Przekazanie przedsiębiorstwa – jak rozliczyć PIT? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Przekazanie przedsiębiorstwa – jak rozliczyć PIT?

Chcesz przekazać swoje przedsiębiorstwo jako darowiznę i zastanawiasz się, jaki obowiązek generuje to w przypadku rozliczania podatku PIT? Dowiedz się, jak wygląda obowiązek prawny w trakcie przekazywania towarów trwałych i handlowych, które są nieodłączną formą przedsiębiorstwa.

Rozliczenie PIT w przypadku przekazania przedsiębiorstwa – co warto wiedzieć?

Wiele osób planujących przekazanie przedsiębiorstwa innej osobie zastanawia się, czy wiąże się to z koniecznością opłacenia podatku PIT. Sama czynność tego rodzaju, która odbywa się w drodze darowizny, nie niesie za sobą obowiązku opodatkowania. Należy jednak mieć na uwadze, że polskie prawo przewiduje pewne wyjątki, które dotyczą w szczególności środków trwałych i handlowych. Te często wchodzą w skład przedsiębiorstwa, a to jako całość traktowana jest w inny sposób. Na drodze darowizny konieczne jest przeanalizowanie każdej grupy składników firmowych. Polskie prawo mówi o tym, że istnieje podatek od darowizn, dla którego przewidziane są trzy grupy podatkowe. Ze zwolnienia mogą skorzystać najczęściej członkowie najbliższej rodziny.

Reasumując, sama decyzja o przekazaniu przedsiębiorstwa nie generuje żadnego obowiązku prawnego związanego z opłaceniem podatku PIT. Informację tę można znaleźć w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, gdzie przepisów nie stosuje się do czynności regulowanych oddzielną ustawą od spadku i darowizn. 

Przekazanie przedsiębiorstwa a ustawa PIT 

Należy wiedzieć, że ustawa o PIT nie wskazuje o bezpośrednim przekazaniu przedsiębiorstwa w holistycznym jego ujęciu. Jak wspomniano wcześniej, wszystkie składniki firmy są brane pod uwagę osobno, co wiąże się z koniecznością uwzględnienia innych przepisów. 

Jednym z przepisów, jakie warto wziąć pod uwagę, decydując się na przekazanie przedsiębiorstwa, jest fakt, iż jeśli oddawane są środki trwałe w formie darowizny, to należne jest zastosowanie zasady kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że osoba obdarowująca nie ma obowiązku korygowania poprzednio zrealizowanych odpisów. A nowy właściciel przedsiębiorca nie może natomiast dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całkowicie umorzonej wartości z początku. Dokonane odpisy amortyzacyjne pozostają w mocy, natomiast późniejsze nieodpłatne przekazanie danego środka trwałego nie przekreśla ich wartości. 

Oddanie towaru handlowego w ramach przekazania przedsiębiorstwa

Składnikiem majątkowym, który poza środkami trwałymi wchodzi w skład przedsiębiorstwa, jest towar handlowy. Ustawa o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 11) mówi, że wydatki, jakie ponoszone są na uzyskanie tego rodzaju produktów (rzeczy handlowych i materiałów) nie przechodzą jednocześnie jako koszt uzyskania przychodów dla darczyńcy w trakcie przekazywania darowizny. Osoba, która jest darczyńcą, ma obowiązek zaksięgować ich wartość, co wiąże się ze stworzeniem specjalnej listy w Księdze Przychodów i Rozchodów. W momencie przekazania przedsiębiorstwa wydatki nie będą miały związku z tą działalnością. Konieczne więc jest w tym momencie dokonanie niezbędnych korekt dotyczących ponoszonych wydatków na nabycie towarów stanowiących przedmiot darowizny.

Jak zmienić właściciela w przedsiębiorstwa? 

Chcąc dokonać przepisania jednoosobowej działalności gospodarczej na inną osobę, należy pamiętać, że umowa darowizny powinna zawierać informację o tym, jakie składniki materialne i niematerialne są zbywane. Dokument musi być notarialnie poświadczony. Aby uzyskać zwolnienia podatkowego od przekazanej darowizny, konieczne jest złożenie formularza SD-Z w ciągu pół roku od przekroczenia progu otrzymanego przedsiębiorstwa. Mogą dokonać tego członkowie najbliższej rodziny, a więc małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), a także kilka innych osób wliczających się w skład najbliższych osób obdarowującego. Przekazując przedsiębiorstwo innemu podatnikowi, konieczne jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy ze zbywcy na nabywcę. 

Aby wszelkie formalności były wypełnione prawidłowo, warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat przekazywania przedsiębiorstwa. Są one dostępne na oficjalnej stronie biznes.gov.pl. Warto również skorzystać z doradztwa biznesowego, które oferowane jest między innymi w niektórych biurach rachunkowych.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM