Rozliczanie księgowości średniej firmy? Podatki 2019-2020 - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Rozliczanie księgowości średniej firmy? Podatki 2019-2020

Praktyka pokazuje, że w mikro i małych firmach korzysta się najczęściej z uproszczonej księgowości. Z kolei w przypadku jednostek średnich lub dużych księgowość prowadzona jest przeważnie w formie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). W rzeczywistości rozliczanie księgowości w średniej firmie może odbywać się na różne sposoby, a ostateczny wybór metody uzależniony jest przede wszystkim od wysokości obrotów i formy prawnej prowadzonej działalności. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Ci najczęściej wykorzystywane metody przy rozliczaniu księgowości średniej firmy wraz z wadami i zaletami każdej z nich.

Rozliczanie średniej firmy 2019-2020 – definicja

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej średnia firma, to taka, która spełnia, co najmniej dwa z trzech warunków:

  • zatrudnia mniej, niż 250 pracowników,
  • jej roczny obrót netto wynosi mniej, niż równowartość w polskich złotych 50 mln euro,
  • suma aktywów bilansu wynosi mniej, niż 43 miliony euro w przeliczeniu na polskie złote.

Jeśli chociażby jeden wymienionych warunków przewyższa normy graniczne, firmę należy uznać za jednostkę dużą. Niespełnienie minimalnej liczby warunków oznacza z kolei, że firmę należy zaliczyć do kategorii mikro lub małych przedsiębiorców (w zależności od konkretnych parametrów).

Rozliczanie księgowości średniej firmy pod względem księgowej

Rozliczanie księgowości średniej firmy sprowadza się do wyboru pomiędzy księgowością pełną, a uproszczoną. Jeżeli limit obrotów w przedsiębiorstwie nie przekroczył równowartości w polskiej walucie 2 mln euro, a charakter prawny spółki nie wymaga od jej właścicieli prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. sp. z o.o.), to firmy korzystają najczęściej z form uproszczonych, np. podatkowej księgi przychodów lub rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Korzystanie z takich metod ma wiele zalet, gdyż daje możliwość stosowania względnie prostych rozwiązań w zakresie rejestrowania i gromadzenia informacji finansowych, a także nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Jeśli, natomiast rozliczanie księgowości średniej firmy wymaga zastosowania pełnej księgowości przedsiębiorcy mają tutaj do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest outsourcing usług księgowych do firmy z zewnątrz. W tym celu można skorzystać z usług dobrego biura rachunkowego, które za odpowiednią, comiesięczną odpłatą zajmie się prowadzeniem spraw rachunkowych firmy. Drugim rozwiązaniem jest przyjęcie założenia, zgodnie z którym rozliczanie księgowości średniej firma powinna wziąć na siebie. Taka metoda wymaga zatrudnienia odpowiedniej liczby personelu oraz stworzenia odrębnego działu księgowego, co wiąże się, jednak z większymi wydatkami. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM