Jak zrobić zgłoszenie do CRBR? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Jak zrobić zgłoszenie do CRBR?

Chcesz zgłosić beneficjentów i reprezentantów spółki, jednak nie wiesz, co powinieneś zrobić? Dowiedz się, czym jest CRBR, w jakim celu warto z niego skorzystać oraz jak dokładnie to zrobić. 

CRBR – czym jest? 

Z dniem 31 października 2021 roku w życie weszła ustawa, która nowelizuje dokument stanowiący o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłaszania tzw. beneficjentów rzeczywistych do specjalnego rejestru. Wcześniej dotyczył on w szczególności spółek rejestrowanych w KRS, a więc:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • akcyjnych.

CRBR, czyli elektroniczny system – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca ma możliwość: 

 • zgłoszenia beneficjentów i reprezentantów spółki,
 • pobrania urzędowych poświadczeń odbioru, które potwierdzają fakt wcześniej wymienionego zgłoszenia,
 • pobrania informacji o beneficjentach spółki na podstawie numeru identyfikacji podatkowej,
 • pobrania informacji o spółkach na podstawie danych PESEL bądź imieniu, nazwisku i dacie urodzenia osób, dla których dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym,
 • zgłoszenia uwagi, która dotyczy danej spółki. 

CRBR jest dostępny w formie online na oficjalnej stronie podatki.gov.pl. Aplikacja umożliwia podpisanie zgłoszenia zarówno przy pomocy podpisu kwalifikowanego, jak i profilu zaufanego. 

Beneficjent rzeczywisty – co warto wiedzieć? 

Beneficjentem rzeczywistym, którego dotyczy rejestr do CRBR, jest każda osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę (zarówno pośrednią, jak i bezpośrednią) nad spółką. Są oni więc zobowiązani do posiadania uprawnień, wynikających z okoliczności prawnych bądź faktycznych, na podstawie których mogą wywierać decydujący wpływ na sprawy bieżące w danej spółce. Beneficjentem rzeczywistym są też ci, w których imieniu podejmowane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzane są transakcje okazjonalne. Beneficjentem jest więc każda osoba fizyczna, która dysponuje w danej organizacji więcej niż 25% głosów. 

Dane do CRBR zgłasza wyłącznie ta osoba, która jest uprawniona do tego, aby reprezentować daną spółkę. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie ma możliwości przekazania tego obowiązku innym osobom. Jeśli spółka posiada w statucie zasad reprezentacji więcej niż jedną osobę reprezentacyjną, to zgłoszenie muszą podpisać wszystkie osoby przewidziane w ów statucie. Każdy z nich jest bowiem odpowiedzialny z poprawność, a także terminowość zgłoszenia.

Kiedy należy zgłosić się do CRBR?

Każdy przedsiębiorca, który zakłada spółkę, a więc nadaje jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), jest zobowiązany do zgłoszenia się do CRBC w terminie do 7 dni od momentu zapisania do KRS. Jeśli wykona się ten obowiązek w późniejszym czasie lub całkowicie z niego zrezygnuje, istnieje możliwość nałożenia na niego bardzo wysokiej kary. 

Należy pamiętać, że poza zgłaszających, a więc najczęściej członków zarządu w rejestrze należy zgłosić również beneficjentów rzeczywistych. 

Jak zrobić zgłoszenie do CRBR?

Dokonanie wpisu do CRBR obejmuje kilka istotnych kroków. Warto dokładnie się z nimi zapoznać, tak aby żadnego nie pominąć lub nie wykonać z ewentualnymi błędami. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności na którymś z etapów warto zwrócić się po pomoc specjalistów. Doradcy biznesowi pomogą w tworzeniu zgłoszenia, co będzie gwarancją rzetelnego wypełnienia każdego formularza oraz dostarczenia dokumentów do odpowiednich miejsc. 

Utworzenie zgłoszenia

Pierwszym krokiem zgłaszania się do CRBR jest utworzenie zgłoszenia. Robi się to za pomocą strony internetowej https://crbr.podatki.gov.pl, na której widocznych jest kilka kafelków. Aby rozpocząć pierwszy krok, należy wybrać opcję „utwórz zgłoszenie”. 

Nadanie NIP i formy prawnej 

W każdym zgłoszeniu konieczne jest podanie numeru identyfikacji podatkowej w polu dotyczącym „NI”, a także wybranie odpowiedniej formy organizacyjnej. 

Wybranie zgłoszenia  

Krok trzeci obejmuje wypełnienie kilku pól dotyczących bardziej lub mniej szczegółowych informacji na temat zgłoszenia. Na tym etapie należy wpisać datę zgłoszenia – jeśli jest to pierwszy wpis, to jest to data bieżąca. Możliwe jest również aktualizowanie wpisu we wcześniejszych wnioskach spółki. Konieczne jest również podanie daty zdarzenia:

 • dla nowych spółek jest to data rejestracji w KRS,
 • dla spółek istniejących jest to data przesłania zgłoszenia do CRBR.

Dane spółki 

Krok czwarty obejmuje dwie części. Pierwsza z nich wymaga podania szczegółowych informacji o spółce, a więc jej danych identyfikacyjnych takich jak:

 • NIP,
 • KRS,
 • nazwa,
 • forma organizacyjna.

W trakcie drugiego etapu podaje się informacje o beneficjencie rzeczywistym. Konieczne jest również zatwierdzenie klauzuli, która jest zaświadczeniem o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podpis i złożenie dokumentu

Ostatni, krok 5, wymaga od składającego złożenia swojego prawnego podpisu. Jak wspomniano wcześniej, może on przyjmować formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub być w postaci profilu zaufanego ePUAP. Jeśli podpisuje się więcej niż jedna osoba, to kolejność składania podpisów nie jest istotna. Po prawidłowym złożeniu zgłoszenia otrzymuje się specjalny komunikat o poprawnym przetworzeniu dokumentów. W tym przypadku wystarczy pobrać UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM