Jakie są formy opodatkowania? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Jakie są formy opodatkowania?

Planujesz założenie własnej działalności gospodarczej i zastanawiasz się, jaką formę opodatkowania wybrać? Sprawdź dostępne możliwości i wybierz to rozwiązanie, które będzie najbardziej opłacalne w przypadku Twojej firmy.

Działalność gospodarcza – jaki podatek?

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z wypełnieniem wniosku CEIDG-1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wypełniając ten dokument, należy wskazać odpowiedni rodzaj opodatkowania. Podczas podejmowania decyzji warto uwzględnić takie elementy, jak:

 • rachunek ekonomiczny,
 • forma organizacyjno-prawna firmy,
 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • wielkość przedsiębiorstwa.

Wybór formy opodatkowania ma znaczący wpływ na późniejsze funkcjonowanie firmy. Prawidłowo dobrany rodzaj dokonywania opłat przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa. Podjęcie nieodpowiedniej decyzji często skutkuje problemami finansowymi, które w najgorszym wypadku prowadzą do upadku biznesu. Warto poświęcić więcej czasu na to, aby dowiedzieć się, jakie są formy opodatkowania i zastanowić się, która z nich jest najbardziej odpowiednia w przypadku danej działalności gospodarczej.

Jaki podatek wybrać?

Opodatkowanie rozumiane jest jako sposób naliczania podatku dochodowego, który osoby prowadzącego działalność gospodarczą są zobowiązane płacić. W Polsce do wyboru ma się jedną z czterech podstawowych form opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą rozliczać się według:

 • zasad ogólnych (skali podatkowej),
 • podatku liniowego,
 • ryczałtu,
 • karty podatkowej. 

Najczęściej wybierane są opodatkowania według zasad ogólnych oraz podatek liniowy. Formy te stanowią opodatkowanie przychodów pochodzących z prowadzenia działalności, umów cywilnoprawnych oraz świadczeń z ZUS. 

Skala podatkowa – najczęściej wybierana forma opodatkowania

Stosowanie skali podatkowej polega na opodatkowaniu dochodu, a nie przychodu. Jest to przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty jego uzyskania. Skala podatkowa obowiązująca w roku 2020, rozumiana jest jako dwustopniowa. Oznacza to, że w przypadku dochodu o wartości mniejszej niż 85 528 złotych podatek wynosi 17%. W przypadku przekroczenia tej kwoty jest to 14 538 złotych zsumowane z 32% nadwyżką ponad 85 528 złotych. W obu warunkach odliczana jest kwota zmniejszająca podatek. 

Podatek liniowy, czyli alternatywna wersja skali podatkowej

Podatek liniowy polega na opłacaniu dokładnie tej samej stawki wynoszącej 19% dochodu, niezależnie od tego, jaka jest jego wartość. Stawka jest stała, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o skali dwustopniowej, w przypadku której kwoty podatku są zależne tak, jak w przypadku rozliczania się według zasad ogólnych. Warto również zwrócić uwagę na to, że w przypadku podatku liniowego, przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z takich praw, jak:

 • prawo do kredytu podatkowego,
 • prawo do wspólnego rozliczania z małżonkiem,
 • prawo do wspólnego rozliczania z dzieckiem,
 • prawo do korzystania z ulg podatkowych.

Skala liniowa nie uwzględnia również kwoty wolnej od podatku. Jest to rozwiązanie dla majętnych przedsiębiorców, dla których posiadanie niezmiennej stawki podatku jest bardzo korzystne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Forma podatkowa, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest przeznaczona dla osób, które uzyskują przychód z pozarolniczych działalności gospodarczych. Jest to możliwe w przypadku, gdy przedsiębiorstwa:

 • uzyskały przychód nieprzekraczający 2 mln euro (9 030 600 złotych w roku 2021) w przypadku samodzielnego prowadzenia działalności,
 • uzyskały przychody związane z prowadzeniem spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczyła kwoty 2 mln euro. 

Podatek ryczałtowy płacony jest od przychodu, a nie jak w poprzednich formach od dochodu. Do podstawowych stawek, jakimi przychód w firmie może zostać opodatkowany, zalicza się 3%, 5.5%, 8.5%, 15%, 17%, a ostateczna wartość zależy od rodzaju prowadzonej działalności. 

Karta podatkowa

Rozliczanie się według karty podatkowej dotyczy jedynie niewielkiej grupy osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym. Dotyczy to podatników, prowadzących działalności, takie jak np.:

 • usługi rozrywkowe,
 • opieka domowa nad dziećmi,
 • opieka nad osobami chorymi.

Stawka jest zależna od rodzaju wykonywanych usług, wielkości zatrudnienia, miejscowości, w której prowadzona jest działalność, a także rozmiaru firmy. 

Wybór formy opodatkowania – do kiedy?

W trakcie wypełniania CEIDG-1 pole numer 18 jest miejscem, w którym należy umieścić wybrany rodzaj opodatkowania. 

Wybór formy opodatkowania powinien odbyć się dużo wcześniej niż w trakcie rejestrowania działalności. Decyzja ta musi być bowiem odpowiednio przemyślana. 

Jak sprawdzić formę opodatkowania firmy?

Wybrana podczas rejestracji działalności forma opodatkowania jest dostępna w urzędzie bądź na stronie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wystarczy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego i kliknąć opcje wglądu we wpis. W tym samym miejscu można dokonać ewentualnej zmiany formy opodatkowania. Można zrobić to również w formie tradycyjnej, poprzez odwiedzenie odpowiedniego urzędu skarbowego.

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

W przypadku, gdy wybrana na samym początku forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej nie jest już dla przedsiębiorcy opłacalna, może on zmienić jej rodzaj. Chęć takiej zmiany należy zgłosić do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego bądź poprzez dokonanie poprawki w formularzu CEIDG-1. 

Zmiana formy opodatkowania – do kiedy?

Chcąc zmienić formę płacenia podatków, należy zrobić to w odpowiednim terminie. W przypadku, gdy przedsiębiorca rozliczał się w sposób podatku liniowego bądź ryczałtu i chce zmienić formę na zasady ogólne, może to zrobić, począwszy od 20 dnia, następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w nowym roku podatkowym. Takie same zasady obowiązują podczas przejścia z podatku według zasad ogólnych na podatek liniowy lub ryczałt. W przypadku zmiany z karty podatkowej na dowolną formę należy zrobić w terminie do 20 stycznia.

Aby nie popełnić błędów podczas rozliczania podatkowego, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, świadczących usługi w biurach rachunkowych. Skorzystanie z ich branżowej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, może zapobiec w przyszłości konieczności zmiany formy opodatkowania i związanej z tym dokumentacji. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM