Koszty i wydatki – co można odliczyć od podatku? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Koszty i wydatki – co można odliczyć od podatku?

Korzystanie z ulg i odliczeń to przywilej dzięki, któremu można znacznie obniżyć podatek dochodowy i zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Wielu podatników zadaje sobie pytanie co można odpisać od podatku oraz czy takich odliczeń może dokonać każdy. W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie oraz przedstawić podstawowe ulgi i odliczenia oraz zasady związane z ich stosowaniem.

Kto może korzystać z odliczeń?

Odpowiadając na pytanie: “Co można odliczyć od podatku?” należy pamiętać, że korzystanie z różnego rodzaju ulg uzależnione jest przede wszystkim od wybranej przez podatnika formy opodatkowania. Obecnie korzystanie ze wszystkich ulg i odliczeń możliwe jest tylko dla tych, którzy płacą podatek na zasadach ogólnych, czyli stosują tzw. skalę podatkową. W przypadku takich form opodatkowania, jak: ryczałt, karta podatkowa, czy podatek liniowy odliczenia i ulgi są mocno ograniczone. Poruszając temat kosztów i wydatków warto też zwrócić uwagę na to, że część z nich będzie odliczana bezpośrednio od podatku, a część od dochodu.

Co można odliczyć od podatku dochodowego?

Bezpośrednio od podatku można odliczyć:

  • składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  • ulgę prorodzinną,
  • 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Odliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy pamiętać, że niniejsza ulga dotyczy składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników i obejmuje tylko 7,75% podstawy wymiaru. Co więcej, jeśli wysokość zapłaconej składki przewyższa podatek, to odliczeniu podlega tylko składka do wysokości podatku, a nieodliczona kwota nie przechodzi na następny rok. Z odliczenia tego mogą skorzystać wszyscy podatnicy, tj. zarówno ci, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, jak i liniowo lub ryczałtem. Podobnie jest w przypadku 1% podatku na OPP, przy czym warunkiem jest złożenie deklaracji i opłacenie podatku w terminie. Z ulgi prorodzinnej korzystają natomiast tylko podatnicy opodatkowani skalą podatkową, a jej wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. Co ważne, przedsiębiorca może dochodzić zwrotu niewykorzystanej ulgi.

Co można odliczyć od dochodu?

Od dochodu odliczać można:

  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • wpłaty na IKZE
  • darowizny,
  • stratę podatkową.

Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane od dochodu obejmują składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe i dotyczą zarówno składek zapłaconych w danym roku za siebie, jak i za współpracowników. Wpłaty na IKZE odlicza się maksymalnie do wysokości limitu dopuszczalnych wpłat w danym roku kalendarzowym, z kolei darowizny nie mogą przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Odliczenie straty podatkowej możliwe jest w ciągu 5 lat, a w jednym roku można odliczyć maksymalnie 50% straty. Odliczenie do dotyczy wyłącznie przedsiębiorców rozliczających się liniowo lub na zasadach ogólnych.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM