VAT-UE – kiedy trzeba składać deklarację? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

VAT-UE – kiedy trzeba składać deklarację?

Jesteś przedsiębiorcą dokonującym transakcji unijnych? Jednym z Twoich obowiązków jest złożenie deklaracji VAT-UE. Dowiedz się, w jaki sposób to zrobić i sprawdź, z jakimi konsekwencjami możesz się spotkać w przypadku niedopilnowania tej konieczności. 

Deklaracja VAT-UE – co to takiego?

Przedsiębiorcy coraz częściej podejmują się współprac z firmami zagranicznymi. To wiąże się z zawieraniem transakcji poza terenem Polski. Deklaracją VAT-UE nazywa się informację, która ma za zadanie podsumować dokonywane przez podatnika transakcje na tle wewnątrzwspólnotowym. Podsumowanie to składa się w ramach zarejestrowania w urzędzie jako czynny podatnik VAT-UE. 

Deklarację VAT-UE można określić jako istotny i niezbędny do działania na rynku zagranicznym formularz podatkowy, który przedsiębiorcy zobowiązani są składać w Unii Europejskiej. Celem tego jest głównie rozliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) dotyczącego transakcji międzykrajowych, nie jest to natomiast deklaracja podatkowa, a raczej dokument sprawozdawczy. 

Kto musi zarejestrować się do VAT-UE?

Rejestracja do VAT-UE jest obowiązkowa dla każdego czynnego podatnika. Regulację tę szczegółowo opisuje art. 97 ust. 1 ustawy o VAT, który podkreśla, że czynność należy wykonać przed nabyciem towarów od kontrahenta z UE, przed sprzedażą towarów kontrahentowi z UE. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wykonywania i nabywania usług. 

Jeśli podatnik jest zwolniony z VAT, to jego obowiązek rejestracji do VAT-UE zaczyna się w momencie, kiedy wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekracza kwotę 50 000 złotych lub gdy świadczył on lub nabył usługę we współpracy z kontrahentem, gdzie miejscem wykonania transakcji był kraj nabywcy. 

Do czego zobowiązuje rejestracja VAT-UE?

Zarejestrowanie się do VAT-UE nie jest jednoznaczne z obowiązkiem naniesienia opłaty. Informacja podsumowująca nie określa bowiem kwoty, w jakiej podatek powinien być uiszczony. Aby miało to prawne zastosowanie, konieczne jest złożenie formularza VAT-R. Obowiązek ten mają zarówno podatnicy zwolnieni, jak i opodatkowani VAT. 

Deklaracje VAT-UE są składane w odpowiednich urzędach skarbowych w kraju, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany jako płatnik VAT. Terminy składania deklaracji różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj odbywają się regularnie, na przykład miesięcznie lub kwartalnie. W Polsce najczęściej przyjmuje się termin do 25. dnia miesiąca, który następuje po tym, gdzie doszło do zdarzenia określającego obowiązek. 

Co zawiera informacja VAT-UE?

Jak wspomniano wcześniej, deklaracja VAT-UE jest formą podsumowania zrealizowanych transakcji z kontrahentami zagranicznymi. Dotyczy to przede wszystkim:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
 • Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług.

Nie każdy podatnik zdaje sobie sprawę, że w ramach deklaracji VAT-UE zawierane są również ewentualne informacje o przemieszczeniu towarów na terytorium jednego z państw członkowskich UE.

Holistyczne rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych powinno się dokumentować kilkoma drukami:

 • VAT-UE,
 • VAT-UE/A,
 • VAT-UE/B, 
 • VAT-UE/C.

To który z dokumentów podatnik powinien wypełnić, jest z góry określone zgodnie z ilością pozycji transakcji, jaka jest składana w deklaracji. W trakcie wypełniania podatnik powinien zawrzeć takie informacje, jak:

 • opis WDT (część C),
 • opis obejmujący WDT (część D),
 • usługi (część E),
 • liczba złożonych załączników (część F),
 • podpis przedsiębiorcy.

Jeśli wypełnienie dokumentu sprawia podatnikowi trudność lub zależy mu na wpisaniu wszystkich informacji w sposób prawidłowy, to ma on możliwość skorzystania z doradztwa biznesowego. Tego rodzaju pomoc świadczą księgowi prywatni, jak i biura rachunkowe.

Jak złożyć deklarację VAT-UE?

Przedsiębiorca, który nie jest czynnym podatnikiem i nie dokonał on transakcji w danym okresie rozliczeniowym, nie ma on obowiązku składania informacji VAT-UE. Nie ma również konieczności umieszczania tzw. zerowych informacji, a więc takich, których dokonano z kontrahentem spoza UE. 

Informację VAT-UE składa się internetowo w wersji elektronicznej. Należy jednak podkreślić, że wywiązanie się z tego obowiązku nie zwalnia z dodatkowego dostarczenia dokumentu JPK_V7. 

W przypadku wątpliwości lub konkretnych pytań odnośnie do statusu podatnika VAT-UE, a także składania deklaracji VAT-UE i związanych z tym obowiązków, zaleca się skonsultowanie z odpowiednim organem podatkowym lub specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM