Jak założyć spółkę cywilną? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Jak założyć spółkę cywilną?

Rozważasz założenie spółki cywilnej, jednak nie wiesz, w jaki sposób to zrobić? Poznaj dokładną definicję tego rodzaju działalności i sprawdź, jak zacząć ją prowadzić, tak aby wszystko odbywało się zgodnie z polskim prawem. 

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to działalność gospodarcza, która zawierana jest pomiędzy co najmniej dwiema osobami – wspólnikami. Regulowana jest ona w kodeksie cywilnym. Należy podkreślić, iż tego rodzaju charakter wykonywanych czynności nie jest spółką handlową. To przekłada się na to, iż spółka cywilna nie jest odrębnym od wspólników bytem prawnym. 

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie spółki, powinni znać jej cechy charakterystyczne, wśród których wymienia się, iż:

 • spółka cywilna nie posiada własnego mienia,
 • nabywane prawa i zobowiązania są traktowane jako wspólny majątek wspólników,
 • sama spółka nie zawiera umów, nie zaciąga kredytów,
 • właściciele spółki cywilnej są odpowiedzialni za jej zobowiązania własnym majątkiem osobistym. 

Czy spółka cywilna się opłaca?

Założenie spółki cywilnej wiążę się zarówno z zaletami, jak i wadami. Ostateczne jej prowadzenie powinno być dokładnie przemyślane, tak aby działalność przynosiła przedsiębiorcom jak najwięcej zysków. Wiele osób posiadających własne biznesy, podkreśla, że spółka cywilna to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów funkcjonowania firmy. Podstawą takiej działalności jest bowiem umowa, określająca jej cel oraz sposoby jego osiągnięcia. Należy wiedzieć, że będąc właścicielem spółki cywilnej, nie ma konieczności wpłacania minimalnego kapitału założycielskiego. 

Decydując się na stworzenie spółki cywilnej, należy bardzo uważać na to, kto stanie się jej współwłaścicielem. Wszelkie zobowiązania przechodzą na wszystkie osoby zawarte w umowie. Jeśli jeden wspólnik celowo lub przypadkiem się zadłuży, odpowiedzialność ponoszą również pozostali właściciele spółki.

Jak opodatkowana jest spółka cywilna?

Spółka cywilna nie płaci podatku PIT czy CIT. Wszystkie opłaty uiszczają jej wspólnicy w ramach własnego obowiązku. Każdy wspólnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku od dochodu, który przypada proporcjonalnie do jego udziału w spółce. Zyski osiągane za pośrednictwem spółki w przypadku osób prawnych opodatkowane są na zasadach ogólnych, a więc 9% dla małego podatnika oraz 19% w przypadku dużego. Jeśli działalność założyły osoby fizyczne, to ich forma opodatkowania zależy od tego, na jaką się zdecydują. Może to być:

 • skala podatkowa,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt płacony od dochodu.

Jak założyć spółkę cywilną? 

Wielu przedsiębiorców, pomimo tego, iż założenie spółki cywilnej jest dla nich bardzo korzystnym rozwiązaniem, nie decyduje się na to ze względu na obawę przed samym procesem rejestracji. Nie należy się jednak niczego obawiać. Początek takiej działalności jest bowiem niezwykle prosty i nie wiąże się z tworzeniem nadmiernej ilości dokumentacji. Warto pamiętać o kilku istotnych etapach.

Znalezienie wspólnika

Spółka cywilna zakładana jest przez więcej niż jedną osobę. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, należy więc znaleźć odpowiedniego wspólnika i ustalić z nim kwestie prowadzonej działalności.

Zawarcie umowy spółki cywilnej

Drugim krokiem jest zawarcie ze wszystkimi wspólnikami odpowiedniej umowy spółki cywilnej. Jest to podstawowy dokument, który reguluje wszelkie stosunki wewnętrzne działalności. Wszystkie zawarte w nim informacje powinny być zgodne z prawem oraz zasadami życia społecznego. Najczęściej umowa zawiera takie elementy, jak:

 • informacje o wspólnikach,
 • data i miejsce zawarcia,
 • nazwa i siedziba spółki,
 • okres funkcjonowania działalności,
 • obszar, w jakim spółka działa,
 • cel gospodarczy,
 • zakres działalności według kodu PKD,
 • informacje dotyczące wkładów,
 • kwestie podziału zyskami,
 • informacje dotyczące udziału w stratach.

Przy nawet najbardziej obiecującej spółce, mogą pojawić się różnego rodzaju niedogodności losowe. Ze względu na to w umowie warto zawrzeć również postanowienia dotyczące zmian treści lub ewentualnie te, które związane są z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy.

Wybór formy opodatkowania i kodu PKD – podjęcie współpracy z księgowym lub biurem rachunkowym

Założenie i prowadzenie spółki to czysta przyjemność. Jednym z obowiązków jej właścicieli jest jednak tworzenie rzetelnej dokumentacji. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie do tej czynności zewnętrznych księgowych. Doświadczony pracownik biura pomaga zarówno w trakcie zakładania spółki cywilnej, jak i na każdym kolejnym etapie jej prowadzenia. Dzięki temu nie ma konieczności samodzielnego wykonywania takich czynności jak:

 • wystawianie faktur,
 • wypełnianie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z pracownikami,
 • kontakt z urzędami.

Rejestracja w CEIDG

Prowadzenie spółki cywilnej należy zgłosić w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Ze względu na to, iż spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, wszyscy wspólnicy są zobowiązani do osobnej rejestracji, tak aby zyskać status przedsiębiorcy. Na tym etapie warto również uregulować sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym oraz uzyskaniem numeru NIP – w tym również pomocny może okazać się pracownik biura rachunkowego. 

Założenie firmowego konta w banku

Ostatni krok dotyczy założenia wspólnego konta bankowego. Jest to rachunek, w przypadku którego każdy z właścicieli spółki cywilnej może samodzielnie dysponować zawartymi tam środkami. Ewentualne zasady obracania wszystkimi finansami warto odpowiednio wcześniej omówić oraz określić w specjalnej umowie dotyczącej rachunku bankowego.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM