, a więc może dotyczyć wszystkich spraw podatkowych. Należy pamiętać, iż pełnomocnik odpowiada za wszelkie zaległości podatkowe powstałe z tytułu czynności, które wykonywane są w przeciągu pół roku od dnia zarejestrowania jako podatnika czynnego VAT. 

Co jeszcze warto wiedzieć o rejestracji jako podatnik VAT?

Po weryfikacji i zatwierdzeniu ze strony urzędu skarbowego przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT. Jeśli w formularzu zaznaczył on opcję otrzymania potwierdzenia, to zostanie on o tym bezpośrednio poinformowany. Pełnomocnym podatnikiem VAT można najwcześniej zostać w dniu, w którym został formularz VAT-R. Zazwyczaj na decyzję nie trzeba długo czekać. Niekiedy płatnicy zastanawiają się, czy rejestracja jest bezpłatna. Czynność ta jest darmowa, jednak przy zaznaczeniu potwierdzenia rejestracji wynosi ona 170 złotych. Jest to jednak opcjonalne, w zależności od preferencji podatnika. Kwotę należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, w którym składane jest zgłoszenie. Jeśli rejestracja podatnika z jakiegoś powodu zostanie odrzucona, może on dokonać odwołania poprzez wezwanie naczelnika urzędu lub wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego. Warto pamiętać, że każdy podatnik jest zobowiązany do założenia ewidencji zakupów i sprzedaży. Rejestrując się jako osoba objęta VAT, niezbędne jest bowiem składanie deklaracji i ewidencji sprzedaży. Należy mieć również na uwadze, iż w przypadku zmiany jakichkolwiek danych (dot. płatnika czy przedsiębiorstwa, w tym jego formy rozliczania) konieczne jest poinformowanie o tym urzędu skarbowego w terminie do 7 dni od nastąpienia określonej zmiany. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których zmiana dotyczy danych objętych obowiązkiem aktualizacji.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM