Zerowy PIT dla młodych – na czym polega? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Zerowy PIT dla młodych – na czym polega?

Chcesz skorzystać z zerowego PIT dla młodych? Zastanawiasz się, jakie warunki musisz w tym celu spełnić? Dowiedz się, jakie preferencje podatkowe Cię dotyczą i co należy zrobić, aby z nich skorzystać. 

Czym jest zerowy PIT i kogo dotyczy? 

W 2019 roku w Polsce został wprowadzony tzw. zerowy PIT. Jest to preferencja podatkowa, która dotyczy dochodu osób fizycznych. Z potocznie zwanej ulgi dla młodych mogą skorzystać wszyscy, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Początkowo obowiązywała ona wyłącznie z prowadzenia czynności pracowniczych w ramach umowy o pracę i zlecenie. Zaktualizowana wersja ustawy mówi jednak również, że z zerowego PIT mogą także skorzystać osoby przebywające na praktyce absolwenckiej lub stażu uczniowskim. 

Na czym polega zerowy PIT? 

Osoby, które decydują się na skorzystanie z zerowego PIT, mają możliwość nieuiszczania podatku z przychodów z pracy. Aby rozpocząć ulgę, podatnik nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych działań. Przypada ona bowiem bezpośrednio z mocy ustawy, a więc działa w sposób automatyczny. Nie jest wskazane więc składanie oświadczeń czy wniosków do płatników. Istnieje jednak jeden warunek odstępujący od tej zasady. Pisemną prośbę należy wnieść wtedy, gdy podatnik może skorzystać z zerowego PIT, jednak nie chce, by płatnik stosował ulgę w trakcie poboru zaliczek. Taki wniosek należy przygotować samodzielnie, a następnie przełożyć go bezpośrednio swojemu pracodawcy. Takie działanie ma funkcję ochronną podatnika, w przypadku ewentualnej konieczności dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu. 

Warto podkreślić, iż przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku oraz do podstawy obliczenia podatku w trakcie wykazywania rocznego zeznania podatkowego. Dotyczy to zarówno podatników, obliczających podatek, jak i płatników takich jak np. zakłady pracy czy zleceniodawcy.

PIT zerowy – najważniejsze warunki 

Jak podkreślono wcześniej, bardzo ważnym warunkiem umożliwiającym młodej osobie skorzystanie z zerowego PIT jest jej wiek. Podatnik może czerpać korzyści z ulgi do momentu ukończenia 26. roku życia. Warto jednak wiedzieć, iż istnieje również drugi zapis, warunkujący jej przyznanie i jest to maksymalna kwota przychodów. Osoba, która chce skorzystać z zerowego PIT, nie powinna zarobić więcej niż określona w ustawie kwota wynosząca 85 528 złotych. Jeśli jednak się tak stanie, Minister Finansów podkreśla, iż „po przekroczeniu limitu zwolnienia ww. przychody młodego podatnika podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad obowiązujących w systemie podatkowym”.

W momencie, gdy podatnik pozostaje w związku małżeńskim, limit ten przysługuje osobno na każdą osobę (niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego). Trzeba jednak wiedzieć, iż niewykorzystanie limitu przez jednego małżonka, nie warunkuje do przejęcia go przez drugiego. Ulga nie przechodzi więc na inną osobę niż podatnik, dla której jest stosowana. Co więcej, limit ten nie jest również kontynuowany w następnych latach. 

Ulga podatkowa – jakie przychody się wliczają?  

Każdy podatnik, który nie przekracza dochodu wynoszącego 85 528 złotych i nie ukończył 26. roku życia, ma możliwość zaoszczędzenia sporej liczby pieniędzy. Nie każdy przychód jest jednak objęty ulgą. PIT zerowy przysługuje w przypadku:

  • przychodów z tytułu umowy o pracę – w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, a także dodatki różnego rodzaju jak np. stażowy czy zadaniowy,
  • przychodów z tytułu umowy zlecenie – wykonanie usługi i otrzymanie wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą bądź właścicielem nieruchomości,
  • przychodów z praktyki absolwenckiej – mowa o praktyce absolwenckiej objętej ustawą z 17 lipca 2009 r.,
  • przychodów ze stażu uczniowskiego – wszystkie należności przysługujące dzięki odbyciu stażu uczniowskiego (podstawa prawna z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

Inne należności, które nie wynikają z wyżej wymienionych przychodów lub te, które są zwolnione od podatku na podstawie odrębnego tytułu, podlegają opodatkowaniu ryczałtem lub w przypadku niektórych zaniechany jest pobór podatku na podstawie rozporządzenia, nie są objęte opisywaną ulgą.

Ulga podatkowa dla młodych – kiedy się kończy?

Jak podkreśla ustawa, PIT zerowy przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia. Dzień urodzin jest końcową datą, w momencie, której przysługuje mu ulga. Wszelkie przychody, które podatnik uzyska po tym ważnym dniu, nie są w żaden sposób dłużej uwzględniane w uldze. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.). 

Podatnik, który korzysta z ulgi podatkowej, musi pamiętać, iż nie jest zwolniony tym samym od odprowadzania składek na ZUS i NFZ, w przypadku, gdy jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM