Przekazanie przedsiębiorstwa – jak rozliczyć VAT? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Przekazanie przedsiębiorstwa – jak rozliczyć VAT?

Chcesz przekazać swoje przedsiębiorstwo komuś innemu i zastanawiasz się, jakie niesie to za sobą konsekwencje prawne? Zależy Ci na tym, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczyć VAT w tego rodzaju przypadku? Sprawdź, co należy zrobić w sytuacji przekazania przedsiębiorstwa i co mówi o tym polskie prawo. 

Przekazanie przedsiębiorstwa a podatek VAT – co warto wiedzieć?

Przekazanie przedsiębiorstwa można rozumieć jako oddanie go w formie darowizny i w takim przypadku nie jest to traktowane jako sprzedaż odpłatna. 

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepis ten nie obowiązuje osób, które dokonują zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. Nabycie przedsiębiorstwa w przypadku spadku obejmowane jest natomiast według określonych warunków, nawet jeśli stopień pokrewieństwa jest możliwie najbardziej wiążący. 

Transakcja przekazania przedsiębiorstwa zgodnie z tym prawem:

  • nie generuje należnego podatku VAT,
  • nie powoduje konieczności dokonania korekty podatku odliczonego wcześniej od przekazywanych składników majątkowych,
  • ewentualna korekta dokonywana powinna być przez nabywcę przedsiębiorstwa. 

Czy przekazanie przedsiębiorstwa generuje obowiązek zapłacenia podatku VAT?

W związku z wyżej wymienionymi czynnościami prawnymi należy pamiętać, że transakcja przekazania przedsiębiorstwa jest neutralna na gruncie podatku VAT. Jest to zapis, który obowiązuje niezależnie od tytułu prawnego. W momencie, gdy przekazanie przedsiębiorstwa zwolnionego od podatku VAT w formie darowizny np. osobie z rodziny nie generuje konieczności zapłacenia podatku VAT. Jednak ze względu na zmianę celu użytkowania składników firmowych z tych używanych do czynności opodatkowanych na te, które są zwolnione z opodatkowania, należy spełnić jeden ważny warunek. Osoba, której przekazana jest działalność gospodarcza, ma obowiązek skorygowania odliczonego wcześniej przez byłego właściciela podatku VAT.

Jakie warunki należy spełnić, aby nie zapłacić podatku VAT?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jeśli chce się odstąpić od konieczności opodatkowania przekazanego przedsiębiorstwa, konieczne jest oddanie całej formy działalności gospodarczej. Przepisy nie są w tym kierunku dość jasne, dlatego w przypadku ewentualnych wątpliwości, warto sięgnąć po opinię doradcy biznesowego. Powszechnie przyjęte stanowisko w orzecznictwie mówi także o tym, iż kolejny obowiązkiem, jakim należy spełnić w celu wyłączenia transakcji z opodatkowania, jest konieczność kontynuacji prowadzenia przedsiębiorstwa przez osobę obdarowaną, a więc nabywcę. 

Kontynuowanie działalności gospodarczej przy zbyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza, że po dokonaniu transakcji nabywca kontynuuje prowadzenie tego przedsiębiorstwa lub jego części. Jeśli więc osoba, która otrzymała przedsiębiorstwo w formie darowizny i dokonała tym samym sprzedaży wszystkich składników jej majątku firmowego, nie ma możliwości skorzystania z wyłączenia opodatkowania VAT. 

Przekazanie przedsiębiorstwa – co jeszcze warto wiedzieć?

Bardzo istotne w trakcie przekazywania przedsiębiorstwa jest określenie definicji tego pojęcia. Mimo iż ustawa o VAT nie opisuje opisywanego słowa, to za obowiązujące przyjmuje się znaczenie w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jest to więc zespół składników zarówno materialnych, jak i niematerialnych, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem przekazania musi być więc zorganizowany zespół właśnie tych składowych, a za zbycie przedsiębiorstwa nie uważa się darowizny wyłącznie kilku składników majątku firmowego. 

Warto mieć na uwadze, że jeśli braki w określonych elementach majątku nie mają znaczącego wpływu na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, to nie powinny one uniemożliwić przeprowadzenia transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa. W przypadku jego zbycia wystarczy, że nabywca otrzyma minimalne środki umożliwiające kontynuowanie wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej.

Decydując się na darowiznę przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że czynność ta ma konsekwencje związane z podatkiem VAT. Dzieje się tak ze względu na to, iż powoduje to przeniesienie (sukcesję) praw i obowiązków podatkowych między darczyńcą a obdarowanym. W wyniku tego to obdarowany staje się odpowiedzialny za regulowanie podatku VAT w zakresie korekty podatkowej. W celu dokładnej analizy indywidualnej sytuacji podatników, warto udać się do doradcy biznesowego lub biura rachunkowego specjalizującego się w darowiznach.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM