Kiedy można odliczyć VAT za hotel? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Kiedy można odliczyć VAT za hotel?

Zdarza się, że przedsiębiorca lub jego pracownik w celu prawidłowego wykonania obowiązków zawodowych zobligowany jest do podróżowania poza miejsce swojej pracy. W takich przypadkach często korzysta się z usług hotelowych. Sprawdź, czy od tego rodzaju czynność można odliczyć podatek VAT.

Usługa hotelowa jako koszt firmowy – czy to możliwe?

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podkreśla jasno, iż kosztem uzyskania przychodu jest wydatek, jaki zostanie poniesiony w wyniku osiągnięcia przychodów lub zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów w firmie. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest przestrzeganie tej zasady oraz odpowiednie fakturowanie różnego rodzaju wydatków. Niekiedy do prawidłowego działania biznesu konieczne są podróże służbowe, wiążące się z korzystaniem z usług hotelowym. Ich koszty są zazwyczaj dość wysokie, co bardzo często może odbijać się na zyskach firmowych. Faktura za tego rodzaju wydatki może zostać jednak uznana za koszt uzyskania przychodu. Konieczne jest odpowiednie sporządzenie dokumentu, w którym zaznaczone zostanie, iż usługi te poniesiono w celu prowadzenia działalności. 

Jak odliczyć VAT za hotel? 

Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia VAT za fakturę powstałą w wyniku korzystania z usług hotelowych, jednak nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku VAT. Ustawa o VAT w art. 88 ust. 1 pkt 4 jasno podkreśla, iż kwoty tej nie można pomniejszyć w przypadku, gdy podatnik korzysta z usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabywania gotowych posiłków dla pracowników świadczących przewóz innych osób). Ze względu na ten punkt, wydatki za usługi hotelowe księgowane są w kwocie brutto do kosztów. Zgodnie z nią:

„Art. 88 ust. 1 ustawy o VAT: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: (…)
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) (uchylony)
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.”

Wyjątkiem są jednak usługi kompleksowe. Jeśli podatnik poniesie koszty związane z inną usługą np. za szkolenie dla pracowników, delegacje itd., to możliwe jest odliczenie VAT za nocleg oraz pożywienie. W takim przypadku usługa hotelowa przyjmuje bowiem charakter pomocniczy, który pomógł w osiągnięciu danego celu. 

Jak fakturować usługę hotelową? 

Jeśli przedsiębiorca zamierza odliczyć podatek VAT za opłaconą usługę hotelową, to powinien on uwzględnić na fakturze wymienioną wyżej czynność kompleksową. Najczęściej na dokumencie widnieje nazwa „usługa konferencyjna” lub „usługa szkoleniowa”. Trzeba pamiętać, że nocleg oraz wyżywienie w takim przypadku mają charakter pomocniczy wobec wymienionej na fakturze głównej usługi. Tak sporządzony zapis nie odbiera jednak możliwości odliczenia podatku VAT za wszystkie poniesione koszty. Najczęściej wydatki te traktowane są jako inne koszty poniesione z działalnością gospodarczą.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

WOEM