Odpowiedzialność biura rachunkowego - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Zastanawiasz się, jakie obowiązki możesz zlecić księgowym, świadczącym usługi w biurze rachunkowym? Chcesz sprawdzić, kto ponosi konsekwencje za ich ewentualne błędy? Dowiedz się, jaka jest odpowiedzialność biura rachunkowego w przypadku niepoprawnie wykonywanych zadań. 

Jakie są główne zadania biura rachunkowego?

Osoby, które prowadzą własne przedsiębiorstwa, często posiadają bardzo dużo obowiązków. W takim przypadku działania związane z wykonywaniem wszelkiego rodzaju sprawami finansowo-rachunkowymi warto zlecać niezależnym podmiotom. Miejscem, które oferuje tego rodzaju usługi, jest biuro rachunkowe. Wsparcie przedsiębiorcy ze strony księgowego może okazać się bardzo pomocne na każdym etapie prowadzenia działalności. Profesjonalista może wesprzeć przedsiębiorcę między innymi w takich działaniach, jak:

  • rejestrowanie firmy w urzędzie,
  • składanie wszystkich formalności w imieniu przedsiębiorcy,
  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • reprezentowanie przed urzędami,
  • rozliczanie kadr i płac.

Niektóre firmy oferują również możliwość korzystania z doradztwa biznesowego. W przypadku, gdy przedsiębiorca potrzebuje pomocy w sporządzaniu umów lub chce sprawdzić swoich kontrahentów, może on sięgać po opinię eksperta. 

Odpowiedzialność biura rachunkowego przed ZUS 

Zlecenie różnego rodzaju działań rachunkowych osobom, pracującym w biurze jest często bardzo przydatne. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na swoich obowiązkach i rozwijaniu swojej firmy w innych obszarach działalności. Warto jednak zaznaczyć, że oddelegowanie prowadzenia księgowości podmiotom zewnętrznym nie zwalnia z konieczności regularnego nadzoru ich pracy. W niektórych sytuacjach właściciel przedsiębiorstwa może bowiem ponieść różnego rodzaju konsekwencje wynikające z popełnienia błędów. Do takich pomyłek może należeć na przykład nieodpowiednio sporządzona dokumentacja czy błędne rozliczenie podatku. Kary z ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczą bezpośrednio podatnika, dlatego należy dokładnie monitorować działania swojego księgowego.   

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Kary i zaległości egzekwowane przez odpowiednie organy mogą okazać się bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców. To bowiem podatnik jest odpowiedzialny za wszelkie niedociągnięcia, nawet jeśli wynikają one z błędu księgowych, pracujących w biurze rachunkowym. Jest to zasada regulowana prawnie, zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, która podkreśla, że za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki odpowiada podatnik całym swoim majątkiem. 

Jaka jest odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy?

Pociągnięty do odpowiedzialności za błędy przedsiębiorca może ubiegać się za zwrot szkód, które wynikają z nierzetelnego prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe. Wynika to z art. 471 Kodeksu cywilnego. Podkreśla się jednak, że księgowy nie ponosi odpowiedzialność w przypadku, w którym popełnione przez niego błędy wyniknęły z powodu okoliczności, na które dłużnik nie miał wpływu. Będąc przedsiębiorcą, można bowiem popełnić sporo zaniedbań, na które biura rachunkowe nie mają większego wpływu. Do takich rzeczy należy między innymi niedostarczanie odpowiednich dokumentów do księgowego na czas, co powoduje spóźnianie się księgowego z daną wpłatą do urzędu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych

Każda osoba, która posiada biuro rachunkowe i świadczy w nim usługi księgowe, powinna posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Mówią o tym przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów. Działania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych pokryte są więc konkretnym ubezpieczeniem. Często, gdy klient biura rachunkowego domaga się odszkodowania, to jest ono opłacane przez dany zakład ubezpieczeniowy. 

Przestępstwa księgowych a odpowiedzialność biur rachunkowych

Poza tym, że księgowi mogą popełniać różnego rodzaju błędy i zaniechania związane z ich obowiązkami, czasami mogą zdarzyć się również przestępstwa. Jeżeli jakaś czynność księgowego zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie skarbowe bądź czyn karalny, to odpowiedzialność ponosi on lub właściciel biura rachunkowego, w którym pracuje nierzetelny pracownik. Należy jednak pamiętać, że nałożenie kary jest możliwe jedynie w momencie, gdy winę można przypisać w czasie popełnienia czynu zabronionego. 

Jakie biuro rachunkowe wybrać? 

W przypadku wybierania odpowiedniego biura rachunkowego należy kierować się nie tylko wiedzą i wykształceniem księgowego, ale także jego doświadczeniem. Warto sięgać po rady innych osób, mających okazję współpracować z daną jednostką, tak aby jak najlepiej zweryfikować ich pracę. Dobrze jest wybierać biura rachunkowe, które działają na rynku wiele lat i posiadają renomę. Należy również wspomnieć, że zlecając jakiekolwiek obowiązki księgowym, nie można zapominać o ich regularnym nadzorze, dzięki czemu współpraca będzie przebiegała znacznie lepiej. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM