Slim VAT – czym jest i na czym polega? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Slim VAT – czym jest i na czym polega?

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy dokument, który dotyczy sposobu rozliczania podatku. Pakiet innowacyjnych rozwiązań został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczych wszystkim właścicielom mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Dowiedz się, czym jest nowelizacja SLIM VAT i na czym dokładnie ona polega.

SLIM VAT – co to takiego?

Biorąc pod uwagę zmagania, z jakimi zmierzają się polscy przedsiębiorcy, rząd wraz z rozpoczęciem roku 2021 wprowadził w życie nowy dokument, którego zadaniem było odciążenie właścicieli małych i średnich firm. Zmiany były kierowane sytuacją związaną z pandemią, jednak jak podkreślił szef Ministerstwa Finansów, miały również na celu wprowadzenie stałych zmian. Nowelizacja jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy nie posiadają zbyt dużej ilości czasu na wypełnianie dokumentów podatkowych. Jak podkreśla rząd, dzięki SLIM VAT wyeliminowano i zredukowano te obowiązki, które stanowiły problem i prowadziły do przestoju rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. 

Rozwinięciem tytułowych słów koncepcji SLIM VAT są angielskie słowa:

 • simple,
 • local,
 • modern.

Ma to oddawać charakter dokumentu, który jest “prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje, a także nowoczesny”. Innowacyjność dotyczy w tym przypadku wdrażania nowych technologii oraz usług internetowych typu e-administracja. Cały projekt przewidywał zmianę w czterech obszarach gospodarski polskiej w zakresie VAT i był odpowiedzią na zgłaszane potrzeby i oczekiwania wszystkich przedsiębiorców. 

Jakie uproszczenia wprowadzono wraz z ustawą SLIM VAT? 

Ministerstwo Finansów zdecydowało, że najbardziej istotną rolę w kontekście rozliczających się przedsiębiorców odgrywają cztery obszary:

 • faktury,
 • eksport,
 • kursy walutowe,
 • ogólnie pojęte finanse.

Dokument SLIM VAT traktuje więc te cztery kategorie priorytetowo, doprecyzowując i uzupełniając je o nowe, solidne konstrukcje prawne podatku VAT. 

Zmiany związane z fakturowaniem

W polskim prawie przedsiębiorczym obowiązują dwa rodzaje faktur korygujących:

 • in plus – gdy korekta powoduje podwyższenie kwoty podatku należnego,
 • in minus – w momencie dokonywania korekty faktury zmniejszającej kwotę podatku. 

Wraz z wprowadzeniem ustawy SLIM VAT zrezygnowano z formalnego warunku uzyskiwania potwierdzeń otrzymywanych od nabywców towarów lub usługobiorców faktur korygujących. Celem takiego działania miał być brak konieczności dokumentowania tego rodzaju dokumentów, a jednocześnie wyeliminowanie czasu oczekiwania na ich dostarczenie.

Elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE 

Wprowadzenie zmian zgodnych ze SLIM VAT umożliwiło wydłużenie terminu, w jakim eksporterzy mogą wywieźć eksportowany towar. Do roku 2021 był to czas dwóch miesięcy. Po wprowadzeniu nowelizacji termin wydłużono aż do sześciu. Dzięki temu eksporterzy mogą z większą łatwością korzystać ze stawki 0% do zaliczki eksportowej, a także ograniczyć dokonywanie różnego rodzaju korekt deklaracji. 

Wspólne kursy walut

Poprzez wprowadzenie do życia dokumentu SLIM VAT, rząd ujednolicił wszystkie kursy walut, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą stosować te same zasady przeliczania kursu walut zarówno w przypadku podatku VAT, jak i podatku dochodowego. Oznacza to, że podatnik ma możliwość ustalenia jednego, wspólnego kursu walut do rozliczania transakcji w VAT oraz PIT lub CIT. Dzięki temu ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji nie zajmuje podatnikom dużo czasu, umożliwiając wykorzystanie go na rozwój innych obszarów działalności.

Korzyści finansowe

Ministerstwo Finansów wprowadzając dokument, jakim jest SLIM VAT, zaznaczyło, że nowelizacja ma na celu zapewnienie szeroko pojętych korzyści finansowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę firmą. Wśród nich wymieniono przede wszystkim: 

 • przedłużenie terminu, w jakim podatnik może odliczyć VAT o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych, co ma przynieść pozytywne skutki związane z eliminacją częstych i niepotrzebnych korekt VAT,
 • możliwość odliczania VAT z faktur związanych z nabywaniem usług noclegowych w przypadku ich odsprzedaży,
 • zwiększenie limitu nakładanego na prezenty o małej wartości z 10 złotych do 20. 

Wprowadzenie ustawy SLIM VAT było skutkiem audytu przepisów przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Głównym założeniem rządu było przede wszystkim dostosowanie aktualnych obowiązków do warunków, na jakich działają małe i średnie biznesy oraz uwzględnienie potrzeb ich właścicieli. O wprowadzonych zmianach można więcej poczytać na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM