Jak sporządzić sprawozdanie finansowe? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Zbliża się koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa i musisz sporządzić sprawozdanie finansowe? Zależy Ci na tym, aby było ono przygotowane w rzetelny i prawidłowy sposób? Dowiedz się, jak to zrobić i o czym należy pamiętać, wykonując ten obowiązek.

Sprawozdanie finansowe – co to?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który każda jednostka gospodarcza ma obowiązek sporządzić. Służy on zamknięciu ksiąg rachunkowych, prowadzonych przez dany okres działania przedsiębiorstwa. O tym, że musi przygotować je każdy, kto stosuje pełną księgowość, mówi ustawa o rachunkowości. Przygotowując się do sporządzenia takiego dokumentu, należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Tylko rzetelne wypełnienie dokumentów pozwala adresatowi na odczytanie wszelkich zawartych informacji, a co za tym idzie, uniknięcie ewentualnych kar za błędne raportowanie. Dokument powinien być przygotowany w języku polskim, wraz z wykazem finansowym w walucie polskiej. Wszystkie dane liczbowe można zaokrąglić do tysiąca złotych, o ile nie zniekształca to ogólnego obrazu jednostki. 

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Każde sprawozdanie finansowe posiada ściśle określoną formę. Zachowanie wskazanego formatu dokumentu umożliwia przejrzysty odczyt wszelkich informacji. Załącznik numer 1 ustawy o rachunkowości wskazuje na to, że dokument musi zawierać:

 • nazwę oraz miejsce firmy,
 • główny przedmiot działalności,
 • nazwę sądu bądź organu prowadzącego rejestr,
 • czas trwania działalności (o ile jest on ograniczony),
 • okres, którym objęte jest sprawozdanie,
 • wskazanie o zawarciu danych łącznych (gdy jednostki organizacyjne wewnętrzne sporządzają sprawozdanie finansowe samodzielnie),
 • informacja o tym, czy dokument został przygotowany w ramach kontynuowania działalności oraz że nie istnieją ewentualne zagrożenia, mogące na nią źle wpłynąć,
 • przyjęte zasady rachunkowości,
 • pomiar wyniku finansowego,
 • sposób przygotowania sprawozdania. 

O czym należy pamiętać, tworząc sprawozdanie finansowe?

Niezbędną rzeczą podczas tworzenia sprawozdania finansowego jest wycena wszystkich składników majątku. Aby zrobić to prawidłowo i bezbłędnie należy najpierw przeprowadzić w firmie inwentaryzację i rozliczyć ją. Roczny bilans powinien wykazywać właściwie wycenione:

 • aktywa,
 • pasywa,
 • inwestycje długoterminowe,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym. 

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe dla każdego kierownika jednostki, gdzie prowadzone są księgi rachunkowe (przymusowo lub dobrowolnie). Może to dotyczyć:

 • spółek kapitałowych,
 • spółek osobowych,
 • jednoosobowych działalności gospodarczych.

Ustawa o rachunkowości, a konkretniej jej art. 53 pkt 2 mówi o tym, że roczne sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę, która w danym przedsiębiorstwie zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jeśli nie jest to kierownik jednostki, której przygotowywany dokument dotyczy, to jego podpis również dodatkowo musi się znaleźć na takim sprawozdaniu. Warto wiedzieć, że oba podpisy muszą być własnoręczne. Powinny one również być na każdym z elementów finansowego sprawozdania. Obok sygnatur należy umieścić również datę ich złożenia. 

Gdzie wysłać sprawozdanie finansowe?

W terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy je dostarczyć do urzędu skarbowego. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, aby roczny raport złożyć w sądzie rejonowym. Ma to na celu uzupełnienie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym przypadku osoba wysyłająca sprawozdanie finansowe ma na to 15 dni od momentu zatwierdzenia sprawozdania. Taki sam czas jest również na ogłoszenie raportu w Monitorze Polskim. Szeroką instrukcję co do tego, kto, gdzie, jak i kiedy powinien złożyć dokument można znaleźć na biznesowej stronie rządowej: biznes.gov.pl/pl 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM