Sprzedaż samochodu firmowego — czy jest objęta podatkiem? - Biuro Rachunkowe M&B Wrocław

Sprzedaż samochodu firmowego — czy jest objęta podatkiem?

Dysponujesz samochodem firmowym i w najbliższym czasie chcesz go sprzedać? Zastanawiasz się, czy zbycie pojazdu wchodzącego w skład majątku przedsiębiorstwa zobowiązuje do zapłacenia podatku? Dowiedz się, czy sprzedaż auta wiąże się z uiszczeniem odpowiednich opłat podatkowych.

Do czego służy samochód firmowy?

Prowadzenie firmy to szereg obowiązków zawodowych dla jej właściciela. Bardzo często wykonywanie przez niego pracy zmusza do zainwestowania w pojazd mechaniczny. Niekiedy jest on również zmuszony do zakupu samochodu ze względu na ułatwienie obowiązków pracowniczym osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie. 

O samochodzie firmowym można mówić wtedy, gdy pojazd wpisany jest do majątku firmy. Jest to więc środek trwały w przedsiębiorstwie, który powinien służyć wyłącznie do czynności umożliwiających prowadzenie działalności. 

Pojazd firmowy może być przepisany z prywatnej własności na firmową. W tym przypadku konieczne jest ustalenie wartości początkowej auta i sporządzić oświadczenie o przeniesieniu. Istnieje również możliwość zakupu nowego lub używanego pojazdu. W takiej sytuacji „zakup na firmę” zobowiązuje do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji i prawidłowym rozliczeniu (warto rozważyć takie dokumenty, jak umowa sprzedaży, faktura VAT 23%, faktura marża).

Samochód firmowy — co warto wiedzieć?

Jeśli właściciel firmy lub jej pracownicy wykorzystują samochód firmowy wyłącznie do celów umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, to istnieje możliwość wpisania tego elementu do ewidencji środków trwałych. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, na które decyduje się większość przedsiębiorców. Dzięki tej czynności możliwe jest bowiem:

  • rozliczanie wydatków z zakresu finansów przedsiębiorstwa,
  • ujmowanie w kosztach firmy wartości pojazdu w postaci odpisów amortyzacyjnych,
  • zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeśli decyzja po stronie przedsiębiorcy jest taka, że decyduje się on na wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych firmy, to musi on jednak liczyć się z koniecznością dodatkowych obowiązków z zakresu podatku VAT i podatku dochodowego.

Sprzedaż samochodu firmowego — co należy wiedzieć?

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na zakup samochodu firmowego i korzysta z niego przez określony czas, a następnie stwierdza, że chce on się tego elementu pozbyć, powinien on pamiętać o kilku ważnych zasadach podatkowych. 

Sprzedaż samochodu firmowego, które jest opisywane w firmie jako środek trwały, wiąże się z koniecznością opodatkowania podatkiem VAT. Przepis ten nie obowiązuje wyłącznie, gdy przy nabyciu pojazdu właściciel firmy nie miał prawa odliczenia podatku naliczonego lub jeśli samochód używano w przedsiębiorstwie wyłącznie do celów zwolnionych z VAT (najczęściej są to więc osoby, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT). 

W każdej innej sytuacji niż wyżej wymienione, przedsiębiorca, który decyduje się na sprzedaż samochodu firmowego, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Co do zasady właściciele decydujący się na zbycie auta wpisanego do ewidencji środków trwałych, zobligowani są do zapłacenia podatku VAT wynoszącego 23%. 

Sprzedaż samochodu firmowego i podatek dochodowy

Jeśli właściciel decyduje się na sprzedaż samochodu firmowego, to musi on pamiętać, że kwota ze zbycia pojazdu będzie traktowana jako przychód. Suma ta będąca jednocześnie opłatą za zbycie pojazdu firmowego, jak i zyskiem, podlega opodatkowaniu podatkiem. Jego rodzaj i forma jest w tym momencie zależna od modelu działalności, na jaką zdecydował się przedsiębiorca. 

Wielu przedsiębiorców chcąc ominąć opłacenie podatku dochodowego, decyduje się na wycofanie samochodu firmowego. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z opodatkowania następuje dopiero po 6 latach (licząc od miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym przedsiębiorca sprzedaje samochód). Przydatną informacją może być fakt, że niezamortyzowana wartość sprzedawanego pojazdu, jest traktowana jako koszt podatkowy. Nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na tak długoterminowe działanie i planowanie sprzedaży auta na 6 lat wprzód. Jeśli chce się uniknąć opłacenia podatku dochodowego, możliwe jest dokonanie darowizny osobie trzeciej. To nie powoduje przychodu po stronie przedsiębiorcy, a więc nie obliguje go do uiszczenia opłaty.

W każdym innym przypadku sprzedaż samochodu firmowego powinna być odpowiednio udokumentowana. Należy ją zaznaczyć w odpowiednim spisie ewidencyjnym, w części pliku JPK_V7. Jeśli na tym etapie pojawią się jakiekolwiek trudności, przedsiębiorca może skorzystać z doradztwa biznesowego, które świadczone jest w biurach rachunkowych.

Skontaktuj się z nami

Aby nawiązać współpracę zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.

Zaznacz co Cię interesuje, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Rozbudowany z wyborem
WOEM