Zawyżona stawka VAT – jak dokonać korekty? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Zawyżona stawka VAT – jak dokonać korekty?

Przez pomyłkę zastosowałeś/aś zawyżoną i niewłaściwą stawkę VAT i zastanawiasz się, czy możesz dokonać korekty? Chcesz wiedzieć, co zrobić i gdzie udać się w takim przypadku? Dowiedz się, jakie konsekwencje można ponieść za wystawienie błędnej stawki VAT na fakturze i sprawdź, jak naprawić ten błąd.

Zawyżenie stawki VAT – czy podlega korekcie?

W trakcie wystawiania faktury dotyczącej dostawy towarów bądź świadczenia usług sprzedawca ma obowiązek ustalić prawidłową stawkę VAT. Jeśli w przypadku niedopatrzenia lub popełnienia błędu na dokumencie znajdzie się błędna liczba, konieczne jest jego skorygowanie. Aby naprawić błąd, należy dokonać korekty podatku VAT należnego, a obowiązek ten leży po stronie sprzedawcy. 

Korekta w związku z błędnym zawyżeniem stawki VAT na fakturze wykonywana jest na podstawie art. 29 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W nim zawarte są informacje na temat przepisów stosowanych w tego rodzaju przypadkach. 

Jak dokonuje się korekty zawyżonej stawki VAT?

W momencie stwierdzenia pomyłki na wystawionej fakturze, w której kwota VAT jest wyższa niż zamierzona, możliwe jest dokonanie korekty. Dotyczy to dokumentu, gdzie zawyżona została nie tylko stawka VAT na fakturze pierwotnej, ale również kwota podatku należnego. Obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe, jeśli podatnik posiada udokumentowaną zgodę nabywcy towaru lub usługobiorcy o tym, że akceptuje on warunki obniżenia podstawy opodatkowania. Konieczne jest również spełnienie tych warunków. Jeśli dana osoba nie ma takowej dokumentacji, to obniżenie podstawy opodatkowania dokonywane jest za okres rozliczeniowy, dopiero w momencie, gdy taką zgodę otrzyma pisemnie. 

Czy nabywca może odliczyć VAT w przypadku zawyżonej stawki VAT?

Zawyżona stawka VAT dotyczy nie tylko sprzedawcy, ale również nabywcy towaru lub usług. Jeśli na dokumencie widnieje błędna liczba, to należy mieć na uwadze, że nabywca, który otrzymuje błędną fakturę poprzez odliczenie kwoty VAT, traci więcej pieniędzy na opłacenie podatku niż w przypadku, gdyby faktura sporządzona była prawidłowo. O prawie nabywcy można przeczytać w dwóch artykułach istotnych w momencie zawyżenia stawki VAT:

w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT można przeczytać informację, iż podatnikowi używającemu towaru i usług do wykonywania opodatkowanych czynności, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa natomiast, że kwota podatku naliczonego jest traktowana jako suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokonania całej lub części zapłaty przed nabyciem towaru, lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z tymi informacjami, nabywcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w momencie, gdy:

  • nabywca jest traktowany jako aktywny podatnik VAT,  
  • zakupiony towar lub usługa wykorzystuje się do wykonywania opodatkowanych czynności, prowadzących kolejno do określenia podatku należnego,
  • transakcja została zrealizowana,
  • przedsiębiorca otrzymał od sprzedawcy fakturę z jasno wyszczególnioną kwotą podatku VAT. 

Jak skorygować fakturę z zawyżoną stawką VAT?

W celu skorygowania faktury z zawyżoną stawką VAT należy podjąć następujące kroki:

  1. Kontakt się z wystawcą faktury – w pierwszej kolejności należy skontaktować się z osobą lub firmą, która wystawiła fakturę z błędną stawką VAT. W trakcie rozmowy koniecznie trzeba poinformować ich o błędzie i poprosić o wydanie korekty.
  2. Wystawienie korekty faktury – na tym etapie należy poprosić wystawcę faktury o wystawienie tzw. „korekty faktury”. Dokument powinien zawierać wszystkie dane z pierwotnej faktury, z wyjątkiem poprawionej stawki VAT.
  3. Uzyskanie oświadczenia – w niektórych przypadkach wystawca może również poprosić o podpisanie oświadczenia, potwierdzającego, że dokonano korekty zgodnie z przepisami podatkowymi.
  4. Uaktualnienie ksiąg rachunkowych – tuż po otrzymaniu korekty faktury i/lub oświadczenia, należy zaktualizować swoje księgi rachunkowe, wprowadzając nowe dane z korekty.
  5. Poinformowanie urzędu skarbowego – jeśli zmiana stawki VAT wpłynie na rozliczenia podatkowe, koniecznie trzeba poinformować o tym odpowiedni urząd skarbowy.

Warto mieć na uwadze, że poprawki w fakturach powinny być dokładne i zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Aby zrobić to rzetelnie i prawidłowo, a także zgodnie z prawem, warto sięgnąć po pomoc eksperta księgowego lub doradcy podatkowego. To umożliwi uniknięcie dalszych problemów związanych z fakturami i rozliczeniami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM