Czym jest nadwyżka VAT i co można z nią zrobić? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Czym jest nadwyżka VAT i co można z nią zrobić?

Nie każdy podatnik wie, że w przypadku posiadania nadwyżki podatku VAT istnieje możliwość przeniesienia nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy. Prowadząc przedsiębiorstwo, warto poznać wszelkie obowiązujące prawa i obowiązki. Dowiedz się więc, czym jest nadwyżka VAT i co można z nią zrobić.

Nadwyżka podatku VAT – czym jest?  

Nadwyżka podatku VAT oznacza nic innego jak uzbieranie się większej kwoty z danego okresu rozliczeniowego z przewagą zakupów nad sprzedażą. Rozumiane jest to jako podatek VAT naliczony w przypadku faktur zakupu oraz podatek VAT należny dotyczący faktur sprzedaży. Niekiedy nadwyżka jest również obecna w przypadku, gdy danym miesiącu zakupów wynikających z potrzeb przedsiębiorstwa było mniej niż w miesiącu, w którym wykazana została nadwyżka VAT w JPK_V7. 

W zależności od rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa, a także sposobu prowadzenia działalności, wyróżnia się kilka sytuacji, w jakich występuje nadwyżka podatku VAT. Najczęściej jednak uwzględniany jest zapis, iż w momencie, gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa w okresie rozliczeniowym, od kwoty podatku należnego, występuje nadwyżka VAT. W takim przypadku możliwe jest:

  • ubieganie się o uzyskanie nadwyżki na rachunek bankowy,
  • wystąpienie o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, a więc ten, który wykorzystuje się w przypadku podzielonej płatności,
  • przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowym. 

Nadwyżka podatku VAT – co warto zrobić?

Jak wspomniano wcześniej, istnieje kilka możliwości, jakie ma przedsiębiorca, u którego nastąpiła nadwyżka podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. Każdą z opcji warto dokładnie przemyśleć, zastanawiając się nad tym, które rozwiązanie będzie dla niego najkorzystniejsze. W przypadku braku odpowiedniej wiedzy lub pojawienia się ewentualnych wątpliwości warto skorzystać z doradztwa biznesowego. Wykształceni księgowi w biurach rachunkowych świadczą pomocą opartą na zdobytym doświadczeniu oraz profesjonalnej wiedzy. 

Należy mieć na uwadze, iż nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym zwraca Urząd właściwy dla danego podatnika. W przypadku chęci uzyskania takiej różnicy VAT konieczne jest wyrażenie takiej chęci poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. 

Kiedy następuje zwrot nadwyżki podatku VAT?

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej są terminy. Otrzymanie zwrotu po otrzymaniu przez urząd wniosku podatnika następuje w terminie do 60 dni. Termin liczony jest od dnia złożenia rozliczenia VAT, gdzie wskazana jest kwota nadwyżki podatku VAT. Czas 60 dni jest podstawą, która w niektórych przypadkach może jednak zostać wydłużona lub skrócona. Dzieje się tak w dwóch przypadkach.

  • Wydłużenie zwrotu nadwyżki VAT o 180 dni następuje w momencie, gdy podatnik nie wykaże żadnej sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym (nawet tej nieopodatkowanej).
  • Skrócenie terminu w ciągu 25 dni, gdy podatnik wniósł o zwrot na rachunek bankowy i spełnia on warunki opisane w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT lub też wniósł o zwrot na rachunek VAT. 

Art. 87 ust. 5a i 6a ustawy o VAT mówi o tym, że w przypadku skrócenia terminu zwrotu ze 180 dni na 60 lub zwrotu na rachunek VAT w terminie 25 dni, oprócz spełnienia warunków wskazanych w ustawie, podatnik musi złożyć pisemny wniosek do urzędu skarbowego, informujący o chęci skorzystania z wybranego terminu.

Niekiedy dzieje się tak, iż naczelnik urzędu skarbowego przedłuża wyżej wymienione terminy ze względu na konieczność dodatkowej weryfikacji.

Nadwyżka VAT a jej zasadność

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że różnica wypłacana podatnikowi przez urząd skarbowy odbywa się manualnie. Przed dokonaniem zwrotu weryfikowana jest więc jego zasadność. Jak wspomniano wcześniej, możliwe jest przedłużenie dokonania różnicy między VAT w momencie, gdy pojawią się wątpliwości co do tego, czy przedsiębiorcy należy się tego rodzaju wypłata. Istnieją przypadki, gdzie termin zwrotu został wydłużony nawet o kilka lat. Niekiedy włączane są w to nie tylko weryfikacje kontrahentów, ale również rozpoczęcie innych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, czy nawet postępowania podatkowego. Jeśli zasadność otrzymania zwrotu VAT zostanie wykazana, to należna kwota wypłacana jest wraz z odsetkami (50% odsetek za zwłokę). O swoich prawach, tak jak w przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości, warto dowiedzieć się od doświadczonych księgowych.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM