Podatek CIT – kto jest zobowiązany go opłacać? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Podatek CIT – kto jest zobowiązany go opłacać?

Zmiany związane z rachunkowością firm oraz podatkami, jakimi obarczeni są przedsiębiorcy, budzą często wiele wątpliwości. Dowiedz się, czym jest CIT obowiązujący właścicieli firm, sprawdź, w jaki sposób go obliczyć oraz poznaj najistotniejsze informacje w tym zakresie. 

Podatek CIT – czym jest i kogo obowiązuje?

CIT z języka angielskiego oznacza Corporate Income Tax. Zagadnienie to traktowane jest w polskim prawie przedsiębiorczym jako podatek dochodowy od wszystkich osób prawnych. CIT jest odpowiednikiem dla najpopularniejszego sposobu opodatkowania, jakim jest PIT. Niezbędne informacje w jego zakresie można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku.

Do płacenia podatku CIT zobowiązane są zarówno większe podmioty gospodarcze, jak i mniejsze z zakresu różnych branż. Najczęściej są to właściciele spółek kapitałowych (najczęściej akcyjnych i tych z ograniczoną odpowiedzialnością). Podmiotami, podlegającymi opodatkowaniu CIT, są również:

 • właściciele fundacji,
 • osoby, które posiadają stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Pełną listę osób, których dotyczy CIT, można znaleźć w ustawie określającej to zagadnienie lub na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.  

Ile wynoszą stawki podatku dochodowego CIT?

Ze względu na specyfikę przedsiębiorstw, podatek CIT dzielony jest na dwie podkategorie. Kwestią różnicującą są obejmujące je stawki, które stanowią podstawę opodatkowania. Przed rozpoczęciem działalności warto zapoznać się z obiema możliwościami i sprawdzić, w jakich sytuacjach obowiązuje każda z nich, tak aby ewentualnie uniknąć płacenia wysokich kosztów uzyskania przychodów. Ważną informacją jest fakt, że z mniejszego opodatkowania w przypadku CIT nie mogą korzystać firmy założone metodą restrukturyzacji. 

Wyróżnia się:

 • 9% podstawy opodatkowania – dotyczy małych podatników, gdzie wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza w danym roku podatkowym 2 mln euro, a także osób, których zyski (inne niż kapitałowe) wynoszą nie więcej niż 2 mln euro netto; 9% CIT obejmuje również w pierwszym roku podatkowym firmy, które rozpoczęły swoją działalność. 
 • 19% podstawy opodatkowania.

W celu obliczenia podatku CIT konieczne jest ustalenie podstawy opodatkowania, która rozumiana jest jako dochód osiągnięty w firmie, pomniejszony o koszty jego uzyskania. W przypadku opodatkowania dokumentem CIT istnieje możliwość dokonania odliczeń, które pomniejszają należność podatkową. Są to tak zwane darowizny, między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego czy cele kultu religijnego. 

Co podlega opodatkowaniu przy podatku CIT?

Opodatkowaniu CIT podlega dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Obliczany jest on jako suma dochodu z zysków kapitałowych, a także innych źródeł przychodów. Możliwe jest zwolnienie z opodatkowania w przypadku przekazania dochodów na działalność statutową, zaliczaną do jednej z niżej wymienionych:

 • naukowa,
 • naukowo-techniczna,
 • oświatowa,
 • kulturalna,
 • wspieranie inicjatyw społecznych,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna. 

W zależności od miejsca siedziby lub zarządu firmy, podatek CIT płacony jest od całości uzyskanych dochodów (w Polsce) lub ich części uzyskanej wyłącznie na terytorium kraju (firmy z siedzibą zagraniczną). 

Podatek CIT – jakie są terminy płatności?

Dla przedsiębiorców rozliczających CIT rok podatkowy traktowany jest tak samo, jak kalendarzowy. Przy wypełnianiu umowy możliwe jest jednak określenie innego roku, korzystniejszego dla przedsiębiorcy. Początkiem roku może być więc każdy inny dzień niż 1 stycznia, a rokiem podatkowym kolejne następujące po nim 12 miesięcy. Obowiązkiem podatników jest złożenie rocznego zeznania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Należy w nim poinformować o wysokości dochodu lub ewentualnej straty w danym roku podatkowym. W przypadku roku kalendarzowego umowną datą jest 31 marca. Konieczne jest również dostarczenie sprawozdania finansowego do KRS w przeciągu 6 miesięcy nowego roku obrotowego. 

Przedsiębiorcy rozliczający się według CIT, których podatek należny przekroczył kwotę 1000 złotych, są zobowiązani do wpłacania tzw. zaliczek. Mogą być one uiszczane w formie uproszczonej, czyli 1/12 podatku. Formy miesięczne wpłaca się do 20. dnia każdego miesiąca. Dla małych podatników i tych, którzy rozpoczynają działalność finansową, możliwe jest wpłacanie zaliczek kwartalnych, opłacanych do 20. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy roku podatkowego. Wybór rodzaju płaconych zaliczek należy umieścić w zeznaniu rocznym. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM