Deklaracja PIT po terminie – jakie są konsekwencje? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Deklaracja PIT po terminie – jakie są konsekwencje?

Z różnych powodów nie udało Ci się złożyć deklaracji PIT w określonym przez władze terminie? Zastanawiasz się, jakie mogą być konsekwencje takiego działania? Poznaj możliwe skutki niezłożenia dokumentu, jakim jest PIT w terminie oraz dowiedz się, co możesz zrobić w przypadku takich opóźnień. 

Jaki obowiązuje termin składania PIT?

PIT to inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych, który pobierany jest od obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Podatki pobierane są od wszystkich osób, w zależności od odgórnie narzuconych reguł. PIT zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich. Oznacza to, iż podmiotem opodatkowanym jest jednostka, która uzyskuje określone przychody. Stawka, jaką należy uiszczać w określonym terminie jest zależna od formy opodatkowania, a także rodzaju źródła przychodów. 

Rozliczenie PIT – czym jest?

Rozliczenie PIT to nic innego jak przygotowanie i złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Deklaracja jest podstawą do zapłaty podatku lub zwrotu nadpłaty, które wynikają z niedopłaty lub nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek. Służy do tego odpowiedni formularz, który określa druk PIT. Ważne jest, aby deklarację podatkową złożyć w określonym przez władze terminie. Jest on zależny od konkretnego roku, w którym składany jest formularz. Najczęściej jest to koniec kwietnia lub początek maja roku, następującym po tym, w którym płacone były podatki. 

Warto również podkreślić, iż termin zależy od rodzajów deklaracji. Są one przydzielane do konkretnych podatników, w zależności od tego, jaki sposób rozliczania wybrali. Istnieją bowiem takie wyjątki, jak PIT-19A, którego złożenie obowiązywało do końca stycznia. 

Co grozi za niezłożenie PIT lub złożenie go po terminie?

Złożenie formularza jest obowiązkowe dla każdego. Istnieją jednak przypadki, że podatnik nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Najczęściej dzieje się tak, gdy; 

  • podatnik zapomni złożyć deklarację roczną w terminie ustawowym,
  • podatnik nie zdąży zapłacić lub dopłacić brakującego podatku,
  • podatnik nie złoży deklaracji i nie zapłaci podatku. 

W przypadku nieterminowych działań lub braku ich podjęcia należy spodziewać się nałożenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Zazwyczaj jej wysokość zależy od wysokości podatku, jaki nie został zapłacony. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Konsekwencje te określa jednak Ustawa z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks Karny Skarbowy. Podatnik w przypadku nie złożenia deklaracji PIT może być ukarany za jedno z dwóch działań określonych, jako:

  • wykroczenie – najczęściej, gdy kwota nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia,
  • przestępstwo skarbowe – w przypadku przekroczenia określonej kwoty.

Należy mieć świadomość, iż w przypadku przestępstwa skarbowego, na podatnika może być nałożona bardzo wysoka kara grzywny lub nawet, w najgorszym wypadku, kara pozbawienia lub ograniczenia wolności. Negatywnych konsekwencji można się również spodziewać za złożenie PIT w spóźnionym terminie. Najczęściej trzeba liczyć się z koniecznością uregulowania zapłaty, a także wpłaceniem odsetek za zwłokę. Niekiedy dodatkową karą jest przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. 

Opóźnienia w złożeniu PIT – co należy zrobić?

Urząd skarbowy nie może odmówić przyjęcia deklaracji PIT. Za niezłożenie dokumentu w terminie lub zrobienie tego znacznie późniejszej niż się powinno grożą jednak wyżej wymienione konsekwencje. Istnieją jednak działania, które można podjąć w celu ich uniknięcia. Nie należy czekać na wezwanie płynące z urzędu, a jak najszybciej rozliczyć PIT. Konieczne jest również wyrażenie tzw. czynnego żalu. 

Czynny żal – czym jest? 

Czynny żal to pisemne zawiadomienie urzędu o popełnieniu czynu zabronionego. Jego złożenie powoduje, iż podatnik może uciec od kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie. Należy je złożyć listem poleconym bądź osobiście w danym urzędzie na sali obsługi. Dopuszczalne są momenty, gdy podatnik wyraża czynny żal ustnie do protokołu. Podczas składania takiego dokumentu konieczne jest podanie okoliczności, w których doszło do popełnienia czynu zabronionego. Należy wówczas opisać przewinienia i ujawnić ich powody i okoliczności. 

Kiedy złożyć czynny żal?

Bardzo ważne jest, aby czynny żal złożyć przed rozpoczęciem działań ścigających przez odpowiednie organy takich, jak:

  • przeszukania,
  • czynności sprawdzające,
  • kontrole zmierzające do ujawnienia przestępstwa,
  • powiadomienia.

W przypadku decyzji o złożeniu czynnego żalu, należy również pamiętać o uregulowaniu niezapłaconych podatków wraz z odsetkami za zwłokę. 

Niezłożenie deklaracji PIT może mieć różne przyczyny. Warto jednak o tym pamiętać, tak aby uniknąć negatywny konsekwencji. Jeśli podatnik nie wie, w jaki sposób poprawnie wypełnić deklarację, może zgłosić się do sprawdzonego biura rachunkowego. Pomoc ze strony ekspertów jest nie tylko gwarancją prawidłowo wypisanych formularzy, ale także terminowego złożenia ich w odpowiednich urzędach. 

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM