Sprzedaż nieruchomości – podatek VAT czy PCC? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Sprzedaż nieruchomości – podatek VAT czy PCC?

Każda osoba, która jest zainteresowana sprzedażą swojej nieruchomości, powinna wiedzieć, że wiąże się to z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest odprowadzenie prawidłowego podatku. Dowiedz się, czy przy sprzedaży nieruchomości obowiązuje podatek VAT, czy PCC oraz kto jest odpowiedzialny za jego odprowadzenie. 

Podatek od sprzedaży nieruchomości – najważniejsze informacje

Każda osoba, która uzyskała dochód poprzez sprzedaż nieruchomości, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku. Jego wartość na przestrzeni lat nieustannie się zmieniała. W 2022 roku wysokość określana była jako 19% uzyskanej kwoty (otrzymanego dochodu, a nie wartości mieszkania lub domu). Nieruchomością zgodnie z art. 46 kodeksu cywilnego jest każda część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności. W definicję tę wliczane są:

  • grunty,
  • budynki,
  • części budynków.

Warto podkreślić, że opodatkowana powinna być zarówno sprzedaż, jak i zamiana nieruchomości i praw majątkowych. Ważny jest w tym przypadku czas. Opodatkowaniu podlega każdy, kto przed upływem pięciu lat (liczonym od końca roku kalendarzowego) nabył nieruchomość lub jej część bądź uzyskał prawo do domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego i użytkowego lub użytkowania gruntów. Określoną prawnie kwotę należy zapłacić do 30 kwietnia kolejnego roku wraz ze złożeniem deklaracji PIT-39 w urzędzie skarbowym. 

Podatek VAT czy PCC – co obowiązuje przy sprzedaży nieruchomości?

Nie każdy wie, że sprzedający nieruchomość powinien także odprowadzić podatek PCC, czyli ten od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym, a nie sprzedającym. Deklarację PCC należy złożyć w odpowiednim terminie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (zazwyczaj określanego wg położenia nieruchomości). Podstawą prawną określającą ten obowiązek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, to podatek powinien być zapłacony bezpośrednio u notariusza. Wysokość daniny wynosi 2% wartości rynkowej nabytej nieruchomości. 

Zapłacenie podatku PCC nie obowiązuje w momencie, gdy czynności cywilnoprawne objęte są już podatkiem VAT lub gdy jedna ze stron jest z niego zwolniona. Każda transakcja, która jest opodatkowana VAT, nie podlega więc już pod podatek PCC. 

Kiedy możliwe jest zwolnienie z VAT przy sprzedaży nieruchomości?

W ustawie o VAT w art. 43 ust. 1 pkt 10 można znaleźć niektóre budynki oraz ich części, jakie mogą być zwolnione z podatku. Najważniejsza w tym przypadku jest kwestia związana z tzw. pierwszym zasiedleniem. Jeśli podatnik chce skorzystać ze zwolnienia, musi wziąć pod uwagę, że transakcja powinna dotyczyć nieruchomości, co do której dokonuje się pierwszego zasiedlenia lub w momencie, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a kolejnym minęło nie więcej niż dwa lata. 

Zasiedlenie traktowane jest jako oddanie nieruchomości do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi bądź rozpoczęcie tej czynności na potrzeby własne. Okres pierwszego zasiedlenia dla celów VAT liczony jest od oddania do użytkowania po dokonaniu ulepszenia nieruchomości w momencie, gdy przewyższa ono 30% wartości początkowej. 

Sprzedaż nieruchomości – co warto pamiętać?

Reasumując, sprzedając nieruchomość, należy mieć na uwadze, iż konieczne jest jej opodatkowanie. W momencie, gdy nie podlega ona VAT, konieczne jest zapłacenie podatku PCC, które ciąży na kupującym i wynosi 2% wartości rynkowej. Za przekazanie prawidłowo obliczonej kwoty odpowiedzialny jest jednak notariusz, u którego sporządzany jest akt notarialny. Pracownik ten przekazuje sumę od kupującego do urzędu skarbowego. Jeśli jednak czynności cywilnoprawne zawarte w umowie (poza umową spółki) są opodatkowane VAT, to PCC w tym przypadku nie występuje. Wtedy konieczne jest odprowadzenie podatku związanego VAT i najczęściej czynność ta leży w obowiązku sprzedającego.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM