Wakacje kredytowe – kto może z nich skorzystać? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Wakacje kredytowe – kto może z nich skorzystać?

Składanie wniosków o wakacje kredytowe jest możliwe już od końca lipca 2022 roku. Jest to nowość, która umożliwia tymczasową przerwę w spłacaniu kredytu hipotetycznego. Dowiedz się, ile trwają wakacje kredytowe, czym dokładnie są, dla kogo przewidziana jest taka możliwość oraz w jaki sposób należy złożyć wniosek.

Wakacje kredytowe – czym są? 

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom określa wakacje kredytowe jako możliwość zawieszenia kredytu hipotetycznego na czas określony. Dotyczy to osób, które spłacają dług zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby związane z mieszkaniem. Przepis wszedł w życie 29 lipca 2022 roku i obowiązuje już od tego dnia. Oznacza to, iż pierwsza rata, jaką można zawiesić, przypada na kolejny miesiąc, czyli sierpień. Wakacje kredytowe są całkowicie bezpłatne. Zawiesza się bowiem zarówno spłata części kapitałowej, jak i odsetkowej. Warto również podkreślić, iż w tym okresie bank nie ma możliwości pobierania dodatkowych opłat. Nie dotyczy to jednak tych, które wiążą się z ubezpieczeniem zawartej umowy. 

Kogo dotyczą wakacje kredytowe?

Z wakacji kredytowych może skorzystać każdy, z wyjątkiem osób, które zaciągnęły kredyt indeksowany lub denominowany do waluty innej niż polska. Warunkiem, jakim należy spełnić, jest zaciągnięcie kredytu przed 1 lipca 2022, czyli miesiącem, w którym zaczęła obowiązywać taka możliwość. Istotny jest również fakt, że termin zakończenia płatności powinien przypadać co najmniej 6 miesięcy po dacie 1 lipca 2022 roku. Możliwość zatrzymania opłacania rat istnieje wyłącznie w przypadku jednego kredytu. Osoby, które posiadają ich więcej, muszą więc dokonać wyboru. 

Wakacje kredytowe – ile trwają?

Ustawa przewiduje termin zakończenia wakacji kredytowych. Kredytobiorca może jednak sam zdecydować, na jaki okres czasu chce korzystać z takiej możliwości. Zawieszenia spłat przewidziane jest natomiast maksymalnie na 8 miesięcy. Istnieją konkretne przepisy, mówiące o tym, w których miesiącach można powstrzymać się od spłacania kredytu. Kolejno: 

  • sierpień,
  • wrzesień,
  • 2 miesiące w IV kwartale 2022 roku,
  • 1 wybrany miesiąc w każdym kwartale 2023 roku. 

W przypadku skorzystania z takiej opcji okres kredytowania zostanie przedłużony. Czas będzie uzależniony od liczby miesięcy, w trakcie których korzystano z zawieszonych rat. Po zakończeniu okresu wstrzymania kredytowania osoba jest zobowiązana do ponownego uiszczania określonych z kredytodawcą opłat. 

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe są jedną z korzystniejszych opcji, zwłaszcza że na polskim rynku istnieje obecnie spora inflacja. Osoby, które zdecydowały się na wstrzymanie spłat kredytowych, powinny udać się do banku, aby złożyć wniosek lub zrobić to w formie elektronicznej. Taki dokument zawiera przede wszystkim:

  • dane osoby oraz kredytodawcy,
  • oznaczenie umowy,
  • okres zawieszenia spłaty,
  • oświadczenie, w którym mowa, iż wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • klauzula, która dotyczy rygoru odpowiedzialności karnej. 

Bank potwierdza złożenie wniosku w ciągu 21 dni od jego otrzymania. W uzyskanej przez niego decyzji będzie widoczna informacja o tym, jaki okres przewiduje zawieszenie spłaty kredytu, a także ile wynosi wysokość opłat, jakie należy uiścić z tytułu jego ubezpieczenia. 

Wakacje kredytowe – czy warto? 

Celem wprowadzenia wakacji kredytowych jest odciążenie finansowe kredytobiorców. Wielu z nich zmaga się obecnie ze zwiększającymi ratami kredytów, co jest trudne zwłaszcza w trakcie stałych podwyżek kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Decyzja o zatrzymaniu opłat na okres 8 miesięcy pozwala ograniczyć koszty obsługi kredytu, a także przeznaczyć zaoszczędzone środki na nadpłatę kredytu lub inne, ważniejsze w danym momencie cele. Należy więc mieć na uwadze, iż korzystając z wakacji kredytowych, nie warto kupować bieżących rzeczy codziennej potrzeby, a pieniądze wykorzystać na ewentualne nadpłaty. To może pozwolić na spore odciążenie finansowe. Dobrze również uwzględnić fakt, iż zatrzymując spłaty kredytu, nie ma możliwości uzyskania nowego. Wakacje kredytowe są więc bardzo korzystną opcją, jednak skorzystanie z niej warto odpowiednio wcześniej rozważyć, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM