Pomoc publiczna i dofinansowania – jak księgować i rozliczać środki z unijnych funduszy? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Pomoc publiczna i dofinansowania – jak księgować i rozliczać środki z unijnych funduszy?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania stało się nieodłącznym elementem strategii rozwoju dla wielu przedsiębiorstw. Jednym z atrakcyjnych kanałów pozyskiwania środków są unijne fundusze oraz różnego rodzaju dofinansowania. Dowiedz się, w jaki sposób je uzyskać oraz jak je księgować i rozliczać.

Jak można zdobyć dofinansowanie?

Fundusze unijne są przydzielane w ramach różnych programów, a każdy obywatel może być beneficjentem. Cele, dla których są przyznawane środki, obejmują różne obszary. Mimo że fundusze te są najczęściej kojarzone z działalnością gospodarczą, mogą ubiegać się o nie również osoby, które nie prowadzą własnej firmy.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że sam proces składania wniosków i ich rozpatrywanie jest dość skomplikowany biurokratycznie. Wymaga to znajomości prawa, a także wykonania odpowiednich kroków biznesowych. 

W ramach unijnych środków realizowane są różnorodne programy, które obejmują zróżnicowane kryteria przyznania funduszy. Dodatkowe środki mogą być udzielane między innymi:

  • naukowcom, 
  • rolnikom, 
  • przedsiębiorcom, 
  • fundacjom,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • organizacjom. 

W przypadku działalności gospodarczej tego rodzaju środki często nazywane są dotacjami. Aby uzyskać dodatkowe fundusze, konieczne jest spełnienie kryteriów programu, przygotowanie wniosku i złożenie go w odpowiednim terminie.

Jak rozliczać środki z unijnych funduszy?

Każdy przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie, powinien mieć na uwadze, iż dotacja nie zawsze jest  zwolniona od podatku dochodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia PKPiR, przychody wpisuje się w kolumnach 7 i 8. Pierwsza z nich przeznaczona jest na przychody z działalności podstawowej przedsiębiorcy, co oznacza, że nie powinno się w niej uwzględniać żadnych wpisów związanych z dotacją. W kolejnej kolumnie zapisuje się pozostałe przychody, w tym właśnie dotacje. Warto Jednak pamiętać, że niekiedy, korzystają one ze zwolnienia od podatku PIT, a w takim przypadku nie powinny być wpisywane w tym miejscu. To bowiem pozwala na uniknięcie ich opodatkowania.

Do zapisu pozostają przedsiębiorcy więc inne miejsca. Takim jest między innymi kolumna 15. Można w niej wpisywać inne zdarzenia gospodarcze, nieobjęte kolumnami 1–13, a także wydatki odnoszące się do przychodów z kolejnych okresów. Jeśli przedsiębiorca chce uwzględnić informacje o otrzymanych środkach unijnych w PKPiR, może to zrobić właśnie w tym miejscu sprawozdania. 

Nie każdy wie, że przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku umieszczania informacji o dotacji w PKPiR. Decyzja w tej sprawie jest indywidualna. Jeśli przedsiębiorca nie jest pewny, jak dokładnie powinien postąpić, dobrze gdy uda się o pomoc do doradcy podatkowego. Rzetelna wiedza takiej osoby będzie z pewnością pomocna na etapie podejmowania decyzji, jak i w kolejnych krokach związanych z księgowaniem i rozliczaniem unijnych funduszy.

Jak księgować środki z unijnych funduszy?

Chcąc księgować środki z unijnych funduszy i prowadząc pełną księgowość, należy przede wszystkim ustalić i opisać zasady dotyczące rejestracji, rozliczania oraz ujęcia środków otrzymanych w ramach projektu w polityce rachunkowości.

Podczas planowania rejestracji księgowej, przedsiębiorca powinien uwzględnić wszystkie potrzeby informacyjne związane z raportowaniem wydatków w projektach. Podział kosztów musi być natomiast zgodny z zatwierdzonym budżetem projektu. Należy również wziąć pod uwagę techniczne możliwości posiadanego systemu księgowego oraz obowiązujące przepisy. Na tym etapie zazwyczaj niezbędna okazuje się pomoc księgowych.

Warto mieć na uwadze, że niekiedy przy uzyskaniu środków unijnych, konieczne jest:

  • otwarcie i prowadzenie osobnego rachunku bankowego, 
  • utrzymanie oddzielnej elektronicznej rejestracji księgowej,
  • stosowania odrębnego kodu księgowego.

To bowiem umożliwia identyfikację wszystkich transakcji i operacji księgowych związanych z projektem.

Uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych jest bardzo często korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Aby finanse te były odpowiednio dysponowane, konieczne jest ich prawidłowe rozliczenie i zaksięgowanie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dobrze jest sięgnąć po pomoc profesjonalnych księgowych. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM