Czym jest biała lista podatników VAT? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Czym jest biała lista podatników VAT?

Chcesz w prosty sposób sprawdzić wiarygodność swojego kontrahenta? Zależy Ci na łatwym i szybkim dokonaniu płatności za towar lub usługę? Dowiedz się, czym jest biała lista podatników VAT i sprawdź, jakie możesz uzyskać dzięki niej informacje.

Biała lista – co to takiego?

Biała lista VAT jest wykazem podmiotów, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Dotyczy to również osób niezarejestrowanych lub wykreślonych i przywróconych do rejestru. We wcześniejszym prawie podatkowym funkcjonowały trzy wykazy, a każdy z nich dotyczył jednego z wyżej wymienionych rodzajów podatników. Ujednolicenie ich ułatwiło funkcjonowanie przedsiębiorcom, znacznie przyspieszając dokonywanie płatności, a także umożliwiło łatwe sprawdzanie kontrahentów. 

System funkcjonuje od 1 września 2019 roku. Dodatkowo został on zaktualizowany z początkiem 2020 roku. Warto podkreślić, że lista jest ogólnodostępna i darmowa. Można znaleźć ją na podatki.gov.pl w zakładce wykaz podatników VAT lub na oficjalnej stronie CEIDG. 

Biała lista aktualizowana jest w każdy dzień roboczy. Dzięki temu, sprawdzając dane podatnika w wykazie, zyskuje się pewność, że numer rachunku, na który dokonuje się przelewu jest prawidłowy. Warto wspomnieć, że podatnicy mają możliwość ewentualnego sprostowania danych umieszczonych w wykazie, kontaktując się poprzez wniosek z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie informacje zawiera biała lista podatników VAT?

Prowadzony w formie elektronicznej przez szefa KAS wykaz podatników zawiera wiele przydatnych informacji, na podstawie których można podejmować działania związane ze sprawdzaniem kontrahentów. 

Szukając danego podatnika VAT, można uzyskać o nim takie informacje, jak: 

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
 • numer NIP, REGON, PESEL, KRS,
 • adres siedziby lub adres rejestracyjny,
 • listę osób będących uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu,
 • datę i podstawą prawną związaną z rejestracją,
 • numery rachunków rozliczeniowych. 

Wszystkie podane informacje mają na celu przede wszystkim określać aktualny status podatników związany z opodatkowaniem VAT. 

W jaki sposób można zweryfikować kontrahentów za pomocą białej listy?

Sprawdzenie kontrahenta za pomocą białej listy jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie programów łączących się z API (Application Programming Interface, czyli Interfejs Programowania Aplikacji), które zostało udostępnione przez Ministerstwo Finansów i za pomocą którego możliwe jest połączenie się z dostępną białą listą. Dostępna jest również bezpośrednia wyszukiwarka na stronie MF, w której, aby uzyskać informacje na temat podatnika, należy podać jedną lub więcej informacji takich, jak np.:

 • NIP,
 • fragment nazwy,
 • REGON,
 • numer rachunku bankowego.

Należy także zaznaczyć dzień, na którym ma zostać dokonane wyszukanie. Weryfikacja nie jest możliwa bowiem na dzień, który następuje po tym, w jakim dokonywane jest sprawdzanie kontrahenta. Może być to zrobione wyłącznie w bieżącej bądź przeszłej dacie. 

Biała lista – o czym warto wiedzieć?

Dokonując przelewu na konto kontrahenta, należy upewnić się, że jego numer bankowy znajduje się na białej liście. Wykonanie płatności na inny rachunek prowadzi bowiem do niekorzystnych konsekwencji. 

Przykładowo, w przypadku, gdy podatnik przekazuje kwotę wyższą niż 15 000 złotych, to nabywca nie może zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu i ponosi solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT. Nie dzieje się tak, jeśli podatnik:

 • zawiadomi o przelewie w ciągu 7 dni od wykonania przelewu,
 • dokona płatności za pomocą split payment,
 • wykona płatność na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w szczególnych przypadkach. 

Stworzenie białej listy sprawiło, że powstało jedno miejsce, w którym dostępni są wszyscy podatnicy VAT. Dzięki temu możliwe jest weryfikowanie kontrahentów wraz z aktualnym statusem. Dzięki temu każdy, kto potrzebuje sprawdzić ich wiarygodność, może rozwiać swoje wątpliwości za pomocą ogólnodostępnego wykazu.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM