Rozliczanie księgowości dużej firmy? Podatki 2019-2020 - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Rozliczanie księgowości dużej firmy? Podatki 2019-2020

Zagadnienia podatkowe, prawne i księgowe, to obszary, które są niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania każdej firmy niezależnie od jej wielkości. Badania pokazują, że około 65% przedsiębiorców korzysta z outsourcingu usług księgowych, a co drugi z nich zleca je tylko jednej firmie. W niniejszym artykule postaram się przedstawić, jak wyglądają możliwości rozliczania księgowości w przypadku dużej firmy oraz porównam plusy i minusy każdego z możliwych rozwiązań.

Rozliczanie księgowości dużej firmy 2019-2020 – definicja dużego przedsiębiorcy

Przepisy prawne w prawdzie nie podają bezpośredniej definicji dużej firmy, jednak ze względu na definicję sektora MŚP zawartą w rozporządzeniu wydanym przez Komisję Europejską można stwierdzić, że duży przedsiębiorca, to taki, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie więcej, niż 250 pracowników lub,
  • zatrudniał średniorocznie mniej, niż 250 pracowników jego roczny obrót netto przekraczał równowartość w złotych 50 mln euro lub suma aktywów bilansu przekraczała równowartość 43 mln euro.

Rozliczanie księgowości w dużej firmie 2019-2020 – możliwości

Rozliczanie księgowości dużej firmy prowadzącej pełną księgowość bardzo często przebiega przy pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Outsourcing usług księgowych na zewnątrz firmy jest działaniem długoterminowym i tworzy zupełnie nowy rodzaj więzi. Głównym argumentem przemawiającym za wyborem biura rachunkowego jako podmiotu rozliczającego księgowość w dużej firmie jest pozbycie się funkcji ubocznych i pomocniczych, a więc redukcja kosztów. W związku z tym, outsourcing usług księgowych stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejsze są ponadto inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy i inne. Duże przedsiębiorstwo, które korzysta z usług biura rachunkowego osiąga lepsze wyniki, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich szybko zwiększa swoją wartość rynkową.

Drugim rozwiązaniem jest przyjęcie założenia, zgodnie z którym rozliczanie księgowości dużej firmy powinna wziąć na siebie. Rozliczanie księgowości w dużej firmie przy udziale wewnętrznego księgowego ma liczne zalety. Należą do nich m.in. szybszy obieg dokumentów oraz bezpośredni kontakt pomiędzy działem księgowości i innymi działami w firmie. Zgodnie z takim podejściem niezbędne jest, jednak zatrudnienie odpowiedniego personelu oraz stworzenie odrębnego działu księgowego, co przekłada się na znacznie wyższe koszty osobowe. Wymaga to także zaadaptowania dodatkowej powierzchni biurowej i zainwestowania w sprzęt oraz oprogramowanie.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM